Pradžia

Biblioteka ieško darbuotojo

Atnaujinta: 2024-06-11

Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka ieško naujo komandos nario – Renginių organizatoriaus.

Pareigybės lygis – B, pareiginės algos koeficientas: 0,70. Darbo sutartis neterminuota. Preliminari darbo pradžia: 2024 m. liepos mėn.

Darbo pobūdis – Užimantis šias pareigas darbuotojas atlieka šias funkcijas:

 • Inicijuoja, organizuoja, koordinuoja įvairių formų renginius bei ilgalaikes, laikinas, mobilias ir virtualias parodas;
 • Vykdo renginių ir parodų tinklelio priežiūrą: derina renginių laikus ir aptarnavimo galimybes, sudaro vykstančių renginių ir parodų grafikus, ilgalaikę strategiją;
 • Rūpinasi žmogiškųjų išteklių ir informacinių technologijų pasiskirstymu kokybiškam renginių ir parodų įvykdymui;
 • Rengia organizuojamų renginių scenarinius planus, scenarijus;
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina kultūros projektus, dalyvauja projektų ir mokymo programų savo kompetencijos ribose rengime ir įgyvendinime;
 • Inicijuoja ir rūpinasi kultūrinio bendradarbiavimo sutarčių rengimu;
 • Rengia ir teikia žiniasklaidai informaciją apie vykstančias parodas ir renginius.
 • Inicijuoja, organizuoja ir įgyvendina edukacines programas, rengia jų pristatymus, edukacinio pobūdžio renginius;
 • Ruošia bibliotekos ir padalinių renginių planą;
 • Inicijuoja interneto svetainės struktūros keitimus ir teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl jos tobulinimo;

Reikalavimai kandidatui (-ei): 

 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių arba humanitarinių mokslų krypties išsilavinimą bakalauro arba jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį; 
 • Profesinė darbo patirtis kultūros ir/ar renginių vadybos ir organizavimo srityje – būtų privalumas;
 • Išmanyti renginių vadybos, režisūros, scenarijaus rengimo pagrindus ir metodiką, rinkodaros ir komunikacijos teorijos pagrindus, kultūros lauką ir jo tendencijas;
 • Gebėti naudoti įvairias komunikacijos priemones ir metodus, valdyti konfliktų sprendimo technikas;
 • Turėti organizacinių, vadybinių sugebėjimų, mokėti kūrybiškai pateikti informaciją, gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • Dirbti komandoje, prisiimti atsakomybę už savo darbą ir jo indėlį į bendrą komandos bei organizacijos veiklos rezultatą;
 • Mokėti dirbti su technine ir programine vaizdo kūrimo ir redagavimo įranga;
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programų paketu, vykdyti informacijos paiešką internete.

Gyvenimo aprašymo (CV) ir trumpo motyvacinio laiško lauksime iki 2024 m. birželio 31 d. el. paštu rasida.bajorinaite@jurbarko-rvb.lt, tel. nr. +37063371505. Konfidencialumą garantuojame.