IN MEMORIUM

IN MEMORIUM

Genovaitė Seniutienė (Volskytė)

(1935-02-02 - 2018-03-17)

Kovo 20 d. Anapilin išlydėta buvusi ilgametė bibliotekos darbuotoja Genovaitė Seniutienė (Volskytė). Ji gimė 1935 m. vasario 2 d. Žibintų kaime (Veliuonos valsčiuje). Šeimai persikėlus į Veliuoną Genovaitė lankė Veliuonos vidurinę mokylą, kurią baigė 1956 m. Vilniaus universiteto neakivaizdiniame skyriuje studijavo bibliotekininkystę.

Baigusi mokyklą, pradėjo bibliotekininkės darbą Stakių apylinkės Pasnietalio bibliotekoje, o nuo 1960 m. gegužės 20 d. ji pradėjo vadovauti Veliuonos miestelio bibliotekai. Šiai bibliotekai ji vadovavo net 25 metus. Visi Genovaitę pažinojo kaip sumanią ir gerą darbuotoją, aktyvią saviveiklininkę ir kraštotyrininkę. Ji buvo apdovanota „Kultūros žymūno“ ženklu.

Genovaitė labai mėgo skaityti. Meilės knygai ji mokė ir savo skaitytojus. Bibliotekoje buvo rengiamos literatūros valandėlės, renkama kraštotyros medžiaga, buvo subūrusi didelį talkininkų ratą, kurie padėjo tvarkyti knygas, spaudą, buvo knygnešiais, kurie lankė negalinčius ateiti į bibliotekąNors darbas bibliotekoje nebuvo lengvas: reikėjo atlikti daug įvairių papildomų darbų, darbas Genovaitei netrukdė aktyviai dalyvauti Veliuonos kultūros namų saviveikloje.

Genovaitės gyvenimo metai padovanoti gimtinei, jos kultūriniam gyvenimui bei žmonėms nusipelnė mūsų visų pagarbos.

Didžiausias skausmas – amžinas išsiskyrimas. Tegul šį skausmą artimiesiems sumažins mūsų nuoširdi užuojauta.

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kolektyvas

2018-03-21

Viešosios bibliotekos kolektyvas paminėjo dieną be patyčių

Kovo 20 d. žaislotekoje susirinkęs Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kolektyvas paminėjo dieną be patyčių. Lygiai prieš metus darbuotojams buvo padovanoti kaktusai su palinkėjimu auginti juos, o ne spyglius. Buvo įdomu apžiūrėti, kaip atrodo kitų kolegų kaktusai, palyginti, kuris labiausiai užaugo. Vaikų literatūros skyriaus vyresnioji bibliotekininkė Lina Maziliauskienė padovanojo kaktusą direktorei Rasidai Kalinauskienei bei pavaišino kolegas savo keptais skanėstais.

2018-03-20

Viešojoje bibliotekoje vyko seminaras pedagogams bei Lietuvos moksleivių dailės olimpiada

Kovo 7 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko seminaras „Lietuviškumo savastis liaudies kūryboje. Inovatyvių metodinių priemonių naudojimas ugdant etninę kultūrą“, skirtas pedadogams, kultūros centrų darbuotojams. Seminarą vedė kultūrologas, dailininkas Virginijus Kašinskas.
2018 m. Lietuvos mokinių dailės olimpiadoje „Lietuvos sėkmės istorijos šimtmetis: praeitis, dabartis, idėja Lietuvai“ dalyvavo gabiausi Jurbarko rajono moksleiviai. Kviečiame apžiūrėti parodą, kuri veiks iki kovo 20 d.
2018-03-08

Darbo laikas

time-1 I-V 9.00 - 18.00 

time-2 VI 10.00 - 16.00

Administracija: I-IV  8.00 - 17.00; V  8.00 - 15.45; pietų pertrauka 12.00 - 12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Nedarbo dienomis knygas galima palikti knygų grąžinimo dėžėje.

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros, skaitytojai neaptarnaujami.