Informacija atnaujinta 2023-11-14 15:25

Pradžia

Bibliotekos veiklos sritys. Misija. Vizija

Misija: Kaupti, saugoti, tvarkyti bei sisteminti dokumentus tradicinėse ir elektroninėse laikmenose, sudaryti sąlygas visiems Jurbarko miesto ir rajono bendruomenės nariams bei svečiams laisvai naudotis šiais ir pasaulio interneto tinklais skleidžiamais informacijos ištekliais, tenkinti gyventojų edukacinius, kultūrinio užimtumo, kūrybinės saviraiškos, bendravimo poreikius, gerinant tradicinių paslaugų kokybę bei teikiant inovatyvias paslaugas, atitinkančias gyventojų lūkesčius ir laikmečio reikalavimus.

Vizija: Biblioteka – modernus bendruomenės informacijos, kultūros, edukacijos bei rekreacijos centras, teikiantis informacines ir kitas paslaugas, didinančias socialinę sanglaudą, skatinančias gyventojus tapti aktyviais, kūrybingais ir kvalifikuotais informacinės ir žinių visuomenės dalyviais, pajėgiais realizuoti savo galimybes konkurencingoje darbo rinkoje ir kitose gyvenimo srityse.

Nuostatai, patvirtinti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausioio 31 d. sprendimu Nr. T2-4.

Bibliotekos veiklos sritys:

- bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;

- spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos, kodas 18.1;

- įrišimas ir susijusios paslaugos, kodas 18.14;

- nekilnojamojo turto operacijos už atlygį arba pagal sutartį, kodas 68.3;

- knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla, kodas 58.1;

- suvenyrų, meno dirbinių ir religinių reikmenų specializuota mažmeninė prekyba, kodas 47.78.10;

- knygų leidyba, kodas 58.11;

- žurnalų ir periodinių leidinių leidyba, kodas 58.14;

- kino filmų rodymas, kodas 59.14;

- kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla, kodas 62.09;

- kita informacinių paslaugų veikla, kodas 63.9;

- nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

- rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa, kodas 73.20;

- fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla, kodas 82.19;

- posėdžių ir verslo renginių organizavimas, kodas 82.30;

- kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;

- švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

- kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

- kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

- kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90.0;

- kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29;

- profesinių narystės organizacijų veikla, kodas 94.12.