Darbą pradeda Pilies ir Rotulių filialų bibliotekininkės

   Rugsėjo 4 dieną įvyko atrankos Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Pilies I ir Rotulių filialų vyresniųjų bibliotekininkų pareigoms užimti.

   Į Pilies filialo bibliotekininko pareigas pretendavo dešimt kandidatų, į pokalbį atvyko penki. Atranką laimėjo Jūratė Jucikienė, turinti aukštąjį universitetinį ekonomikos mokslų išsilavinimą. Iki 2016 m. dirbusi Raudonės pagrindinėje mokykloje vyriausiąja buhaltere, šiuo metu buvusi motinystės atostogose.

   Į Rotulių filialo bibliotekininko pareigas taip pat pretendavo dešimt kandidatų, į pokalbį atvyko šeši. Atranką laimėjo Violeta Murauskienė, turinti bibliotekininko išsilavinimą. Iki 2017 m. dirbusi Šakių rajono Kidulių pagrindinėje mokykloje bibliotekininke.

   Darbą Pilies ir Rotulių filialų bibliotekininkės pradės 2018 m. rugsėjo 10 d. 

KULTŪROS PASAS - VELIUONOS IR JURBARKO BIBLIOTEKOSE

Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka teikė keturias Kultūros paso paraiškas. Dvi iš jų atitinka visus Kultūros paso paslaugų kriterijus ir siūloma jas įtraukti į Kultūros paso paslaugų rinkinį.

Veliuonos bibliotekos filialo programa „Kūrybos galia ir teatras“ suburs įvairaus amžiaus vaikų grupes, kuriose moksleiviai formuluos pagrindines performanso idėjas. Bus skatinamas vaikų domėjimasis įvairiomis kultūros sritimis, padedama atsiskleisti mokinio individualybei, ugdomas kūrybiškumas, naudojant žodį, dailę, judesį ir muziką. Meno priemonėmis bus išlaisvindama mokinio saviraiška.

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus programa „Sakale, lėk" naudojant įvairias edukacijas, literatūros ir menų pagalba ugdys vaikų sąmoningumą, gimtosios šalies grožio suvokimą, savo ir kitų emocijų, jausmų pažinimą, keliant tiek asmeninę, tiek pilietinę savivertę, prisimenant savo kilmę ir tautiškumą.

SUSITIKIMAS SU SEIMO NARIU VYTAUTU BAKU

   Rugsėjo 6 d., ketvirtadienį, 17 val. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyks susitikimas su Lietuvos Respublikos Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku Vytautu Baku.
   Bus pristatytas atliktas parlamentinis tyrimas apie politinę korupciją.


V. Bakas

SEKMADIENIS ŠEIMOMS

Paskutinę Jurbarko krašto šventės dieną, sekmadienį, Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko šeimoms skirtas renginys „Šeimų tiltai“. 
Sekmadienis bibliotekoje prasidėjo nuo Jurbarko rajono savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus sriubos. Pasistiprinę sriuba ir čirviniais blynais renginio svečiai susipažino su projekto „Rašytojai ir jaunieji iliustruotojai bibliotekoje“ rezultatais. Čia visus pasitiko „Kakė Makė“. 
Jurbarko rajono Garbės piliečio Arnoldo Piročkino knygos „Jurbarko miesto ir valsčiaus kronika 1918-1940“ pristatyme sulaukta daug garbių svečių. Pilnutėlėje salėje autorius pasidalino atsiminimais, mintimis apie Jurbarką ir čia gyvenančius, gyvenusius žmones. 
Kraštiečių sueigoje taip pat aptartos 2018 m. išleistos Antano Balašaičio ir Vytauto Urbanavičiaus knygos.
Šventėje atidengti suoleliai, dedikuoti kraštiečiams, padėkota autoriams: 
Juozui Videikai už suolelius Arnoldui Piročkinui ir Aldonai Elenai Puišytei, 
Juozui Budzinauskui už suolelį Stasiui Santvarui, 
Linai Maziliauskienei už suolelį Violetai Šoblinskaitei ir Gasparui Aleksai, 
Irmantui Norkūnui už suolelį Jurbarko krašto knygnešiams, 
Edmundui Štului už suolelį Antanui Giedraičiui-Giedriui ir 
Edmundui Mockui už suolelį Jonui Juškaičiui. 
Visai šeimai skirtoje sekmadienio šventėje ypatingas dėmesys buvo skirtas vaikams ir tėveliams. Atvykusiųjų laukė nuotaikingos pramogos ir nuotykiai: nuo smalsumą žadinančių kūrybinių dirbtuvėlių iki įdomių atradimų ir smagių pažinčių. 
Bibliotekoje organizuota knygų mugė, žydinčių knygų, sėklų skirtukų gaminimo, miego žaislų siuvimo fabrikėliai. Mažieji ir jų tėveliai galėjo susipažinti su stalo teatru, piešti ant vandens, dalyvauti šaškių, stalo žaidimų turnyruose, pinti iš laikraščių, piešti mandalas, kurti pasakas su tikromis dramos teatro lėlėmis.
Veikė fotografijų parodos „Neregėta Lietuva“ ir „Jurbarko krašto šeimos, kuriančios Lietuvą“.
Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kolektyvas atsakingai ruošėsi šių metų Jurbarko krašto šventės naujienai – dienai bibliotekoje, o Jūsų gausus dalyvavimas buvo didžiausias mūsų darbo įvertinimas. 
Visada esate laukiami Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje!
Už sustabdytas akimirkas dėkojame Rūtai Bakšienei

Maža

„Šeimų tiltai" bibliotekoje

Jurbarko krašto šventės paskutinė diena, rugpjūčio 26-oji, „Šeimų tiltai" įvyks Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje.
12.00-16.00 val. – Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos parkelyje, Vilniaus g. 4, vyks renginiai kraštiečiams ir atrakcijos šeimoms:

12.00 val. – Garuos Mero sriuba; 
12.30 val. – Įvyks projekto „Rašytojai ir jaunieji iliustruotojai bibliotekoje“ baigiamasis renginys;
13.00 val. – Pristatoma Jurbarko rajono Garbės piliečio Arnoldo Piročkino knyga „Jurbarko miesto ir valsčiaus kronika 1918-1940“;
14.30 val. – Atidengiami suoleliai, dedikuoti kraštiečiams;
12.00 – 16.00 val. – Surengtos parodos „Neregėta Lietuva“ ir „Jurbarko krašto šeimos, kuriančios Lietuvą“.

Vyks prekyba knygomis, edukacinės programos ir kitos veiklos, skirtos šeimoms bei jaunimui:
Eržvilko, Kartupių ir Pašaltuonio filialų bibliotekininkės: Nijolė Berulienė, Danguolė Puidokienė ir Liuda Eriksonienė organizuos aktyvų vaikų užimtumą;
Raudonės filialo bibliotekininkė Rima Šalnaitienė keps marginius blynus;
Lybiškių filialo bibliotekininkė Laimutė Keterienė kvies atsigaivinti mėtų arbata;
Veliuonos ir Smalininkų filialų bibliotekininkės: Violeta Šoblinskaitė, Rūta Ivanauskienė ir Birutė Norkienė pristatys stalo teatrą;
Skirsnemunės filialo bibliotekininkės Giedrė Jasinskienė ir Nina Jonaitienė mokys iš sėklų gaminti knygų skirtukus;
Viešvilės filialo bibliotekininkė Vilija Platonovienė padės susikurti „Žydinčią knygą“;
Klausučių filialo bibliotekininkė Violeta Puzinienė kvies į Mandalų terapiją;
Vadžgirio filialo bibliotekininkė Erika Žievienė siūs ir kartu kvies siūti miego žaislus;
Seredžiaus filialo bibliotekininkė Rasa Kaminskienė organizuos Šaškių turnyrą;
Stakių filialo bibliotekininkė Irma Klemauskienė mokins pinti iš iš laikraščių.

Kviečiame ir laukiame atvykstančių į Biblioteką!

Šeimų tiltaim

SEREDŽIUJE – BIBLIOTEKĖLĖ

Vyresnioji bibliotekininkė Rasa Kaminskienė 2018 m. rugpjūčio 2 d. pakvietė į Seredžių, lauko bibliotekėlės atidarymo šventę. 

Šauni Rasos idėja įrengti knygų namelį aktyvių serediškių ir jau iš čia išvykusių, bet norinčių padėti savam kraštui, dėka buvo įgyvendinta per keletą savaičių. Ir lauko bibliotekėlė kviečia atverti mažas dureles į stebuklingą knygų pasaulį: mainytis jomis, skaityti laikraščius jaukiame parke, žaisti šaškėmis ar reikšti emocijas spalvinant. Inkilėlis – pilnas gėrio kokybiškam užimtumui ir smagiam laisvalaikiui.

Biblioteka nuoširdžiai dėkoja Seredžiaus seniūnijos seniūnei Rimantei Pavalkienei ir visai jos komandai: seniūnaitei, darbuotojams, už naujų idėjų palaikymą ir pagalbą jas įgyvendinant.

Nuotrauka Rūtos Bakšienės

NETEKTIS - PASAULĮ PALIKO IRENA VAZNELIENĖ

Vazneliene

Irena Vaznelienė

Nekrologas

   2018 m. birželio 18 d. šią ašarų pakalnę apleido bibliotekininkė Irena Vaznelienė-Safonovaitė.

   Velionė gimė 1941 m. sausio 1 d. Raseiniuose. Bibliotekininkės kelią 1962 m. pradėjo Šakių rajone, kaip Marytės Melnikaitės vardo kolūkio bibliotekos Naujališkių kaime, vedėja.

    1962 m. Irena dėl šeimyninių aplinkybių persikėlė į Viešvilę ir dirbo čia iki 2000m. gruodžio 19 d., kol buvo atleista dėl sveikatos būklės. 1967 m. neakivaizdiniu būdu baigė Vilniaus valstybinį V. Kapsuko universitetą, įgijo aukštąjį išsilavinimą, mokslinio bibliotekininko-bibliografo specialybę.

    Bibliotekininkė Irena pasižymėjo sumanumu, buvo apsiskaičiusi, komunikabili. Darbo patirtimi dalindavosi su kolegėmis. 1970 m. buvo apdovanota jubiliejiniu medaliu „Už šaunų darbą“, 1983 m. - Kultūros ministerijos garbės raštu, 1987 m. Darbo veterano medaliu, gavusi Lietuvos Komunistų partijos Jurbarko rajono komiteto ir Jurbarko rajono vykdomojo komiteto Garbės raštus, jos nuotrauka pabuvojo rajono Garbės lentoje. 1974 m. Viešvilės bibliotekai suteiktas „Puikiai dirbančios bibliotekos“ vardas, 1984 ir 1985 m. biblioteka užėmė pirmąsias vietas socialistiniame lenktyniavime. Bibliotekininkė aktyviai dalyvaudavo visuomeninėje veikloje. Turėdavo savo nuomonę ir nebijodavo jos išreikšti.

   Irena Vaznelienė su vyru užaugino du puikius sūnus. Prižiūrėjo sergantį vyrą, pati daug metų kovojo su sunkia liga, kol teko apsikeisti vaidmenimis – vyrui slaugyti žmoną.

   Ireną pažinojusios kolegės prisimins ją kaip išskirtinę asmenybę.

Girdžių bibliotekos filialas džiaugiasi įkurtuvėmis

Birželio 18 d. Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos Girdžių skyriaus patalpose atidarytas Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Girdžių filialas.
Simbolinę atidarymo juostelę perkirpo Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius, savivaldybės administracijos direktorė Vida Rekešienė, Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Rasida Kalinauskienė ir Girdžių seniūnijos seniūnas Mindaugas Dilys. Pastatą ir patalpas pašventino Girdžių Šv. Marijos Magdalietės parapijos klebonas – kun. Saulius Pavalkis.

Susirinkusieji turėjo galimybę ne tik apžiūrėti bibliotekoje eksponuojamą kraštotyrininko Vytauto Lekučio parodą „Įžymūs Girdžių krašto žmonės“, bet taip pat susipažinti su knygos „Girdžiai: istorijos atodangos“ leidyba, apie kurią jiems papasakojo viena iš sudarytojų Laimutė Milašauskienė.

Renginyje muzikinį kūrinį susirinkusiems skyrė Girdžių seniūnijos seniūnas Mindaugas Dilys, muzikinę-literatūrinę programą dovanojo Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos Girdžių skyriaus mokiniai, o koncertą – Vadžgirio vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Šebukai“ (vad. Lina Lukošienė).

Girdžių bibliotekos filialas lankytojų lauks darbo dienomis nuo 8 iki 17 val.

Jurbarko rajono savivaldybės informacija ir nuotraukos

Girdima

Bibliotekos filialuose diegiama Lietuvos integralios bibliotekų sistemos automatizuota skaitytojų aptarnavimo posistemė

Šie metai Jurbarko savivaldybės viešajai bibliotekai atnešė pokyčių. Penkiuose filialuose – Jurbarkų, Eržvilko, Girdžių, Pilies I, Raudonės – buvo įdiegta Lietuvos integrali bibliotekų informacijos sistema (LIBIS). Ji pakeitė darbo organizavimą tiek viešojoje bibliotekoje, tiek jos filialuose.

  LIBIS kompiuterinės programos pagalba baigiamas dokumentų fondo rekatalogavimas. Ši sistema palengvino darbą ir bibliotekininkams, aptarnaujant skaitytojus. Bibliotekų lankytojai irgi bus lengvai nustebinti: norint išsinešti knygą ar kitą spaudinį į namus, reikės įsigyti skaitytojo pažymėjimą, kuris kainuoja 1,50 Eur, o vaikams ir pensininkams – 1 Eur. Šis pažymėjimas galioja visose Lietuvos bibliotekose.

Informacija

Dailės dirtuvės bibliotekoje

Birželio 4 dieną projekte „Rašytojai ir jaunieji iliustruotojai bibliotekoje“ dalyvaujantys Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos dailės skyriaus mokiniai pradėjo tapyti bibliotekos automobilių aikštelės sieną. Septynias dienas 22 mokiniai bei jų mokytojos Inesa Bosaitė ir Lina Rušienė tapė Selemono Paltanavičiaus knygų herojus. Jaunųjų dailininkų negąsdino nei kaitri saulė, nei vieną dieną užklupęs lietutis – siena kasdien darėsi vis spalvingesnė.
Birželio 13 dieną buvo užtepti paskutiniai štrichai. Bibliotekos darbuotojos pakvietė dailės dirbtuvių dalyvius į atsisveikinimo popietę. Jos padėkojo vaikams ir jų mokytojoms ir pakvietė visus pasivaišinti.
O siena tikrai puiki – kviečiame visus ją apžiūrėti ir pabandyti atspėti, kokių pasakų personažai ant jos „apsigyveno“.

2018-06-14

Knygos, vasara ir aš!

Birželio 4 d. bibliotekos kiemelyje vyko vasaros skaitymo iššūkio pristatymas „Knygos, vasara ir aš!“ ir projekto „Rašytojai ir jaunieji iliustruotojai bibliotekoje“ dailės dirbtuvių startas.
Vaikų literatūros skyriaus vedėja Aldutė Masaitytė renginio dalyviams papasakojo apie Knygų iššūkio sąlygas, loterijos laimėtojų laukiančias dovanas, pakvietė visus skaityti ir mėgautis vasara su knyga.
Vėliau pristatė projektą „Rašytojai ir jaunieji iliustruotojai bibliotekoje“, papasakojo apie tai, kokie susitikimai su rašytojais jau įvyko, kokie – dar laukia, kaip bus ištapyta bibliotekos automobilių stovėjimo aikštelės siena. Pasivaišinę „ežių vaišėmis“, Antano Sodeikos meno mokyklos dailės skyriaus mokiniai kibo į darbą – ant sienos perkėlė savo kurtus eskizus. Per dvi savaites siena bus papuošta spalvingomis projekte dalyvaujančių rašytojų knygų iliustracijomis.

2018-06-07

Girdžių bibliotekos filialas atvers duris naujose patalpose

    1949 m. Girdžiuose atidaryta pirmoji biblioteka, kuri vadinosi klubas-skaitykla. Patalpų tinkamų nebuvo, todėl klubas-skaitykla laikinai buvo įkurtas pas gyventoją Tamošaitį. Skaitykla turėjo 2 kambarius. Pirmajame kambaryje buvo išdėstyti laikraščiai ir žurnalai, o antrame – knygų fondas. Pirmasis bibliotekos fondas buvo nedidelis – vos 600 egz. knygų. Bibliotekos fondas po truputį didėjo ir 1971 m. siekė 6 752 egz. knygų.

    Pirmąja bibliotekos vedėja valsčiaus vykdomasis komitetas paskyrė K. Stankaitytę, kuri buvo aktyvi visuomenininkė, mylėjo vaikus, propagavo knygą. Bibliotekos vedėja K. Stankaitytė kviesdavo skaitytojus lankytis bibliotekoje, jaunimą sportinėms varžyboms, ruošdavo susirinkimus, pokalbius, plačiai buvo pamėgtos sporto šakos: šaškės, šachmatai. 

   Skaitytojų buvo nedaug, nes apylinkėje buvo daug beraščių ir mažaraščių. Pirmieji skaitytojai buvo septynmetės mokyklos mokytojai, negausus komjaunuolių skaičius, apylinkės tarybos darbuotojai. Skaitytojų sudėtis iš lėto keitėsi.
    1950 m. pradžioje biblioteka perkeliama pas gyventoją Pinaitį. Tuo metu bibliotekos vedėja dirbo M. Šneiderytė.
    Nuo 1952 m. pabaigos biblioteka perkeliama pas gyventoją Novertaitį. Jau čia du didesni kambariai: skaityklai ir knygų fondui.
  Nuo 1955 m. kovo 18 d. bibliotekos vedėja dirbo A. Zokaitė, nuo 1955m. spalio 10 d. bibliotekos vedėja dirbo Abromavičiūtė–Jariušionienė.
    Nuo 1956 m. bibliotekos vedėjos pareigas ėjo M. Šukaitytė.
   1960 m. bibliotekos vedėja dirbo I. Bacevičienė.
   Nuo 1962 m. bibliotekai vadovavo G. Ambrakaitytė.
   Nuo 1963 m. bibliotekos vedėjos pareigas ėjo S. Sabienė.
   Nuo 1967 m. liepos 1 d. bibliotekos vedėjos pareigas ėjo V. Naudulaitytė.
   1967 m. rugpjūčio 5 d. bibliotekos vedėja dirbo V. Petraitytė, o nuo 1967 m. rugpjūčio 29 d. bibliotekai vadovavo Jadvyga Nikštaitė. Tai pirmoji darbuotoja su bibliotekiniu išsilavinimu. Jai vadovaujant bibliotekai buvo sudaryti katalogai: sisteminis, abėcėlinis, žurnalų ir laikraščių straipsnių kartoteka, bibliotekiškai apipavidalintas knygų fondas.
   1971 m. Girdžių miestelio centre buvo pastatytas administracinis apylinkės tarybos pastatas ir jo pirmame aukšte įsikūrė biblioteka.
Nuo 1971 m. sausio 25 d. bibliotekos vedėja dirbo Elena Ūsienė–Damušienė.
Bibliotekai paskirtas vienas kambarys, kurio plotas sudarė 42 kv. m, ir patalpos saugyklai. Bibliotekoje buvo centrinis šildymas, elektra. Biblioteka aprūpinta reikiamu inventoriumi.
   Kadangi nuo 1977 m. liepos 1 d. sukurta centralizuota bibliotekų sistema, visos rajono bibliotekos tapo centrinės bibliotekos filialais.
Nuo 1999 m. rugsėjo 9 d. bibliotekoje pradėjo dirbti V. Damušytė–Stoškienė, pakeitusi ilgametę bibliotekos darbuotoją E. Damušienę.
  Iš istorijų vingių grįžkime į šiandieną, kai toli pažengusios technologijos bibliotekoje sudaro galimybes jomis naudotis. 2005 m. girdžiškiams ir bibliotekai labai reikšmingi tuo, kad čia atsidarė pirmasis miestelyje interneto centras „Langas į ateitį”. Bibliotekoje balandžio 20 d. pradėjo veikti viešas interneto prieigos taškas ,,Langas į ateitį‘‘. Šis taškas įkurtas Europos sąjungos PHARE programos ir LR Vyriausybės finansuojamo projekto ,,Viešosios interneto prieigos taškai kaimo vietovėse‘‘ dėka. 2009 m. rugsėjo 21 d. atnaujinta kompiuterinė įranga pagal projektą ,,Bibliotekos pažangai“.
   2010 m. uždarytas Pavidaujo filialas ir skaitytojų aptarnavimas priskirtas Girdžių bibliotekai. Girdžių biblioteka aptarnauja 16 kaimų skaitytojus: Balnių, Butkaičių, Butrimų, Dargių, Drebulynės, Džiugų, Girdžių, Gudelių, Jerubiškių, Jokubaičių, Kavolių, Liudvinavos, Miliušių, Naujininkų, Pavidaujo ir Pažėrų. Knygnešystė – populiari bibliotekinio darbo forma. Knyga, gabenama knygnešio, nukeliauja į atokesnius kaimus, pasiekia vyresnį vartotoją, ar skaitytoją, kuris nori skaityti, bet negali ateiti į biblioteką. Bibliotekoje yra 33 knygnešiai.
    2017 m. bibliotekoje skaitė 273 skaitytojai, vaikų ir moksleivių iki 14 metų – 44.
    2017 m. bibliotekoje sukaupta 6 744 fiz. vnt. dokumentų fondas.
    Prenumeruojami 17 pavadinimų periodiniai leidiniai.
  Renginiai bibliotekoje – neatsiejama veiklos dalis. Bibliotekoje rengiamos teminės knygos parodos, skirtos paminėti valstybines ir kalendorines šventes. Eksponuojamos vaikų darbelių, piešinių parodos. Girdžių kraštotyrininko Vytauto Lekučio, vargonininkės Irenos Jasiulytės atviručių bei paveikslėlių parodos.
  Kiekvienais metais vyksta tradiciniai renginiai, skirti Nacionalinei bibliotekų savaitei, vokiečių kalbos dienai paminėti, Velykinės bei Kalėdinės popietės, edukaciniai užsiėmimai.
   Šiandien biblioteka ne vien lentynos su gražiai išrikiuotomis knygomis, šiandien ji suprantama, kaip socialinės komunikacijos institucija, kaupianti, sauganti, tvarkanti, organizuojanti renginius. Biblioteka – tai vieta maloniai praleisti laisvalaikį, gyvenvietės kraštotyrinės veiklos centras, teikiantis daug paslaugų suteikiantis galimybes sužinoti, išmokti, pažinti, atrasti...
  Girdžių miestelio biblioteka kviečia skaitytojus į bibliotekos atidarymo šventę naujose patalpose (Ateities g. 15), kuri vyks birželio 18 d. 10 val.
   Maloniai kviečiame dalyvauti!!!

Įvykių kalendorius

Rugpjūtis 2019
Pr An Tr Ke Pe Še Se
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Darbo laikas

time-1 I-V 9.00 - 18.00 time-2 VI 10.00 - 16.00

Administracija: I-IV  8.00 - 17.00; V  8.00 - 15.45; pietų pertrauka 12.00 - 12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Nedarbo dienomis knygas galima palikti knygų grąžinimo dėžėje.

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros, skaitytojai neaptarnaujami.