Pradžia

Aš – skaitmeninės visuomenės dalis

Atnaujinta: 2020-11-26

2020 m. lapkričio 20 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto „Aš – skaitmeninės visuomenės dalis“ (toliau – Projektas) įgyvendinimo (projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0443). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu – Jurbarko Trečiojo amžiaus universitetas.

Projekto tikslas – didinti socialinę atskirtį patiriančių senyvo amžiaus asmenų socialinę integraciją, ugdant jų kompetencijas ir teikiant sociokultūrines paslaugas.

Projekto įgyvendinimo metu bus sudarytos galimybės socialinę atskirtį patiriantiems vyresnio amžiaus Jurbarko miesto gyventojams mokytis bei gilinti žinias skaitmeninio raštingumo srityje. Taip pat bus vykdomi motyvaciniai užsiėmimai, kurių metu senyvo amžiaus asmenys turės galimybę pabendrauti su psichologu, susipažinti su Lietuvoje žinomais žmonėmis, informacinių technologijų pagalba turiningai leisti laisvalaikį klausant garsinių knygų, žiūrint motyvacinius ar istorinius filmus ir pan. Siekiant skatinti veiklų dalyvių pažinimą planuojamos išvykos į televizijos laidos filmavimą, radijo studiją bei kiną, taip pat į Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką. Projekto įgyvendinimo metu numatomi vykdyti praktiniai tapybos ant šilko, keramikos bei vitražų gamybos mokymai, skatinsiantys projekto dalyvių užimtumą.

Per vykdomas veiklas bus siekiama motyvuoti pagyvenusius žmones aktyviai, įdomiai ir turiningai praleisti laiką realizuojant save veiklose, mokantis bei plečiant pasaulėžiūrą, tampant aktyviais visuomenės nariais. Įgyvendinto projekto dėka bus padidinta sociokultūrinių paslaugų pasiūla ir jų prieinamumas socialinę atskirtį patiriantiems vyresnio amžiaus Jurbarko miesto gyventojams bei sustiprinti socialiniai ryšiai bendruomenėje. Tokiu būdu bus prisidedama prie socialinės atskirties problemų sprendimo.

Projekto pavadinimas – „Aš – skaitmeninės visuomenės dalis“.

Projekto vykdytojas– Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka.

Partneris – Jurbarko Trečiojo amžiaus universitetas.

Finansuojama Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Bendra Projekto vertė – 35 000,00 Eur (skirta lėšų: iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) – 27 016,22 Eur, iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto – 2 383,78 Eur).

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022-09-20.