Informacija atnaujinta 2021-11-18 10:25

Pradžia

Bibliotekos struktūra

Vadovaujamasi 2012 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T2-345 Jurbarko rajono savivaldybės tarybos patvirtintu leistinu darbuotojų skaičiumi.

Administracija: direktorius, vyriausiasis metodininkas, vyriausiasis buhalteris, buhalteris, pastato administratorius.
Skaitytojų skyrius: vedėjas, vyresnieji bibliotekininkai, vyresnysis bibliografas, bibliotekinių procesų automatizavimo inžinierius.
Vaikų literatūros skyrius: vedėjas, vyresnieji bibliotekininkai.
Fondų organizavimo skyrius: vedėjas, vyresnieji bibliotekininkai.
Ūkio skyrius: ūkio skyriaus vedėjas, vairuotojas, darbininkas, kiemsargis, valytojai.
Smalininkų m. filialas: vyresnieji bibliotekininkai.
Kaimo filialai (23): vyresn. bibliotekininkai, valytojai.