Informacija atnaujinta 2021-11-10 16:30

Pradžia

Bibliotekos veiklos sritys. Misija. Vizija

Misija: Kaupti, saugoti, tvarkyti bei sisteminti dokumentus tradicinėse ir elektroninėse laikmenose, sudaryti sąlygas visiems Jurbarko miesto ir rajono bendruomenės nariams bei svečiams laisvai naudotis šiais ir pasaulio interneto tinklais skleidžiamais informacijos ištekliais, tenkinti gyventojų edukacinius, kultūrinio užimtumo, kūrybinės saviraiškos, bendravimo poreikius, gerinant tradicinių paslaugų kokybę bei teikiant inovatyvias paslaugas, atitinkančias gyventojų lūkesčius ir laikmečio reikalavimus.

Vizija: Biblioteka – modernus bendruomenės informacijos, kultūros, edukacijos bei rekreacijos centras, teikiantis informacines ir kitas paslaugas, didinančias socialinę sanglaudą, skatinančias gyventojus tapti aktyviais, kūrybingais ir kvalifikuotais informacinės ir žinių visuomenės dalyviais, pajėgiais realizuoti savo galimybes konkurencingoje darbo rinkoje ir kitose gyvenimo srityse.

Nuostatai, patvirtinti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausioio 31 d. sprendimu Nr. T2-4.

Bibliotekos veiklos sritys:

- bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla, kodas 91.0;

- kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

- kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

- kino filmų rodymas, kodas 59.14;

- fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla, kodas 82.19;

- nuosavo ar nuomojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.