Pradžia

Edukacijų platforma

Atnaujinta: 2019-10-20

2019 m. spalio 25 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto „Edukacijų platforma“ (toliau – Projektas) įgyvendinimo (projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0057). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu – Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija.

Projekto tikslas – didinti bendruomenės įsitraukimą į socialinių problemų sprendimą Jurbarko mieste per socialinę atskirtį patiriančių šeimų, vaikų ir paauglių įtraukimą į įvairias veiklas.

Projekto įgyvendinimo metu Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje numatoma įrengti edukacijų platformą, kurioje vyks vaikams, paaugliams ir jų šeimos nariams skirti užsiėmimai: darbas su 3D spausdintuvu, robotikos mokyklėlė, dronų valdymo mokymai. Edukacijų platformoje bus ir pramogoms skirta erdvė – čia Projekto dalyviai žiūrės filmus per interaktyvų ekraną, žais įvairius lavinamuosius žaidimus, vykdys kitas įgūdžius formuojančias veiklas. Patogiam veiklų vykdymui bus pritaikytos bibliotekos patalpos įrengiant stumdomą pertvarą tarp patalpų, kuriose numatomi vykdyti Projekto užsiėmimai, bei pakeičiant vienoje iš patalpų susidėvėjusią grindų dangą. Projekto lėšomis planuojama įsigyti būtiniausią įrangą, baldus bei priemones, reikalingas veiklų vykdymo užtikrinimui.
Projektas skirtas labiausiai pažeidžiamai socialinei grupei - vaikams ir paaugliams, kurie Projekto veiklų vykdymo metu įgaus teorinių ir praktinių žinių technologijų valdymo srityje, ugdys kūrybiškumo, komandinio darbo bei bendruomeniškumo įgūdžius, o tai sudarys prielaidas sąmoningos, atsakingos visuomenės formavimui. Tokiu būdu bus prisidedama prie socialinės atskirties problemų sprendimo.

Projekto pavadinimas – „Edukacijų platforma“.
Projekto vykdytojas – Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka.
Partneris – Lietuvos samariečių Jurbarko krašto bendrija.

Finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
Bendra Projekto vertė – 23 000,00 Eur (skirta lėšų: iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) – 17 753,51 Eur, iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto – 1 566,49 Eur).
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2020-11-25.