Pradžia

Šimtas kultūros žingsnių

Atnaujinta: 2021-08-06

Projekto pavadinimas: Šimtas kultūros žingsnių

Įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. vasaraio 1 d.–2021 m. lapkričio 30 d.

Tikslas: Projektu siekiama – skatinti istorijos ir kultūros plėtotę, užtikrinti krašto tapatumą bei reprezentuoti kultūrinį identitetą. 

Projekto vadovas: Erika Žievienė

Trumpas projekto pristatymas: Rugpjūčio 6 dienos popietę Vadžgirys atgimė senąja Vadžgirio Šv. Juozapo bažnyčios istorija ir dvasia. Ant Vadžgirio bažnyčios išorinių lauko sienų sugulė Vadžgirio senosios medinės bažnyčios istorija ir raida didelėse nuotraukose. Svečius pasitiko gyvos skulptūros menančios to laikotarpio žymius Vadžgirio dvasininkus, dvarininkus ir paprastus to meto gyventojus. Po parodos pristatymo visi buvo pakviesti į bažnyčią, kurioje mums programą parodė aktoriai Vladas Bagdonas, Giedrius Arbačiauskas, atlikėja Živilė Mackevičiūtė. Renginį vainikavo poezijos ir muzikos garsai.

Projekto partneriai: Eržvilko kultūros centro Vadžgirio skyrius, Vadžgiriškių bendruomenė, Šimkaičių seniūnija

Projektą iš dalies finansuoja: Lietuvos kultūros taryba, Jurbarko rajono savivaldybė