Pradžia

Varlaukio geležinkelio stotyje atgimusios istorijos

Atnaujinta: 2021-04-01

Projekto pavadinimas: Varlaukio geležinkelio stotyje atgimusios istorijos

Įgyvendinimo laikotarpis : 2021 m. balandžio 1 d. – 2021 m. lapkričio 1 d.

Tikslas: Prisiminti mūsų šalies istoriją, skatinti domėtis Lietuvos gyventojų trėmimo istorija, puoselėti kultūrinį ir istorinį krašto tapatumą.

Projekto vadovas: Laimutė Keterienė

Trumpas pristatymas. Šiemet sukako 80 metų nuo masinių žmonių trėmimo į Sibirą. Lybiškių biblioteka sukūrė tinklaraštį, kur buvo paskelbta 13 Lybiškių krašto tremtinių istorijų. Birželio 11 d. vyko tradicinė ir oficialioji Atminimo valanda, kuri įvyko prie Varlaukio geležinkelio stoties bėgių ir pačioje stotyje. Į istorijų kelionę susirinko vietos bendruomenės, rajono tremtiniai ir politiniai kaliniai, Jurbarko savivaldybės atstovai, moksleiviai iš Eržvilko gimnazijos, svečiai iš įvairiausių Lietuvos vietų.

Projekto partneriai: LPKTS Jurbarko skyrius, Eržvilko gimnazija, Varlaukio, Lybiškių kaimų bendruomenės, Eržvilko kultūros centras

Projektą iš dalies finansavo:  Lietuvos kultūros taryba, Jurbarko rajono savivaldybė