Pradžia

Jurbarko rajono kraštotyros konferencija

Atnaujinta: 2022-11-18

2022 m. lapkričio 17 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko Jurbarko rajono kraštotyros konferencija. 

Šių metų konkurso tema – „Tremtinių vardai ir likimai“.  Pagal konkurso temą vertinimui buvo pristatyta 12 darbų ir 13 metraščių bei kronikų. Visas darbų sąrašas čia. Darbai saugomi Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kraštotyros skyriuje, kviečiame užsukti ir susipažinti.

Renginio moderatorė – Lina Lukošienė, kartu su jaunaisiais bandonininkais, pristatė Eržvilko krašto identitetą formuojantį muzikinį paveldą, atkreipė dėmesį į krašto informacijos aktualizavimo svarbą. Konferencijos metu pranešimus skaitė istorikė Rūta Matimaitytė. Pristatymo tema – „Vilko vaikai istorija – galimybių tiltas tarp Lietuvos ir Vokietijos“ ir rašytojas, istorikas, TV laidų vedėjas Robertas Petrauskas, pristatymo tema – „Lietuva, Ukraina ir Rosija – išplauta istorija, ir kaip praeitis su dabartimi susijusi“.

Regina Kliukienė, Lietuvos kraštotyros draugijos valdybos narė, pristatė trumpą parengtų ir konkurso vertinimui pristatytų darbų apžvalgą. Pasidžiaugė moksleivių parengtais darbais ir mokytojų suteiktomis konsultacijomis. Bibliotekos direktorė, Rasida Kalinauskienė, paskelbė komisijos įvertintą 2022 m. kraštotyros konkurso laureatų sąrašą: 

„Tremtinių vardai ir likimai“, Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos IG klasės mokinė Gerda Bakšytė, konsultavo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Jovita Mišeikienė ir istorijos mokytoja Danutė Kazlauskaitė;

„Tremtinių vardai ir likimai – mano prosenelio laiškai“, Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos 6c klasės mokinys Kajus Gresius, konsultavo istorijos mokytoja Danguolė Juščienė;

„Atmintis liudija /pasakojimas apie serediškių tremtinių Barkauskų šeimą/“, Seredžiaus Stasio Šimkaus mokyklos-daugiafunkcio centro 7 klasės mokinė Smiltė Lukošaitytė, konsultavo Margarita Baršauskienė;

„Vladislovas Pėstininkas: aš neturėjau vaikystės (tremties vaiko prisiminimai)“, Šimkaičių filialo vyresn. bibliotekininkė Jolanta Jucikaitė;

„Vilko vaiko Horst Gronau Kurt (Juozo Grunovo) prisiminimai“, Eržvilko filialo vyresn. bibliotekininkė Nijolė Berulienė;

„Tremtinys, politinis kalinys Juozas Kubilius“, Eržvilko filialo vyresn. bibliotekininkė Nijolė Berulienė;

„Tremtinys Izidorius Vaisiauskas“, Eržvilko filialo vyresn. bibliotekininkė Nijolė Berulienė;

„Giedojimai Stakiuose“, Stakių filialo vyresn. bibliotekininkė Irma Klemauskienė;

„Dainių pelkės turtai“, vyresn. bibliotekininkė Jūratė Korsakaitė;

„Skirsnemunės miestelio kronika 2021 m.“, Skirsnemunės filialo vyresn. bibliotekininkė Giedrė Jasinskienė;

„Juodaičių bibliotekos 2021 m. metraštis“, Juodaičių filialo vyresn. bibliotekininkė Irma Stulginskienė;

„Baltraitiškės kronika 2021 metai“, Baltraitiškės filialo vyresn. bibliotekininkė Virginija Užkuraitienė.