Pradžia

Kelionė be bilieto

Autorius: Ernestas Kuckailis

„Lietuvių pergalė 1941 m. Birželio sukilime prieš sovietinius okupantus ir jo masiškumas parodė visam pasauliui tautos gyvybingumą ir valią priešintis. Prasidėjusi ginkluota rezistencija truko ilgiausiai Europoje 20-ajame amžiuje. Šios ginklu pasiektos pergalės laimėjimai, kovose užgrūdinti kovotojai ir jų tvirta valia priešintis gąsdino sovietinius okupantus iki pat Atgimimo. Sukilimo pergalės skonis teikė vilčių ir visai pokario rezistencijai – pakilusi tauta gali laimėti nepaisant Lietuvos valstybės priešų skleidžiamų abejonių dėl šių siekių tyrumo ir aukų beprasmiškumo. Be galo smagu, kad ši knyga nors maža dalele prisideda prie to meto Lietuvai reikšmingų įvykių atskleidimo ir tautos didvyrių pasiaukojimo pagerbimo.“
Sakalas Gorodeckis, Užupio bendruomenės vykdomo projekto, iš dalies finansuojamo LK KAM, „1941 m. Birželio sukilimo kovų vietų istorinis įamžinimas Vilniuje“ vadovas, minėjimų organizatorius, Dieveniškėse veikusios Birželio sukilėlių kuopos vado sūnus.