2011 m. ataskaita

Trumpa 2011 metų veiklos ataskaita

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos patalpų renovavimas ir modernizavimas
- vienas svarbiausių pastarųjų metų tikslų. Statybos darbai pradėti 2008 m., 2011 m. įsisavinta apie 80 procentų projektui reikalingų lėšų. Jam užbaigti Valstybės investicijų programa dar turi skirti apie 2.5 mln. litų. Kultūros ministras Arūnas Gelūnas lankėsi dabartiniame bibliotekos pastate bei naujajame objekte ir pažadėjo surasti reikalingas lėšas, kad 2012 m. statyba būtų baigta ir Viešosios bibliotekos darbuotojai bei skaitytojai įsikeltų i naują modernų  pastatą, atitinkantį Misijos ir Vizijos keliamus reikalavimus.

Didelis postūmis gerinant filialų materialinę bazę įvyko 2008-2009 metais, tačiau 2010-2011 metai tapo tikru išbandymu, nes dėl sudėtingos ekonominės padėties sumažėjo asignavimai visoms veiklos sritims ir numatytų tikslų įgyvendinimui. Ypatingai atsiliepė lėšų naujiems dokumentams įsigyti sumažinimas. Dėl to žymiai sumažėjo vartotojų skaičius, gyventojų
informacinių poreikių tenkinimas tapo problemišku. Todėl vieša interneto prieiga bibliotekose tapo ypatingai aktuali. Projektas „Bibliotekos pažangai" tapo tikru išsigelbėjimu šiame ekonominės krizės kontekste tiek užtikrinant nemokamą viešą interneto prieigą gyventojams, tiek keliant bibliotekininkų kvalifikaciją, tiek mokant gyventojus naudotis informacinėmis technologijomis.

Skaityti daugiau...

Strateginis veiklos planas

PATVIRTINTA

 Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-356

STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

2007 – 2015 m.

Skaityti daugiau...

Darbo laikas

time-1 I-V 9.00 - 18.00 

time-2 VI 10.00 - 16.00

Administracija: I-IV  8.00 - 17.00; V  8.00 - 15.45; pietų pertrauka 12.00 - 12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Nedarbo dienomis knygas galima palikti knygų grąžinimo dėžėje.

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros, skaitytojai neaptarnaujami.