Pradžia

Eržvilkaičio Knygnešiuko jomarkinės

Atnaujinta: 2021-03-21

Projekto pavadinimas: Eržvilkaičio Knygnešiuko jomarkinės

Įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. kovo 1 d.– 2021 m. spalio 30 d.

Tikslas: Tęstiniu projektu „Eržvilkaičio Knygnešiuko jomarkinės“ siekiama supažindinti kaimiškųjų vietovių gyventojus su įvairiomis meno šakomis, suteikti galimybę susitikti su profesionaliais meno kūrėjais, išmokyti gyventojus, ypač vaikus, naujų dalykų ir kurti patrauklią erdvę knygos mylėtojams, kraštiečių susitikimams. Taip skatinti kultūrinį bendruomenės sąmoningumą, stiprinti bendrystės jausmą.

Projekto vadovas: Nijolė Berulienė

Trumpas projekto pristatymas: Vykdydami tęstinį projektą  „Eržvilkaičio Knygnešiuko jomarkinės“ Eržvilko bendruomenę ir Jurbarko rajono gyventojus pakvietėme į renginių ciklą. Gegužės 8 d. prie lauko bibliotekėlės vyko akcijos „Lietuva skaito“ rašytojo Selemono Paltanavičiaus kūrybos skaitymai. Tarptautinę vaikų gynimo dieną prie lauko bibliotekėlės Eržvilke ir Skirsnemunės bibliotekoje vyko vaikų susitikimai, knygos pristatymai ir kūrybinės dirbtuvėlės su rašytoja Igne Zarambaite. Liepos 16 d. prie lauko bibliotekėlės, Škaplierinės atlaidų šventės išvakarėse, buvo iškilmingai atidengtas tautodailininko Juozo Videikos sukurtas vardinis suolelis kraštiečiui rašytojui Vytautui Martinkui. 

Projekto partneriai: Eržvilko kultūros centras, Eržvilko seniūnija, Eržvilkiškių bendruomenės centras, Jurbarko r. savivaldybės viešosios bibliotekos Skirsnemunės filialas.

Projektą iš dalies finansuoja: Lietuvos kultūros taryba, Jurbarko rajono savivaldybė