Bibliotekų istorijos

Jurbarko centinės bibliotekos apžvalga 1937-1995 [Mašinraštis] / parengė Magdalena Danutė Maskolaitytė; Jurbarko raj. CB. – Jurbarkas, 1995. – 34 p. Įrišta , antra lapo pusė tuščia.

Jurbarko centrinės bibliotekos istorija 1937-1986 [Mašinraštis] / parengė R. Puišytė-Čereškevičienė; Jurbarko raj. CB Pašaltuonio filialas – Jurbarkas, 1987. – 82 p. Įrišta, antra lapo p. tuščia.

Jurbarko centrinės bibliotekos istorija (1937-1977) [Mašinraštis] / parengė D. Maskolaitytė; nuotr. B. Grigaičio, S. Puidoko ; Jurbarko raj. CB. – Jurbarkas, 1978. – 48 p. : nuotr. Įrišta, antra lapo p. tuščia.

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Klausučių filialo istorija 1954-2001 m. [Rinkta kompiuteriu] / parengė Violeta Puzinienė ; Jurbarko raj. Savivaldybės VB Klausučių filialas. – Klausučiai, 2002 m. – [16] p. : schem., apie aut. – p. 1. Susegti lapai, antra lapo p. tuščia.

Jurbarko centrinės bibliotekos Klausučių filialo istorija : 1954-1980 metų kronika [Mašinraštis] / parengė Janina Abromaitienė ; nuotr. Jono Steponavičiaus : Jurbarko CB Klausučių filialas. - Klausučiai, 1981.- 36 p. : iliustr.

Lenkčių kaimo bibliotekos istorija : [1954-1977] : [Rankraštis] / parengė [G. Skužinskienė] ; [Jurbarko raj. Kartupių kaimo biblioteka]. – [Kartupiai], [1978]. – [12] p. Albumas, antra lapo p. tuščia.

Jurbarko rajono centrinės bibliotekos Pelučių filialo istorija : 1970–1980 m. m. [Mašinraštis] / parengė D. Masaitienė ; Jurbarko raj. CB Pelučių fil. – [Pelučiai], [1981]. – [16] p. Įrišta, antra lapo p. tuščia.

Jurbarko centrinės bibliotekos Raudonėnų filialo istorija 1946-1981 [Mašinraštis] / parengė V. Dūdėnienė ; [nuotr. R. Džiaugio] ; Jurbarko raj. CB Raudonėnų fil. - Raudonėnai, [1982]. - 50 p. : nuotr. Įrišta, antra lapo p. tuščia.

Jurbarko centrinės bibliotekos Rotulių filialo istorija (1956-1978) [Mašinraštis] / Vlada Streleckienė ; Jurbarko raj. CB Rotulių fil. – Rotuliai,1979. – 21 p. : 12 nuotr.

Jurbarko centrinės bibliotekos Skirsnemunės filialo istorija 1946-1980 [Mašinraštis] / parengė Genovaitė Pilipauskienė ; Jurbarko rajono centrinės bibliotekos Skirsnemunės filialas. – Skirsnemunė, 1980. – 16 p.

Smalininkų miesto bibliotekos istorija : 1947-1999 m. kronika [Rankraštis] / parengė S. Jenkienė, B. Antanaitienė, B. Norkienė, R. Ivanauskienė ; nuotr. B. Norkienės ir kt. ; Jurbarko raj. SVB Smalininkų fil. – Smalininkai, 1999. – 28 l. : nuotr., lent. Albumas

Smalininkų m. bibliotekos vaikų skyriaus istorija : 1969-1974 m. kronika [Rankraštis] / parengė Irena Keizerienė ; Jurbarko raj. Smalininkų m. bibliotekos vaikų skyrius. – Smalininkai, 1969-1974. – 49 p. : nuotr., laikr. iškarpos. Nesusegtas

Bibliotekos istorija 1947-2005 : [Stakių bibliotekos istorija] [Rinkta kompiuteriu] / parengė Albina Aleksienė; Jurbarko raj. SVB Stakių fil. – Stakiai, 2005, - 66 p. : + priedas [55 iliustr. lap., 61 nuotr.]. Bibliotekos vedėjo Stepono Drotvino eilėraščiai, 4 p.

Jurbarko centrinės bibliotekos Taubučių filialo istorija [Mašinraštis] / parengė Irena Buitkuvienė ; Jurbarko raj. CB Taubučių fil.- Taubučiai, [1986]. - [41] p. 1951-1985 m. Įrišta, antra lapo pusė tuščia.

Vadžgirio bibliotekos istorija [Mašinraštis] / parengė Izabelė Lukošienė ; Jurbarko rajono Vadžgirio biblioteka.- Vadžgirys, 1969. – 8 p.

Vadžgirio filialo skaitytojai nuo suvažiavimo iki suvažiavimo [Mašinraštis] / parengė Izabelė Lukošienė ; nuotr. Konrado Lukošiaus ir Izabelės Lukošienės ; Jurbarko rajono CB. – Vadžgi-rys, 1986. – 16 p. : nuotr.

Jurbarko centrinės bibliotekos Vertimų filialo istorija [Mašinraštis] / parengė Zita Žičkuvienė ; Jurbarko raj. CB Vertimų fil. – Vertimai, 1979. – 52 p. : 19 nuotr.

Kraštotyros veikla Jurbarko centrinėje bibliotekoje [Mašinraštis] / parengė Birutė Arbačiauskaitė, CB vyr. bibliotekininkė ; Jurbarko CB. - Jurbarkas, 1991. - 103 p. : panaudotų šaltinių sąrašas, p. 89-91, nuotr.

Mūsų gyvenimas – mūsų namai : Jurbarko rajono bibliotekininkai – LTSR kultūros žymūnai [Mašinraštis] / parengė Danutė Maskolaitytė ; Jurbarko rajono centrinė biblioteka.- Jurbarkas, 1986.- 36 p. : 6 nuotr. Įrišta, antra lapo pusė tuščia. Medžiagą rinkti padėjo Albina Abromavičienė. Apie A. Abromavičienę, J. Abromaitienę, D. Maskolaitytę, J. Strašinską, V. Streleckienę, A. Urbanavičienę.

Albina Aleksienė : Prisiminimai [Rankraštis] / paruošė A. Aleksienė ; Jurbarko raj. Stakių fil. – Stakiai, 1996. – [15] p. : [7] p.  

Albina Aleksienė : Mano vaikystės prisiminimai : 1946-1962 [Rinkta kompiuteriu] / Jurbarko raj. SVB Stakių fil. – Stakiai, 2005. – 4 p. : 2 nuotr.

Jurbarko rajono pokario metų bibliotekininkas Vincas Jakaitis [Mašinraštis] / parengė Danutė Maskolaitytė ; nuotr. A. Puidoko ; Jurbarko raj. centrinė biblioteka. – Jurbarkas, 1989. – 10 p. : [3] nuotr. + priedas [Garbės raštas].

Virginija Pozingytė Užkuraitienė : Atsiminimai [Rankraštis] / Virginija Užkuraitienė ; Jurbarko raj. SVB Baltraitiškės fil. – Baltraitiškė, 1996. – 15 p. : nuotr. Antra l. pusė tuščia.

Darbo laikas

time-1 I-V 9.00 - 18.00 

time-2 VI 10.00 - 16.00

Administracija: I-IV  8.00 - 17.00; V  8.00 - 15.45; pietų pertrauka 12.00 - 12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Nedarbo dienomis knygas galima palikti knygų grąžinimo dėžėje.

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros, skaitytojai neaptarnaujami.