Pradžia

Jurbarko rajono savivaldybės sprendimai

Sprendimas dėl patalpų perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

Sprendimas dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2022 m. veiklos ataskaitos

Sprendimas dėl sutikimo perimtis valstybės turtą ir jo perdavimo Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

Sprendimas dėl patalpų Vytėnų g. 53A, Pilies I k., Jurbarko r. sav. perdavimo panaudos pagrindais

Sprendimas dėl sutikimos perimti valstybės turtą ir jo perdavimo Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

Sprendimas dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2020 metų veiklos ataskaitos

Sprendimas dėl patalpų A. Daugėlos g. 24, Klausučių k., Jurbarko r. sav. perdavimo panaudos pagrindais Jurbarko rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

Dėl pritarimo projektui „Aš - skaitmeninės visuomenės dalis"

Dėl Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2019 metų veiklos ataskaitos

Sprendimas dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto panaudos sutarties Nr. G1 - 118 su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka pratęsimo

Sprendimas dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto panaudos sutarties Nr. G1 - 153 su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka

Sprendimas dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto panaudos sutarties Nr. G1 - 152 su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka pratęsimo

Sprendimas dėl savivaldybės nekilnojamojo turto panaudos sutarties Nr. G3 - 7 su Jurbarko rajono savivaldybės viešąja biblioteka pratęsimo