Informacija atnaujinta 2022-03-02 16:42

Pradžia

Julijonas Balšaitis

Julijonas Balšaitis, nusipelnęs pedagogas, kūno kultūros  mokytojas-ekspertas, nusipelnęs treneris, olimpizmo propaguotojas, literatas, partizanų rėmėjas.

Gimė 1935 m. rugsėjo 27 d. Balnių I kaime. 1941-1945 m. mokėsi pradinėje Vilniškių kaimo, o 1945-1954 m. – Eržvilko vidurinėje mokyklose. 1956-1960 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute.

Dvejus metus (1954-1956) mokytojavo Tauragės rajono Žygaičių septynmetėje mokykloje. Gavęs diplomą, 1960-1963 m. dirbo Vilniaus Salomėjos Nėries vidurinėje mokykloje. Po to, iki 1990 m. – Lietuvos švietimo ministerijos Fizinio lavinimo skyriaus mokyklų inspektoriumi. 1999-2001 m. – Vilniaus 18-osios (Antakalnio) vidurinės mokyklos mokytoju.

1969 m. tapo Lietuvos, o 1985 m. – Tarybų socialistinės respublikų sąjungos žymūnu. 1993 m. jam suteikta mokytojo metodininko, o  1995 m. mokytojo eksperto kategorija.

1993 m. įsikūrus Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijai, iki 2003 m. buvo jos pirmininku. Nuo 1995 m. buvo Lietuvos olimpinės akademijos nariu. Prisidėjo rengiant LR kūno kultūros ir sporto, t. p. švietimo įstatymus. Balnių kaimo suvažiavimų organizatorius.

2004 m. apdovanotas LTOK Kilnaus žaidimo komiteto diplomu, 2015 m. - prizu „Citius, Altius, Fortius“, 2020 m. - pirmojo laipsnio ženklu „Už nuopelnus“.

Paskelbė metodinių leidinių, rašė į pedagoginę spaudą. Po Atgimimo „Valstiečių laikraštyje“, „Sporte“ ir kt. publikavo per šimtą straipsnių tautiškumo, dvasingumo, jaunimo sveikatingumo temomis. Vienas iš knygos „Jurbarkas“ (V.,1996) bendraautorių. Bandė eiliuoti. Skaitė paskaitas mokytojams, sportininkams bei visuomenei.

Mirė 2021 m. rugsėjo 22 d. Palaidotas Vilniuje, Kairėnų kapinėse.

Bibliografija:

Būkite sveiki ir stiprūs, vaikai.-V., 1998.-168 p.: iliustr., bibliografija, p. 1.

Į startą.-K., 1988.-94 p.: iliustr.

Mano kaimas: [prisiminimų nuotrupos iš gimtinės].-V., 2008.- 52 p.: iliustr., portr.

Švietimas per sportą: respublikinės mokslinės konferencijos medžiaga, Vilnius, rugsėjo 14 d.- V., 2004.-198 p.

Vaikas. Sportas. Sveikata.- k.1970.-108 p.: iliustr.


Šaltiniai:

Balšatis J. Mano kaimas. Balnių kaimas/Rankraštis, 2016.- 23 p.

https://www.jurbarkas.lt/index.php?2623828899

https://www.ltok.lt/ltok-apdovanoti-sportui-nusipelne-asmenys-2/

https://www.ve.lt/naujienos/sportas/pagrindinis-prizas---d-pozniakui-/