Pradžia

Viešoji biblioteka kviečia dalyvauti kraštotyros konferencijoje „Kelyje į valstybę. Jurbarko krašto partizanai“

Atnaujinta: 2024-05-15

Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka kreipiasi į visus mylinčius gimtąjį kraštą ir juo besidominčius: kviečia dalyvauti įstaigos organizuojamoje  2024 metų Jurbarko rajono kraštotyros konferencijoje „Kelyje į valstybę. Jurbarko krašto partizanai“. Ir mokiniai, ir suaugusieji kviečiami ruošti kraštotyros darbus, kurie gali būti tekstiniai ar vaizdiniai, pateikti elektroninėje laikmenoje skaidrių ar filmuotos medžiagos pavidalu.

Kraštotyros darbai bus eksponuojami parodoje, aptarti 2024 m. lapkričio 22 d. vyksiančioje Jurbarko rajono kraštotyros konferencijoje „Kelyje į valstybę. Jurbarko krašto partizanai“, aprašomi rajono spaudoje. Bus renkamas geriausias jaunojo autoriaus ir suaugusio kraštotyrininko metų kraštotyros darbas.  Darbus vertins Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Geriausių darbų autoriai bus apdovanojami.

Darbai pristatomi iki 2024 m. spalio 31 d. į Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Skaitytojų skyrių, Vilniaus g. 2, Jurbarke.

Kraštotyros darbų rengimo ir kitais klausimais konsultuoja Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyriausioji metodininkė Rytė Gedrimienė, el. paštas ryte.gedrimiene@jurbarko-rvb.lt, tel. Nr. (8 447) 45 115, mob. +370 672 77 669.

Konferencijos tikslai yra ugdyti pagarbą krašto istorijai, ją kuriančiam žmogui; nuolat fiksuoti gyvenimo eigą, supančią aplinką, sudaryti tinkamas sąlygas objektyviai istorinei tiesai išsaugoti ir ją propaguoti; į kraštotyrinės medžiagos rinkimą įtraukti vyresniųjų klasių mokinius, kurie, mokytojų padedami, išmoktų ne tik fiksuoti istorijos įvykius, bet ir vertinti bei analizuoti; plėsti mokinių matymo ir supratimo lauką, ugdyti pilietinę sampratą, vystyti analitinį mąstymą, mokyti geriau suvokti įvykių priežastis.

Reikalavimai. Svarbu žinoti:

  • Tekstinio spausdinto darbo apimtis – ne mažesnė kaip 12 (A4 formato) lapų, kurio tekstinė dalis sudarytų ne mažiau kaip 6 lapus 12 dydžio šrifto teksto. Kitą dalį turėtų sudaryti kraštotyros darbo įforminimas: titulinis lapas, turinys, informacija apie darbo autorių (-ius), įvadas, išvados, panaudotos literatūros šaltinių sąrašas, iliustracinė medžiaga. Iliustracijos turi būti su aprašais, nurodomas nuotraukų autorius (vardas ir pavardė). Jei nuotrauka archyvinė, pateikti nuotraukos aprašą, nurodyti pateikėjo vardą, pavardę, metus arba laikotarpį. Kraštotyros darbo tema „Kelyje į valstybę. Jurbarko krašto partizanai.“. Aprašomą asmenį, įvykį, objektą pagal nurodytą temą renkasi darbo autorius.
  • Skaidrių rinkinį turi sudaryti ne mažiau 26 skaidrės, kuriose turėtų būti ne tik nuotraukos su aprašais, bet ir tekstas, kurio turėtų būti ne mažiau kaip 12 vienetų. Skaidrių rinkinys, kaip ir tekstinis darbas, taip pat turi turėti antraštę, įvadą, išvadas, turi būti nurodytas autorius ar autoriai, trumpa informacija apie juos, panaudotų šaltinių sąrašas.
  • Filmuotai medžiagai galioja tie patys bendrieji reikalavimai, kaip ir tekstiniam darbui bei skaidrėms – nurodyti pavadinimą, autorių (-ius), pateikti duomenis apie juos, panaudotus šaltinius. Tekstą gali pakeisti pasakojimas, kuris turi būti aiškiai girdimas. Jeigu naudojami titrai, jie turi būti aiškiai įskaitomi, turi pakakti laiko juos perskaityti. Filmo trukmė turėtų būti ne mažiau kaip 10 minučių.
  •  Mokinių kraštotyros darbo tituliniame lape nurodyti temos pavadinimą, metus, mokyklą,  mokinį ar mokinių grupę konsultavusio mokytojo vardą, pavardę.
  • Tekstinis kraštotyros darbas turėtų būti pateikiamas dviem variantais – skaitmenine laikmena ir popieriniu formatu – išspausdintas kompiuteriu, numeruotais puslapiais, įsegtas. Turi būti nurodytas darbo pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, metai, kada parengtas darbas. Konkursui teikiami kraštotyros darbai turėtų būti kraštotyros darbų parodoje dar neeksponuoti.