Bibliotekų metraščiai

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kronika : 2004 metai [Rinkta kompiuteriu] / parengė M. D. Maskolaitytė ; Jurbarko raj. SVB. – Jurbarkas, [2004]. – [25] p. : nuotr., kviet., skelb., lankst.

Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka : 2003 ; 2002 metų veiklos kronika [Rinkta kompiuteriu] / parengė M. D. Maskolaitytė ; Jurbarko raj. SVB . – Jurbarkas, [2003]. – [64] p., nuotr., kviet.

Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka : 2001 metų metraštis (veiklos analizė) [Rinkta kompiuteriu] / parengė Nijolė Masiulienė ir M. D. Maskolaitytė ; Jurbarko raj. SVB. – Jurbarkas, 2002. – 31 p. + priedai [31 p. : lent., lit. sąrašas ,,Bibliotekininkai ir biblioteka spaudos puslapiuose 2001 metais“, nuotr., kviet.]

Jurbarko centrinės bibliotekos metraštis 1993–1994 metai [Mašinraštis] / sudarė Magdalena Danutė Maskolaitytė ; Jurbarko raj. CB. – Jurbarkas, 1995. – 43 p. Įrišta, antra lapo pusė tuščia.

Jurbarko centrinės bibliotekos metraštis : 1990-1992 metai [Mašinraštis] / sudarė D. Maskolaitytė. – Jurbarkas, 1993. – 58 p. : nuotr., scenarijai. Įrišta, antra lapo p. tuščia.

Jurbarko centrinės bibliotekos 1987 metų metraštis [Mašinraštis] / parengė D. Maskolaitytė ; nuotr. K. Skujaus, V. Tomkevičiaus ; Jurbarko raj. CB. – Jurbarkas, 1988. – 75 p. : 18 nuotr. Įrišta, antra lapo p. tuščia.

Jurbarko centrinės bibliotekos 1986 metų metraštis [Mašinraštis] / parengė Danutė Maskolaitytė ; nuotr. V. Tomkevičiaus, A. Raudonio ir kt. ; Jurbarko raj. CB. – Jurbarkas, 1987. – 80 p. : nuotr. Įrišta

Jurbarko centrinės bibliotekos metraštis1983-1985 metai [Mašinraštis] / Parengė D. Maskolaitytė ; Jurbarko raj. CB. – Jurbarkas, 1985. – 72 p. : nuotr., kvietimai. Įrišta, antra lapo pusė tuščia

Jurbarko centrinės bibliotekos 1982 m. metraštis [Mašinraštis] / [parengė D. Maskolaitytė] ; nuotr. G. Stepaičio ; Jurbarko raj. CB. – Jurbarkas, [1983]. – 48 p. : nuotr., kviet., emblema. Įrišta, antra lapo pusė tuščia

Jurbarko centrinės bibliotekos metraštis : 1981 metai [Mašinraštis] / parengė D. Maskolaitytė ; nuotr. V. Kriščiūno; Jurbarko raj. CB. – Jurbarkas, 1981. – 38 p. : nuotr., kviet. Įrišta, antra lapo pusė tuščia

Jurbarko centrinės bibliotekos metraštis už 1980 metus [Mašinraštis] / parengė Danutė Maskolaitytė ; nuotr. J. Kriščiūno, V. Gardausko ; Jurbarko raj. CB. – [Jurbarkas], [1981]. – 64 p. : nuotr. Įrišta, antra lapo pusė tuščia

Jurbarko centrinės bibliotekos metraštis už 1980 metus [Mašinraštis] / Sudarė D. Maskolaitytė ; nuotr. V. Kriščiūno ; Jurbarko raj. CB. – Jurbarkas, [1981]. – 83 p. : nuotr., kvietimai. Įrišta, antra lapo pusė tuščia

Jurbarko centrinės bibliotekos metraštis : 1979 metai [Mašinraštis] / parengė Danutė Maskolaitytė ; nuotr. V. Kriščiūno ; Jurbarko raj. CB. – Jurbarkas, 1980. – 73 p. : nuotr. Įrišta, antra lapo p. tuščia

Jurbarko centrinės bibliotekos metraštis (1977 liepos 1–1978 gruodžio 31) [Mašinraštis] / parengė D. Maskolaitytė ; nuotr. B. Grigaičio. – Jurbarkas, 1979. – 79 p. : nuotr. Įrišta, antra lapo p. tuščia

Jurbarko centrinės bibliotekos vaikų literatūros skyriaus metraštis : Darbas su vaikais 1981 m. [Mašinraštis] / parengė J. Strašinskas ; Jurbarko CB vaikų literatūros skyrius. – Jurbarkas, 1981. – 26 p. : il. : 5 nuotr. Įrišta, antra l. pusė tuščia

Jurbarko centrinės bibliotekos vaikų literatūros skyriaus metraštis : Darbas su vaikais 1980 m. [Mašinraštis] / parengė J. Strašinskas ; Jurbarko raj. CB vaikų literatūros skyrius. – Jurbarkas, 1980. – 16 p. : 4 nuotr. Įrišta, antra l. p. tuščia.

Armeniškių bibliotekos 2005 metų metraštis [Rinkta kompiuteriu] / parengė Aldona Kemzūrienė ; nuotr. Aldonos Kemzūrienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Armeniškių filialas. – Armeniškiai, 2006. – 11 p. : 10 nuotr.

Armeniškių bibliotekos 2004 metų metraštis [Rinkta kompiuteriu] / parengė Aldona Kemzūrienė ; nuotr. Aldonos Kemzūrienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Armeniškių filialas. – Armeniškiai, 2005. – 17 p. : 12 nuotr.

Armeniškių bibliotekos 2002 metų metraštis [Rankraštis] / parengė Aldona Kemzūrienė ; nuotr. Aldonos Kemzūrienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Armeniškių filialas. - Armeniškiai, 2003. – 12 p. : 5 nuotr.

Armeniškių kaimo ir bibliotekos 2001 metų metraštis [Mašinraštis] / parengė Aldona Kem-zūrienė ; nuotr. Aldonos Kemzūrienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Armeniškių filialas. – Armeniškiai, 2002. – 22 p. : 12 nuotr.

Armeniškių bibliotekos 2000 metų metraštis [Rankraštis] / parengė Aldona Kemzūrienė ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Armeniškių filialas. – Armeniškiai, 2001. – 11 p.

Armeniškių bibliotekos 1999 metų metraštis [Rankraštis] / parengė Aldona Kemzūrienė ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Armeniškių filialas. – Armeniškiai, 2000. – 7 p.

Armeniškių bibliotekos 1998 metų metraštis [Rankraštis] / parengė Violeta Puzinienė ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Armeniškių filialas. – Armeniškiai, 1999. – 10 p.

Armeniškių bibliotekos metraštis 1990-1997 metai [Rankraštis] / parengė Aldona Kemzūrienė ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Armeniškių filialas. – Armeniškiai, 1998. – 72 p.

Jurbarko centrinės bibliotekos Aušgirio filialo metraštis : 1984-1985 [Mašinraštis] / parengė Angelė Račienė; Jurbarko rajono CB Aušgirio filialas. – Aušgirys, 1986. – 12 p. : iliustr.

Jurbarko centrinės bibliotekos Aušgirio filialo metraštis : 1978-1980 m. [Mašinraštis] / parengė Angelė Račienė ; Jurbarko rajono CB Aušgirio filialas. – Aušgirys, 1981. – 19 p. : iliustr.

Baltraitiškių bibliotekos metraštis : 1998 metai [Rankraštis] / parengė Virginija Užkurai-tienė ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Baltraitiškės filialas. – Baltraitiškė, 1999. – 10 p.

Baltraitiškių bibliotekos metraštis : 1997 metai [Rankraštis] / parengė Virginija Užkurai-tienė ; nuotr. Virginijos Užkuraitienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Baltraitiškės filialas. – Baltraitiškė, 1998. – 10 p. : iliustr.

Baltraitiškių bibliotekos metraštis : 1996 metai [Rankraštis] / parengė Virginija Užkurai-tienė ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Baltraitiškės filialas. – Baltraitiškė, 1997. – 7 p.

Jurbarko rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos Baltraitiškių filialo metraštis : 1990-1994 metai [Rankraštis] / parengė Virginija Užkuraitienė ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Baltraitiškių filialas. – Baltraitiškė, 1995. – 22 p.: iliustr.

Jurbarko centrinės bibliotekos Baltraitiškių filialo metraštis : 1985-1986 [Mašinraštis] / parengė Audronė Andriulaitienė ; Jurbarko rajono CB Baltraitiškės filialas. – Baltraitiškė, 1987. – 14 p. : iliustr.

Eržvilko fil. bibliotekos istorija : 2004 m. metraštis [Mašinraštis] / parengė Nijolė Beru-lienė ; nuotr. Nijolės Berulienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Eržvilko filialas. – Eržvilkas, 2005. – 16 p. : nuotr.

Eržvilko fil. bibliotekos istorija : 2002-2003 m. metraštis [Mašinraštis] / parengė Nijolė Berulienė ; nuotr. Nijolės Berulienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Eržvilko filialas. – Erž-vilkas, 2004. – 32 p. : nuotr.

Eržvilko fil. bibliotekos istorija : 2001 m. metraštis [Mašinraštis] / parengė Nijolė Beru-lienė ; nuotr. Nijolės Berulienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Eržvilko filialas. – Eržvilkas, 2002. – 16 p. : nuotr.

Jurbarko rajono centrinės bibliotekos Eržvilko filialo metraštis : 1984-1986 metų [Mašinraštis] / parengė B. Kundrotienė ; nuotr. A. Kundroto ; Jurbarko rajono centrinės bibliotekos Eržvilko filialas. – Eržvilkas, 1987. – 29 p. : 5 nuotr. Įr., antra l. p. tuščia.

Eržvilko fil. bibliotekos istorija : 1979 m. metraštis [Mašinraštis] / parengė Genė Stūronienė ; nuotr. Genės Stūronienės ; Jurbarko rajono CB Eržvilko filialas. – Eržvilkas, 1980. – 17 p., nuotr.

Eržvilko fil. bibliotekos istorija : 1978 m. metraštis [Mašinraštis] / parengė Genė Stūronienė ; nuotr. Genės Stūronienės ; Jurbarko rajono CB Eržvilko filialas. – Eržvilkas, 1979. – 32 p., nuotr.

Bibliotekos metraštis : 1949-1978 m. kronika [Mašinraštis] / parengė Elena Damušienė ; nuotr. Č. Marcinko, S. Puidoko ; Jurbarko rajono CB Girdžių filialas. – Girdžiai, 1978. – 23 p.: iliustr.

Jurbarko centrinės bibliotekos Gricių filialo metraštis : 1986–1987 m. [Mašinraštis] / pa-rengė Loreta Andrikienė ; nuotr. A. Aksomaičio ; Jurbarko rajono centrinės bibliotekos Gricių filialas. – Griciai, 1988. – 42 p. : 10 nuotr. Įr., antra l. p. tuščia

Juodaičių bibliotekos 2005 metų metraštis [Rankraštis] / parengė Irma Kulikauskienė ; Jurbarko raj. savivaldybės VB Juodaičių filialas. – Juodaičiai, 2006. – 7 p.

Juodaičių bibliotekos 2004 metų metraštis [Rankraštis] / parengė Irma Kulikauskienė ; Jurbarko raj. savivaldybės VB Juodaičių filialas. – Juodaičiai, 2005. – 7 p.

Jurbarko centrinė biblioteka. Jurbarkų filialas : 1987 m. metraštis [Mašinraštis] / parengė B. Kobišaitienė; Jurbarko raj. CB Jurbarkų fil. – Jurbarkai, [1988]. – 7 p. Susegti lapai, antra l. p. tuščia.

Jurbarko centrinės bibliotekos Kartupių filialo metraštis : 1986–1988 m. [Mašinraštis] / parengė G. Skužinskienė ; Jurbarko raj. CB Kartupių fil. – Kartupiai, [1989]. – [16] p. Nesusegti lapai

Jurbarko centrinės bibliotekos Kartupių filialo metraštis : 1979–1985 metai [Mašinraštis] / parengė Genė Skužinskienė ; Jurbarko raj. CB Kartupių fil. – Kartupiai, [1996]. – [21] p. Įr., antra l. p. tuščia

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Klausučių filialo metraščiai 2004-2005 [Rinkta kompiuteriu] / parengė Violeta Puzinienė ; Jurbarko raj. savivaldybės VB Klausučių filialas. – Klausučiai, 2005-2006. – 16 p.

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Klausučių filialo metraštis 2003 m. [Rinkta kompiuteriu] / parengė Violeta Puzinienė ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Klausučių filialas. – Klausučiai, 2004. – 13 p.

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Klausučių filialo metraštis 2002 m. [Rinkta kompiuteriu] / parengė Violeta Puzinienė ; nuotr. Violetos Puzinienės ; Jurbarko raj. savivaldybės VB Klausučių filialas. – Klausučiai, 2003. – 17 p.: nuotr.

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Klausučių filialo metraštis 1992-1994 [Mašinraštis] / parengė Janina Abromaitienė ; Jurbarko raj. Savivaldybės VB Klausučių fil. – Klausučiai, 1995. – 14 p.: nuotr.

Jurbarko centrinės bibliotekos Klausučių filialo metraštis 1981–1987 m. [Mašinraštis] / parengė Janina Abromaitienė ; nuotr. V. Kriščiūno ; Jurbarko CB Klausučių filialas. – Klausučiai, 1988. – 50 p. : iliustr.

Pašaltuonio bibliotekos metraštis 2002-2003 m. [Rankraštis] / parengė Liuda Eriksonienė ; Jurbarko raj. SVB Pašaltuonio fil.. – Pašaltuonys, 2004. – 14 p.

Pašaltuonio bibliotekos metraštis 2000-2001 m. [Rankraštis] / parengė Liuda Eriksonienė ; Jurbarko raj. SVB Pašaltuonio fil.. – Pašaltuonys, 2002. – 12 p.

Pašaltuonio bibliotekos metraštis 1999 m. [Rankraštis] / parengė Liuda Eriksonienė ; Jurbarko raj. SVB Pašaltuonio fil.. – Pašaltuonys, 2000. – 8 p.

Pašaltuonio bibliotekos metraštis 1998 m. [Rankraštis] / parengė Liuda Eriksonienė ; Jurbarko raj. SVB Pašaltuonio fil.. – Pašaltuonys, 1999. – 6 p.

Jurbarko CB Paulių filialo 1981-1985 m. metraštis [Mašinraštis] / [parengė I. Sabataitienė] ; [ nuotr. A. Pocevičiaus] ; Jurbarko raj. CB Paulių fil. – Pauliai, 1981. – 92 p.: nuotr. Įr., antra l. pusė tuščia.

Jurbarko VB Pavidaujo filialo metraštis : 2003-2004 m. [Rankraštis] / parengė Salomėja Šiuikienė ; Jurbarko raj. SVB Pavidaujo filialas. – Pavidaujys, 2004. – 8 p.

Jurbarko VB Pavidaujo filialo metraštis : 2001-2002 m. [Rankraštis] / parengė Salomėja Šiuikienė ; Jurbarko raj. SVB Pavidaujo filialas. - Pavidaujys, 2002. – 11 p.

Jurbarko savivald.VB Pavidaujo filialo metraštis : 1999-2000 m. [Rankraštis] / parengė Salomėja Šiuikienė ; Jurbarko raj. SVB Pavidaujo filialas. - Pavidaujys, 2000. – 10 p.

Jurbarko CB Pavidaujo filialo metraštis : 1988 m. [Rankraštis] / parengė Salomėja Šiuikienė ; Jurbarko raj. CB Pavidaujo filialas. - Pavidaujys, 1988. – 10 p.

Jurbarko CB Pavidaujo filialo metraštis : 1987 m. [Rankraštis] / parengė Salomėja Šiuikienė ; Jurbarko raj. CB Pavidaujo filialas. - Pavidaujys, 1987. – 8 p.

Jurbarko CB Pavidaujo filialo metraštis : 1985-1986 m. [Rankraštis] / parengė Salomėja Šiuikienė ; Jurbarko raj. CB Pavidaujo filialas. - Pavidaujys, 1986. – 16 p.

Jurbarko CB Pavidaujo filialo metraštis : 1979-1980 m. [Rankraštis] / parengė Salomėja Šiuikienė ; nuotr. Vytauto Razo ; Jurbarko raj. CB Pavidaujo filialas. - Pavidaujys, 1980. – 25 p. : 11 nuotr.

Jurbarko CB Pavidaujo filialo metraštis : 1978 m. [Rankraštis] / parengė Salomėja Šiuikienė ; nuotr. S. Puidoko, B. Grigaičio, A. Šlyterio ; Jurbarko raj. CB Pavidaujo filialas. - Pavidaujys, 1978. – 14 p. : 6 nuotr.

Jurbarko CB Pelučių filialo 1981 m. metraštis [Mašinraštis] / parengė S. Prišmantienė ; Jurbarko raj. CB Pelučių fil. – [Pelučiai, 1982. – 4 p.] Įr., anta l. pusė tuščia.

Jurbarko centrinės bibliotekos Raudonėnų filialo metraštis 1987-1989 metai [Mašinraštis] / parengė Viktorija Dūdėnienė ; Jurbarko raj. CB Raudonėnų filialas. – Raudonėnai, [1990]. – 20p. : 5 nuotr.

Jurbarko centrinės bibliotekos Raudonėnų filialo metraštis : 1984-1986 metai [Mašinraštis] / parengė [V. Dūdėnienė] ; nuotr. Juknevičiaus ; Jurbarko raj CB Raudonėnų fil. – [Raudonėnai], [1987]. – [48] p. : [2] nuotr. Įr., antra l. pusė tuščia

Jurbarko centrinės bibliotekos Raudonėnų filialo metraštis 1982-1983 metai [Mašinraštis] / parengė Viktorija Dūdėnienė ; Jurbarko raj. CB Raudonėnų fil. – Raudonėnai, [1984].- [36] p. : nuotr. Įr., antra l. pusė tuščia.

Raudonės filialo 2005 m. metraštis ir vietovės įvykių kronika [Mašinraštis] / parengė Jadvyga Ročkienė ; Jurbarko rajono savivaldybės VB. – Raudonė, 2006. – 16 p.: lent.

Jurbarko rajono savivaldybės Viešoji biblioteka Raudonės filialas. 2004 m. metraštis ir įvykių kronika : [Mašinraštis] / parengė Jadvyga Ročkienė ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Raudonės filialas. – Raudonė, 2005. – 14 p.: lent.

Raudonės filialo metraštis : 1997 m. kronika [Rankraštis] / parengė Jadvyga Ročkienė ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Raudonės fil. – Raudonė, 1998. – 12 p.

Raudonės bibliotekos metraščiai : 1992-1994 m. kronika [Rankraštis] / parengė Jadvyga Ročkienė ; Jurbarko rajono CB Raudonės fil. – Raudonė, 1994. – 53 p.: lent.

Jurbarko raj. SVB Rotulių filialo metraštis 1992-1997 m. [Rankraštis] / Jūratė Korsakaitė ; Jurbarko raj. SVB Rotulių fil.. – Rotuliai, 1998. – 14 p.

Jurbarko centrinės bibliotekos Rotulių filialo metraštis : 1979-1986 / Vlada Streleckienė ; Jurbarko raj. CB Rotulių fil. – Rotuliai, [1987]. – 64 p. : 34 nuotr.

Jurbarko CB Rutkiškių filialo metraštis : 1997 m. [Rankraštis] / parengė Teofilė Vedeckienė ; Jurbarko raj. CB Rutkiškių fil. – Rutkiškiai, 1998.- 10 p.

Jurbarko centrinės bibliotekos Rutkiškių filialo metraštis : 1992-1994 metai [Rankraštis] / parengė Teofilė Vedeckienė ; Jurbarko raj. CB Rutkiškių fil. – Rutkiškiai, 1995.- 13 p.

Jurbarko centrinės bibliotekos Rudkiškių filialo metraštis : 1981-1985 metai [Mašinraštis] / parengė Teofilė Vedeckienė ; Jurbarko raj. CB Rutkiškių fil. – [Rutkiškiai, 1986.- 35 p.]. Įr., antra l. pusė tuščia.

Jurbarko centrinės bibliotekos Rutkiškių filialo metraštis : 1978-1980 metai [Mašinraštis] / parengė Teofilė Vedeckienė ; Jurbarko raj. CB Rutkiškių fil. – Rutkiškiai, 1981.- 15 p. : 5 nuotr.

Jurbarko CB Skirsnemunės filialo metraštis [Rankraštis] / parengė D. Čekienė ; Jurbarko raj. CB Skirsnemunės fil. – [1993]. – [8] p. Sąsiuvinis

Skirsnemunės biblioteka. 2005 m. metraštis [Rinkta kompiuteriu] / parengė Giedrė Jasinskienė ; nuotr. Giedrės Jasinskienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Skirsnemunės fil. – Skirsnemunė, 2006. – 8 p.

Skirsnemunės biblioteka. 2004 m. metraštis [Rinkta kompiuteriu] / parengė Giedrė Jasinskienė ; nuotr. Giedrės Jasinskienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Skirsnemunės fil. – Skirsnemunė, 2005. – 7 p.

Skirsnemunės biblioteka. 2003 m. metraštis [Rinkta kompiuteriu] / parengė Giedrė Jasinskienė ; nuotr. Giedrės Jasinskienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Skirsnemunės fil. – Skirsnemunė, 2004. – 6 p.

Skirsnemunės biblioteka. 2002 m. metraštis [Rinkta kompiuteriu] / parengė Giedrė Jasinskienė ; nuotr. Giedrės Jasinskienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Skirsnemunės fil. – Skirsnemunė, 2003. – 11 p.

Skirsnemunės biblioteka. 2001 m. metraštis [Rinkta kompiuteriu] / parengė Giedrė Jasinskienė ; nuotr. Giedrės Jasinskienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Skirsnemunės fil. – Skirsnemunė, 2002. – 12 p.

Skirsnemunės biblioteka. 2000 m. metraštis [Rinkta kompiuteriu] / parengė Giedrė Jasinskienė ; nuotr. Giedrės Jasinskienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Skirsnemunės fil. – Skirsnemunė, 2001. – 22 p.

Skirsnemunės biblioteka. 1999 m. metraštis [Rankraštis] / parengė Giedrė Jasinskienė ; nuotr. Giedrės Jasinskienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Skirsnemunės fil. – Skirsnemunė, 2000. – 25 p.

Skirsnemunės biblioteka. 1998 m. metraštis [Rankraštis] / parengė Giedrė Jasinskienė ; nuotr. Giedrės Jasinskienės, Kęstučio Skujaus ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Skirsnemunės fil. – Skirsnemunė, 1999. – 15 p.

Skirsnemunės biblioteka. 1997 m. metraštis [Rankraštis] / parengė Giedrė Jasinskienė ; nuotr. Giedrės Jasinskienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Skirsnemunės fil. – Skirsnemunė, 1998. – 14 p.

Skirsnemunės biblioteka. 1996 m. metraštis [Rankraštis] / parengė Giedrė Jasinskienė ; nuotr. Salomėjos Butkienės, Henriko Bataičio, Giedrės Jasinskienės ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Skirsnemunės fil. – Skirsnemunė, 1997. – 16 p.

Skirsnemunės bibliotekos metraštis 1995 m. [Rankraštis] / parengė Giedrė Jasinskienė ; nuotr. Henriko Bataičio ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Skirsnemunės fil. – Skirsnemunė, 1996. – 7 p.

Skirsnemunės bibliotekos metraštis 1990-1993 m., 1994 m. [Rankraštis] / parengė Giedrė Jasinskienė ; nuotr. Henriko Bataičio ; Jurbarko rajono savivaldybės VB Skirsnemunės fil. – Skirsnemunė, 1995. – 22 p.

Jurbarko centrinės bibliotekos Skirsnemunės filialo metraštis 1983-1985 m. [Mašinraštis] / parengė Angelė Žičkuvienė ; Jurbarko raj. CB Skirsnemunės fil. – Skirsnemunė, 1985. – [34] p. Įr., antra l. pusė tuščia.

Smalininkų m. filialo metraštis : 2001-2004 m. [Mašinraštis] / parengė R. Ivanauskienė, B. Norkienė ; nuotr. N. Aleksienės, B. Norkienės, ; Jurbarko raj. SVB Smalininkų m. fil. – Smalininkai, 2005 m. 37 p. : nuotr.

Smalininkų m. filialo metraštis : 1996-2000 m. [Mašinraštis] / parengė R. Ivanauskienė, B. Norkienė ; nuotr. A. Sutkaus, L. Traknio, N. Aleksienės ; Jurbarko raj. SVB Smalininkų m. fil. – Smalininkai, 2001 m. 35 p. : nuotr.

Smalininkų m. filialo metraštis : 1993-1995 m. [Mašinraštis] / parengė R. Ivanauskienė, B. Norkienė ; nuotr. L. Traknio ; Jurbarko raj. SVB Smalininkų m. fil. – Smalininkai, 1996 m. 21 p. : nuotr.

Smalininkų m. filialo metraštis : 1989-1992 m. [Mašinraštis] / parengė R. Ivanauskienė, B. Norkienė ; nuotr. V. Tamošaičio ; Jurbarko raj. CB Smalininkų m. fil. – Smalininkai, 1993 m. 24 p. : nuotr.

Smalininkų m. filialo metraštis : 1988 m. [Mašinraštis] / parengė R. Ivanauskienė, B. Norkienė ; nuotr. L. Traknio ; Jurbarko raj. CB Smalininkų m. fil. – Smalininkai, 1988 m. 20 p. : nuotr.

Smalininkų m. filialo metraštis : 1987 m. [Mašinraštis] / parengė R. Ivanauskienė, B. Juknevičiūtė ; Jurbarko raj. CB Smalininkų m. fil. – Smalininkai, 1987 m. 10 p.

Smalininkų m. filialo metraštis : 1981-1986 m. [Mašinraštis] / parengė S. Jenkienė, B. Antanaitienė,R. Ivanauskienė, B. Juknevičiūtė ; nuotr. V. Tamošaičio, K. Skudrio ; Jurbarko raj. CB Smalininkų m. fil. – Smalininkai, 1987 m. 77 p. : nuotr., lent.

Smalininkų m. filialo metraštis : 1979-1980 m. [Mašinraštis] / parengė S. Jenkienė; nuotr. L. Traknio ; Jurbarko raj. SVB Smalininkų m. fil. – Smalininkai, 1979, 1980 m. 23 p. : nuotr.

Smalininkų m. filialo metraštis : 1977-1978 m. [Mašinraštis] / parengė Bronė Antanaitienė ; nuotr. K. Skudrio ; Jurbarko raj. CB Smalininkų m. fil. – Smalininkai, 1978 m. 13 p. : nuotr., lent.

Jurbarko centrinės bibliotekos Stakių filialo metraštis už 1986 metus [Mašinraštis] / parengė [A. Aleksienė] ; nuotr. A. Remeikio ir kt. ; Jurbarko raj. CB Stakių fil. – [Stakiai, 1987. – 14 p.]. : nuotr. Įr., antra l. pusė tuščia.

Jurbarko VB Vadžgirio filialo 2005 m. metraštis [Rinkta kompiuteriu] / parengė Lina Lukošienė ; nuotr. Linos Lukošienės, Izabelės Lukošienės, Henriko Lukošiaus ; Jurbarko rajono savivaldybės SVB Vadžgirio fil. – Vadžgirys, 2006. – 19 p., nuotr.

Jurbarko VB Vadžgirio filialo 2004 m. metraštis [Rinkta kompiuteriu] / Lina Lukošienė ; nuotr. Linos Lukošienės ; Jurbarko raj. SVB Vadžgirio fil. – Vadžgirys, 2005. – 25 p.: nuotr. + priedas [14 l.: straipsnių kopijos, 2 skelb., 1 kvietimas]. Susegti lapai, antra l. pusė tuščia.

Jurbarko VB Vadžgirio filialo 2003 m. metraštis [Rinkta kompiuteriu] / parengė Lina Lukošienė ; nuotr. Linos Lukošienės, Izabelės Lukošienės ; Jurbarko raj. SVB Vadžgirio fil. – Vadž-girys, 2003. – 19 p. : nuotr. + priedas [3 str. kopijos, skelb.] Susegti lapai, antra l. pusė tuščia.

Jurbarko VB Vadžgirio filialo 2002 m. metraštis [Rinkta kompiuteriu] / parengė Lina Lukošienė ; nuotr. Linos Lukošienės ; Jurbarko raj. SVB Vadžgirio fil. – Vadžgirys, 2003. – 21 p. : nuotr.

Jurbarko VB Vadžgirio filialo 2001 m. metraštis [Rinkta kompiuteriu] / parengė Izabelė Lukošienė ; nuotr. Angelinos Jucikienės, Izabelės Lukošienės ; Jurbarko raj. SVB Vadžgirio fil. – Vadžgirys, 2002. – 33 p. : nuotr.

Jurbarko VB Vadžgirio filialo 2000 m. metraštis [Rinkta kompiuteriu] / parengė Izabelė Lukošienė ; nuotr. Izabelės Lukošienės ; Jurbarko raj. SVB Vadžgirio fil. – Vadžgirys, 2001. – 30 p. : nuotr.

Jurbarko VB Vadžgirio filialo 1999 m. metraštis [Mašinraštis] / parengė Izabelė Lukošienė ; nuotr. Izabelės Lukošienės ; Jurbarko raj. SVB Vadžgirio fil. – Vadžgirys, 2000. – 30 p. : nuotr.

Jurbarko VB Vadžgirio filialo 1998 m. metraštis [Mašinraštis] / parengė Izabelė Lukošienė ; nuotr. Henriko Lukošiaus, Aurelijos Žutautaitės, Dauros ir Egidijaus Giedraičių, Genovaitės Zdanavičienės ; Jurbarko raj. SVB Vadžgirio fil. – Vadžgirys, 1999. – 24 p. : nuotr.

Jurbarko VB Vadžgirio filialo 1997 m. metraštis [Mašinraštis] / parengė Izabelė Lukošienė ; nuotr. Henriko Lukošiaus ; Jurbarko raj. SVB Vadžgirio fil. – Vadžgirys, 1998. – 19 p. : nuotr.

Jurbarko VB Vadžgirio filialo 1987 m., 1988 m., 1988 m. metraštis [Mašinraštis] / parengė Izabelė Lukošienė; Jurbarko raj. CB Vadžgirio fil. – Vadžgirys, 1990. – 26 p.

Jurbarko VB Vadžgirio filialo 1986 m. metraštis [Mašinraštis] / parengė Izabelė Lukošienė ; nuotr. Henriko Lukošiaus ; Jurbarko raj. CB Vadžgirio fil. – Vadžgirys, 1987. – 20 p. : nuotr.

Jurbarko VB Vadžgirio filialo 1984 m., 1985 m. metraštis [Mašinraštis] / parengė Izabelė Lukošienė ; nuotr. Henriko Lukošiaus ; Jurbarko raj. CB Vadžgirio fil. – Vadžgirys, 1986. – 20 p. : nuotr.

Jurbarko VB Vadžgirio filialo 1983 metų metraštis [Mašinraštis] / parengė Izabelė Lukošienė ; nuotr. Henriko Lukošiaus ; Jurbarko raj. CB Vadžgirio fil. – Vadžgirys, 1983. – 27 p.: nuotr.

Jurbarko VB Vadžgirio filialo 1981 m., 1982 m. metraštis [Mašinraštis] / parengė Izabelė Lukošienė ; nuotr. Henriko Lukošiaus ; Jurbarko raj. CB Vadžgirio fil. – Vadžgirys, 1983. – 43 p.: nuotr.

Jurbarko VB Vadžgirio filialo metraštis už 1980 metus [Mašinraštis] / parengė Izabelė Lukošienė ; nuotr. Arūno Lukošiaus ; Jurbarko raj. CB Vadžgirio fil. – Vadžgirys, 1981. – 19 p.: nuotr.

Jurbarko VB Vadžgirio filialo metraštis už 1979 metus [Mašinraštis] / parengė Izabelė Lukošienė ; nuotr. Arūno Lukošiaus ; Jurbarko raj. CB Vadžgirio fil. – Vadžgirys, 1980. – 10 p.: nuotr.

Jurbarko VB Vadžgirio filialo metraštis už 1977-1978 metus [Mašinraštis] / parengė Izabelė Lukošienė ; nuotr. Leono Zdanevičiaus, Arūno Lukošiaus ; Jurbarko raj. CB Vadžgirio fil. – Vadžgirys, 1979. – 12 p. : nuotr.

Jurbarko rajono savivaldybės Viešoji biblioteka. Viešvilės filialas : Bibliotekos metraštis : 2001 m. [Rinkta kompiuteriu] / parengė Danutė Daugirtienė ; Jurbarko raj. SVB Viešvilės fil. – [Viešvilė, 2002]. – 22 p. : nuotr., schem., skelb. Su istorinėmis žiniomis. Susegti lapai ; antra l. pusė tuščia.

Jurbarko centrinės bibliotekos Viešvilės filialo metraštis 1981-1987 m. [Mašinraštis] / parengė I. Vaznelienė; nuotr. A Petrausko ; Jurbarko raj. CB Viešvilės fil. – Viešvilė, [1988]. – 59 p.: nuotr. Įr., antra l. pusė tuščia.

Žindaičių kaimo ir bibliotekos 2003-2004 m. gyvenimo įvykių kronika [Rinkta kompiuteriu] / parengė Silvija Pužeckaitė ; nuotr. Silvijos Pužeckaitės ; Jurbarko raj. SVB Žindaičių filialas. – Žindaičiai, 2004. – 16 p. : 8 nuotr.

Žindaičių kaimo ir bibliotekos 2000-2002 m. gyvenimo įvykių kronika [Rinkta kompiuteriu] / parengė Silvija Pužeckaitė ; nuotr. Silvijos Pužeckaitės ; Jurbarko raj. SVB Žindaičių filialas. – Žindaičiai, 2002. – 24 p. : 23 nuotr.

Jurbarko centrinės bibliotekos Žindaičių filialo 1978-1981 metų metraštis [Mašinraštis] / parengė Stasė Bosienė ; Jurbarko raj. CB Žindaičių fil. – Žindaičiai, 1981. – 35 p.

Darbo laikas

time-1 I-V 9.00 - 18.00 

time-2 VI 10.00 - 16.00

Administracija: I-IV  8.00 - 17.00; V  8.00 - 15.45; pietų pertrauka 12.00 - 12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Nedarbo dienomis knygas galima palikti knygų grąžinimo dėžėje.

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros, skaitytojai neaptarnaujami.