Informacija atnaujinta 2021-11-10 16:27

Pradžia

Bibliotekos istorija

Lietuvos Respublikos Vyriausybei 1936 m. priėmus Bibliotekų įstatymą, po metų Viešoji biblioteka atidaryta Jurbarke. Pirmuoju jos vedėju paskirtas Viktoras Kamantauskas. Nuo 1944 metų biblioteka pradėjo gauti privalomąjį naujos literatūros egzempliorių. Susikūrus Jurbarko apskričiai, 1947 m. šiai bibliotekai suteiktas Jurbarko apskrities viešosios bibliotekos statusas. Tuo metu apskrityje buvo 6 bibliotekos ir jų skaičius nuolat augo.
1977-aisiais metais rajono bibliotekų tinklas centralizuotas. Rajono gyventojams paslaugas teikė Jurbarko centrinė biblioteka ir 47 jos filialai. Tuo metu iki 1990 m. bibliotekai vadovavo Aldona Urbanavičienė. Nuo 1990 m. direktore paskirta Nijolė Masiulienė.
Einant metams, bibliotekoms teko patirti įvairiausių reformų ir pokyčių: mažėjo filialų skaičius, keitėsi centrinės bibliotekos struktūra. 1990 m. keturi kaimo filialai sujungti su mokyklų bibliotekomis: Armeniškių, Stakių, Baltraitiškių, Skirsnemunės. Nuo 1995 m., priėmus naują Bibliotekų įstatymą, centrinė biblioteka pavadinta rajono savivaldybės viešąja biblioteka ir patvirtintas centralizuotos bibliotekų sistemos tinklas, jungiantis 26 kaimo ir 1 miesto (Smalininkų) filialą.
Mokyklų reforma atsiliepė ir viešosioms bibliotekoms. 2007 metais uždarytas Rutkiškių filialas. 2006 m. uždarius Rutkiškių pradinę mokyklą, kurios pastate ir buvo įsikūrusi biblioteka, visi ją lankę vaikai išvyko mokytis į kitas rajono mokyklas. 2010 m. uždarius Pavidaujo pradinę mokyklą, uždarytas ir Viešosios bibliotekos Pavidaujo filialas, o 2014 m. - Gricių filialas.  Jungtinę veiklą vykdę Armeniškių, Baltraitiškės ir Stakių filialai, uždarius mokyklas, neteko šio statuso. 2011 m. tik viena Skirsnemunės biblioteka veikė pagal jungtinės bibliotekos nuostatus.
2015 m. pabaigoje rajone įkurtas pirmasis universalus daugiafunkcis centras Seredžiaus Stasio Šimkaus pagrindinės mokyklos patalpose, į kurias perkeltas ir Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Seredžiaus filialas, nuo šiol vykdantis jungtinės bibliotekos funkcijas.
2015 m. viešųjų bibliotekų sistemą rajone sudaro Viešoji (centrinė) biblioteka, 23 kaimo filialai ir 1 Smalininkų miesto filialas. Bibliotekų paslaugomis naudojasi apie 8 tūkst. skaitytojų, kurie per metus čia apsilanko daugiau nei 135 tūkst. kartų.