Pradžia

Vaikų vasaros stovykla ꞌ21

Atnaujinta: 2021-09-01

Projekto pavadinimas: „Vaikų vasaros stovykla ꞌ21“ 

Įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. rugpjūčio 2 d.– 2021 m. rugpjūčio 27 d.

Tikslas: Organizuojant dienines vasaros stovyklas visų socialinių grupių vaikams užtikrinti kokybišką ir nenutrūkstamą neformaliojo švietimo teikimą vasaros metu.

Projekto vadovas: Rytė Galbuogienė

Trumpas projekto pristatymas: Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos įgyvendintos stovyklos metu buvo organizuojamos veiklos ugdančios vaikų draugiškumą, empatijos jausmą, socialinių ryšių užmezgimą bei jų palaikymą. Siekėme, jog kiekvienas stovyklos dalyvis atrastų naujų pomėgių, išbandytų naujų veiklų, susikurtų ir įgyvendintų asmeninius  iššūkius. Į projekto veiklas buvo įtraukti Jurbarko miesto ir kaimiškų vietovių filialai (Juodaičių, Tamošių, Šimkaičių, Skirsnemunės, Pašaltuonio ir Girdžių filialai) (toliau – viešoji biblioteka ir filialai).

Projekto partneriai: Viešvilės savanoriai ugniagesiai, savanoriai 

Projektą iš dalies finansuoja: Jurbarko rajono savivaldybė