Pradžia

Kultūrų festivalis

Atnaujinta: 2021-02-26

Įgyvendinant projektą įsigyta mobilios parodos, multimedijos įranga, informacinės technologijos ir sukurtas įrangos bendradarbiavimo tinklas Jurbarko rajono pažinimui per multikultūrinį žiūroną (vokiečių, prancūzų, žydų). Projektu skatinamas bendradarbiavimas tarp suinteresuotų šalių ir dalinamasi turtu, gerąja praktika (renginiai, parodos, filmai). Įranga veiklose bus naudojama po projekto ne mažiau kaip 3 metus.

Projektas „Kultūrų festivalis“ iš dalies finansuojamas pagal Vietos veiklos grupės „Nemunas“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos priemonę „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8. Projekto suma 22138,89 Eur.