Pradžia

Jurbarko rajono savivaldybės sprendimai

SPRENDIMAS DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI

DĖL 2024 M. PASKELBIMO PETRO PAULAIČIO, JONO ŽEMAIČIO IR ŠARŪNO ŠIMULYNO METAIS

SPRENDIMAS DĖL PATALPŲ VILNIAUS G. 2, JURBARKO M. NUOMOS

SPRENDIMAS DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 26 D.
TARYBOS SPRENDIMO NR. T2-183 „DĖL PASTATŲ PERDAVIMO PATIKĖJIMO
TEISE“ PAKEITIMO

Sprendimas dėl pritarimo projektui „Sociokultūtinių paslaugų gyventojams prieinamumo užtikrinimas Paulių bei Kartupių gyvenvietėse“

Sprendimas dėl pritarimo Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos projektui „Darbas su autorių kūriniais. Sąlygos, pareigos ir išimtys“ ir dalinio finansavimo

Sprendimas dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Jurbarko rajono savivaldybės viešajai biboliotekai Nr. T2-165

Sprendimas dėl pavedimo Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai vykdyti projektą Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013

Sprendimas dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

Sprendimas dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2022 m. veiklos ataskaitos

Sprendimas dėl sutikimo perimtis valstybės turtą ir jo perdavimo Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

Sprendimas dėl patalpų Vytėnų g. 53A, Pilies I k., Jurbarko r. sav. perdavimo panaudos pagrindais

Sprendimas dėl sutikimos perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

Sprendimas dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitos

Sprendimas dėl patalpų A. Daugėlos g. 24, Klausučių k., Jurbarko r. sav. perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

Dėl pritarimo projektui „Aš - skaitmeninės visuomenės dalis"

Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2019 metų veiklos ataskaitos

Sprendimas dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto panaudos sutarties Nr. G1 - 118 su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka pratęsimo

Sprendimas dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto panaudos sutarties Nr. G1 - 153 su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka

Sprendimas dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto panaudos sutarties Nr. G1 - 152 su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka pratęsimo

Sprendimas dėl savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties Nr. G3 - 7 su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka pratęsimo