Pradžia

Bibliotekoje - ekskursija po nepaprastą Mažosios Lietuvos istoriją

Atnaujinta: 2024-06-06

Ekskursija į Mažąją Lietuvą: su dainomis, sakmėmis, pasakojimais apie šviesuolius bei priminimas sudėtingos šios krašto istorijos ir dabarties. Toks susitikimas įvyko  Jurbarko rajono savivaldybės viešoji bibliotekoje (Vilniaus g. 2) birželio 5 dieną - jurbarkiečiai pakviesti į tapybos ir literatūros popietę, kurios metu pristatyta klaipėdiškio Vytauto Alberto Gocento tapybos paroda ir naujausios rašytojo Laimono Inio knygos: „Aštuoni kuršmarių vėjai. Mažoji Lietuva. Interpretacijos” (iliustracijos  V. Gocento)  ir „Gyvenimu ir meile tikiu.  Mažosios Lietuvos žymūs kultūros žmonės. Biografinės sakmės“ (iliustracijos Evos Labutytės). Susitikime dalyvavo patys autoriai bei kiti XXVII knygos mėgėjų draugijos nariai Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės pirmininkas Sigitas Šamborskis, skaitovė Vilma Urniežiūtė.

Apie dailininką V. Gocentą

Dailininkas gimęs 1953 metais Klaipėdoje, 1976 metais baigęs Vilniaus universitetą, greta ekonomisto diplomo įgydamas ir dailės būrelių vadovo pažymėjimą Estetinio lavinimo katedroje. Nuo 1970 iki 1994 metų lankė dailės studijas Klaipėdos kultūros rūmuose dailininko Vaclovo Rimkaus, Vilniaus universitete dailininko Kosto Dereškevičiaus, Profsąjungų rūmuose dailininkų Rimanto Z. Bičiūno bei Vladimiro Nesterenkos. Autorius, dirbantis Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, savo žinias, energiją atidavė ne tik bibliotekininkystei, bet ir Mažajai Lietuvai. Jis – lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ vienas įkūrėjų, dabar valdybos narys ir Vilniaus skyriaus vadovas, Mažosios Lietuvos reikalų tarybos kolegijos narys ir kt. Nuo 2012 m. dalyvauja tapybos pleneruose, yra dalyvavęs kolektyvinėse ar asmeninėse tautodailės parodose Klaipėdoje, Vilniuje, Šilutėje, Rusnėje, Juodkrantėje, Karaliaučiuje, Palangoje, Kogalyme (Rusija), Naujajame Delyje (Indija). „Taip, mieli ir brangūs, jeigu yra tėviškės rašytojas (vok. Heimatdichter), yra ir tėviškės tapytojas. Iš tėvų paveldėjau meilę ir pagarbą krašto žmonėms svajonėmis ir mintimis likau ištikimas gimtajam kraštui“, - apie save sako parodos autorius.

Apie rašytoją L. Inį

Laimonas Inis – prozininkas, vertėjas. Gimė 1938 04 01 Kentaučių kaime, Mažeikių rajone. Mokėsi Kentaučių pradinėje, vėliau Židikų vidurinėje mokykloje. 1956 m. baigė Vilniaus bibliotekininkystės technikumą. 1956–1958 m. Skuodo rajono bibliotekos vedėjas. 1958–1959 m. Skuodo rajono komjaunimo komiteto instruktorius. 1959–1960 m. Skuodo rajono laikraščio „Pergalė“ redaktoriaus pavaduotojas. 1960–1961 m. Skuodo rajono komjaunimo komiteto pirmasis  sekretorius. 1961–1962 m. Skuodo rajono laikraščio „Pergalė“ redaktorius, 1962–1965 m. to paties laikraščio pakeistu pavadinimu „Mūsų žodis“ redaktoriaus pavaduotojas. 1963 m. neakivaizdžiai baigė Vilniaus universitetą ir įgijo žurnalisto specialybę. 1965–1970 m. Lietuvos komunistų partijos Skuodo rajono komiteto sekretorius. 1970–1972 m. laikraščio „Komjaunimo tiesa“ redaktoriaus pavaduotojas. 1972–1990 m. žurnalo „Nemunas“ vyriausiasis redaktorius. 1991–1993 m. laikraščio „Velniovara“ redaktorius. Nuo 1993 m. leidyklos „Eridanas“ redaktorius. 1998 m. nusprendė atsidėti vien tik kūrybai. Spaudoje debiutavo 1951 m., iki šiol paskelbė apie 3000 įvairių žanrų rašinių laikraščiuose ir žurnaluose, nemažai vertimų publikuota periodinėje spaudoje („Nemunas“, „Pergalė“, „Mūsų žodis“, „Jaunimo gretos“, „Kauno tiesa“, „Atodangos“ ir kt. Sudarė 6 apybraižų rinkinius ir almanachus, paskelbė nemažai kritikos straipsnių, recenzijų. Gyvena Kaune.

Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1974 m.