Informacija atnaujinta 2022-03-08 15:06

Pradžia

Korupcijos prevencija

Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka įgyvendina korupcijos prevencijos priemones, numatytas Jurbarko rajono savivaldybės 2020–2022 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plane.
Korupcijos prevencijos priemonėmis siekiama:
• nustatyti veiklos sritis, kuriose galimi korupcijos pasireiškimai, atlikti jose korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimą ir parengti išvadas;
• būti atvira ir skaidria organizacija – skelbti informaciją apie savo veiklą, įskaitant korupcijos prevenciją;
• sudaryti galimybes piliečiams, pastebėjusiems korupcijos požymių, netinkamo pareigų atlikimo, elgesio ar aplaidumo viešosios bibliotekos darbuotojų veiksmuose, pranešti apie tai telefonu, raštu ar el. paštu.
Pastebėjus korupcinio pobūdžio veiką Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose galite pateikti pranešimus:
• telefonu 8 447 72519
• raštu, pateikiant pranešimą adresu: Vilniaus g. 4, 74127 Jurbarkas
• el. paštu rasida.kalinauskiene@jurbarko-rvb.lt
Pageidautina, kad rašydami el. paštu ar raštu nurodytumėte asmens, kurio veiksmus skundžiate, vardą ir pavardę, pareigas ir skundžiamus veiksmus, kuriuos manote esant korupcinio pobūdžio.
Taip pat prašome nurodyti savo vardą ir pavardę bei adresą, kuriuo galėtume pateikti atsakymą.
Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Visa gaunama informacija naudojama korupcijos prevencijos tikslais.
Pranešimus galite pateikti ir anonimiškai.