Tremtiniai

Tremtinės Izabelės Kundrotienės atsiminimai : 1934-1994 m. [Mašinraštis] / parengė Elena Damušienė ; nuotr. [gautos iš] Izabelės Kundrotienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Girdžių filialas. – Girdžiai, 1996. – 17 p. : iliustr.

Tremtinių atsiminimai [Rankraštis] / parengė L. Keterienė ; Jurbarko raj. SVB Lybiškių fil. – Lybiškiai, 1996. – 11 p. : nuotr.

Paulių kaimo tremtinių ir politinių kalinių atsiminimai [Rankraštis] / parengė N. Jurkšaitienė ; Jurbarko raj. CB Paulių fil. - Pauliai, 1992. – 30 p. Susegti lapai

Rotulių ir aplinkinių kaimų tremtinių ir politkalinių atsiminimai [Rankraštis] / parengė Jūratė Korsakaitė ; Jurbarko raj. SVB Rotulių fil. – Rotuliai, 2000. – 58 p. : iliustr. [1 schem., 3 p. dok-ų kopijų, 2 p. nuotr. kopijų].

Tremtinės Monikos Sabaliauskienės atsiminimai / užrašė Jūratė Korsakaitė ; Jurbarko raj. SVB Rotulių fil. – Rotuliai, 1997. – 13 p. : nuotr.

Tremtinių atsiminimai [Rinkta kompiuteriu] / parengė Albina Aleksienė ; Jurbarko raj. SVB Stakių fil. – Stakiai, 1989. – 27 p. : 23 nuotr.

M. Bakutienės, K. ir P. Kazlauskų, D. ir P. Kvedų, A. Masteikaitės, Tamošaičių šeimos pasakojimai.

Tremtinių Vytauto Beržinsko, Staselės Tamošaitytės palaikų perlaidojimas Stakių kapinėse 1989 m. [Rinkta kompiuteriu] / parengė Albina Aleksienė ; nuotr. M. Tamošaičio, V. Gudžiūnienės ; Jurbarko raj. SVB Stakių fil. – Stakiai, 2004. – 2 p. : 2 nuotr.

Darbo laikas

time-1 I-V 9.00 - 18.00 

time-2 VI 10.00 - 16.00

Administracija: I-IV  8.00 - 17.00; V  8.00 - 15.45; pietų pertrauka 12.00 - 12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Nedarbo dienomis knygas galima palikti knygų grąžinimo dėžėje.

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros, skaitytojai neaptarnaujami.