Dailės dirtuvės bibliotekoje

Birželio 4 dieną projekte „Rašytojai ir jaunieji iliustruotojai bibliotekoje“ dalyvaujantys Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos dailės skyriaus mokiniai pradėjo tapyti bibliotekos automobilių aikštelės sieną. Septynias dienas 22 mokiniai bei jų mokytojos Inesa Bosaitė ir Lina Rušienė tapė Selemono Paltanavičiaus knygų herojus. Jaunųjų dailininkų negąsdino nei kaitri saulė, nei vieną dieną užklupęs lietutis – siena kasdien darėsi vis spalvingesnė.
Birželio 13 dieną buvo užtepti paskutiniai štrichai. Bibliotekos darbuotojos pakvietė dailės dirbtuvių dalyvius į atsisveikinimo popietę. Jos padėkojo vaikams ir jų mokytojoms ir pakvietė visus pasivaišinti.
O siena tikrai puiki – kviečiame visus ją apžiūrėti ir pabandyti atspėti, kokių pasakų personažai ant jos „apsigyveno“.

2018-06-14

Knygos, vasara ir aš!

Birželio 4 d. bibliotekos kiemelyje vyko vasaros skaitymo iššūkio pristatymas „Knygos, vasara ir aš!“ ir projekto „Rašytojai ir jaunieji iliustruotojai bibliotekoje“ dailės dirbtuvių startas.
Vaikų literatūros skyriaus vedėja Aldutė Masaitytė renginio dalyviams papasakojo apie Knygų iššūkio sąlygas, loterijos laimėtojų laukiančias dovanas, pakvietė visus skaityti ir mėgautis vasara su knyga.
Vėliau pristatė projektą „Rašytojai ir jaunieji iliustruotojai bibliotekoje“, papasakojo apie tai, kokie susitikimai su rašytojais jau įvyko, kokie – dar laukia, kaip bus ištapyta bibliotekos automobilių stovėjimo aikštelės siena. Pasivaišinę „ežių vaišėmis“, Antano Sodeikos meno mokyklos dailės skyriaus mokiniai kibo į darbą – ant sienos perkėlė savo kurtus eskizus. Per dvi savaites siena bus papuošta spalvingomis projekte dalyvaujančių rašytojų knygų iliustracijomis.

2018-06-07

Girdžių bibliotekos filialas atvers duris naujose patalpose

    1949 m. Girdžiuose atidaryta pirmoji biblioteka, kuri vadinosi klubas-skaitykla. Patalpų tinkamų nebuvo, todėl klubas-skaitykla laikinai buvo įkurtas pas gyventoją Tamošaitį. Skaitykla turėjo 2 kambarius. Pirmajame kambaryje buvo išdėstyti laikraščiai ir žurnalai, o antrame – knygų fondas. Pirmasis bibliotekos fondas buvo nedidelis – vos 600 egz. knygų. Bibliotekos fondas po truputį didėjo ir 1971 m. siekė 6 752 egz. knygų.

    Pirmąja bibliotekos vedėja valsčiaus vykdomasis komitetas paskyrė K. Stankaitytę, kuri buvo aktyvi visuomenininkė, mylėjo vaikus, propagavo knygą. Bibliotekos vedėja K. Stankaitytė kviesdavo skaitytojus lankytis bibliotekoje, jaunimą sportinėms varžyboms, ruošdavo susirinkimus, pokalbius, plačiai buvo pamėgtos sporto šakos: šaškės, šachmatai. 

   Skaitytojų buvo nedaug, nes apylinkėje buvo daug beraščių ir mažaraščių. Pirmieji skaitytojai buvo septynmetės mokyklos mokytojai, negausus komjaunuolių skaičius, apylinkės tarybos darbuotojai. Skaitytojų sudėtis iš lėto keitėsi.
    1950 m. pradžioje biblioteka perkeliama pas gyventoją Pinaitį. Tuo metu bibliotekos vedėja dirbo M. Šneiderytė.
    Nuo 1952 m. pabaigos biblioteka perkeliama pas gyventoją Novertaitį. Jau čia du didesni kambariai: skaityklai ir knygų fondui.
  Nuo 1955 m. kovo 18 d. bibliotekos vedėja dirbo A. Zokaitė, nuo 1955m. spalio 10 d. bibliotekos vedėja dirbo Abromavičiūtė–Jariušionienė.
    Nuo 1956 m. bibliotekos vedėjos pareigas ėjo M. Šukaitytė.
   1960 m. bibliotekos vedėja dirbo I. Bacevičienė.
   Nuo 1962 m. bibliotekai vadovavo G. Ambrakaitytė.
   Nuo 1963 m. bibliotekos vedėjos pareigas ėjo S. Sabienė.
   Nuo 1967 m. liepos 1 d. bibliotekos vedėjos pareigas ėjo V. Naudulaitytė.
   1967 m. rugpjūčio 5 d. bibliotekos vedėja dirbo V. Petraitytė, o nuo 1967 m. rugpjūčio 29 d. bibliotekai vadovavo Jadvyga Nikštaitė. Tai pirmoji darbuotoja su bibliotekiniu išsilavinimu. Jai vadovaujant bibliotekai buvo sudaryti katalogai: sisteminis, abėcėlinis, žurnalų ir laikraščių straipsnių kartoteka, bibliotekiškai apipavidalintas knygų fondas.
   1971 m. Girdžių miestelio centre buvo pastatytas administracinis apylinkės tarybos pastatas ir jo pirmame aukšte įsikūrė biblioteka.
Nuo 1971 m. sausio 25 d. bibliotekos vedėja dirbo Elena Ūsienė–Damušienė.
Bibliotekai paskirtas vienas kambarys, kurio plotas sudarė 42 kv. m, ir patalpos saugyklai. Bibliotekoje buvo centrinis šildymas, elektra. Biblioteka aprūpinta reikiamu inventoriumi.
   Kadangi nuo 1977 m. liepos 1 d. sukurta centralizuota bibliotekų sistema, visos rajono bibliotekos tapo centrinės bibliotekos filialais.
Nuo 1999 m. rugsėjo 9 d. bibliotekoje pradėjo dirbti V. Damušytė–Stoškienė, pakeitusi ilgametę bibliotekos darbuotoją E. Damušienę.
  Iš istorijų vingių grįžkime į šiandieną, kai toli pažengusios technologijos bibliotekoje sudaro galimybes jomis naudotis. 2005 m. girdžiškiams ir bibliotekai labai reikšmingi tuo, kad čia atsidarė pirmasis miestelyje interneto centras „Langas į ateitį”. Bibliotekoje balandžio 20 d. pradėjo veikti viešas interneto prieigos taškas ,,Langas į ateitį‘‘. Šis taškas įkurtas Europos sąjungos PHARE programos ir LR Vyriausybės finansuojamo projekto ,,Viešosios interneto prieigos taškai kaimo vietovėse‘‘ dėka. 2009 m. rugsėjo 21 d. atnaujinta kompiuterinė įranga pagal projektą ,,Bibliotekos pažangai“.
   2010 m. uždarytas Pavidaujo filialas ir skaitytojų aptarnavimas priskirtas Girdžių bibliotekai. Girdžių biblioteka aptarnauja 16 kaimų skaitytojus: Balnių, Butkaičių, Butrimų, Dargių, Drebulynės, Džiugų, Girdžių, Gudelių, Jerubiškių, Jokubaičių, Kavolių, Liudvinavos, Miliušių, Naujininkų, Pavidaujo ir Pažėrų. Knygnešystė – populiari bibliotekinio darbo forma. Knyga, gabenama knygnešio, nukeliauja į atokesnius kaimus, pasiekia vyresnį vartotoją, ar skaitytoją, kuris nori skaityti, bet negali ateiti į biblioteką. Bibliotekoje yra 33 knygnešiai.
    2017 m. bibliotekoje skaitė 273 skaitytojai, vaikų ir moksleivių iki 14 metų – 44.
    2017 m. bibliotekoje sukaupta 6 744 fiz. vnt. dokumentų fondas.
    Prenumeruojami 17 pavadinimų periodiniai leidiniai.
  Renginiai bibliotekoje – neatsiejama veiklos dalis. Bibliotekoje rengiamos teminės knygos parodos, skirtos paminėti valstybines ir kalendorines šventes. Eksponuojamos vaikų darbelių, piešinių parodos. Girdžių kraštotyrininko Vytauto Lekučio, vargonininkės Irenos Jasiulytės atviručių bei paveikslėlių parodos.
  Kiekvienais metais vyksta tradiciniai renginiai, skirti Nacionalinei bibliotekų savaitei, vokiečių kalbos dienai paminėti, Velykinės bei Kalėdinės popietės, edukaciniai užsiėmimai.
   Šiandien biblioteka ne vien lentynos su gražiai išrikiuotomis knygomis, šiandien ji suprantama, kaip socialinės komunikacijos institucija, kaupianti, sauganti, tvarkanti, organizuojanti renginius. Biblioteka – tai vieta maloniai praleisti laisvalaikį, gyvenvietės kraštotyrinės veiklos centras, teikiantis daug paslaugų suteikiantis galimybes sužinoti, išmokti, pažinti, atrasti...
  Girdžių miestelio biblioteka kviečia skaitytojus į bibliotekos atidarymo šventę naujose patalpose (Ateities g. 15), kuri vyks birželio 18 d. 10 val.
   Maloniai kviečiame dalyvauti!!!

Paskaita apie organų donorystę ir transplantaciją

2018 m. gegužės 23 d. 15 val. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyks paskaita, kurioje metu galėsite sužinoti:

  • Kas gali tapti organų donorais?
  • Kokios transplantacijos atliekamos Lietuvoje ir kaip organizuojamas organų donorystės procesas?
  • Kiek žmonių laukia organų ir audinių transplantacijos?


Po paskaitos bus galimybė pasirašyti sutikimą Donoro kortelei gauti. Prašytume turėti asmens dokumentą.

„Lukas Šiaudelis deda iš viršaus“

Tęsiasi projektas „Rašytojai ir jaunieji iliustruotojai bibliotekoje“. Šiandien į susitikimą su vaikais atvyko rašytojas Tomas Dirgėla ir aktorius Giedrius Arbačiauskas. Jie pristatė naujausią T. Dirgėlos knygą „Lukas Šiaudelis deda iš viršaus“.
G. Arbačiauskas skaitė ištraukas iš naujosios knygos, padainavo keletą dainų (žodžių autorius – T. Dirgėla, muziką sukūrė G. Arbačiauskas). Vaikai dalyvavo tikrame krepšinio turnyre – kas daugiau per vieną minutę krepšinio kamuolį sumuš į grindis. Visi norintys dalyvauti į turnyrą nepateko – dalyvavo šeši žaidėjai, o nugalėjo Ugnius. Jam  rašytojas padovanojo krepšinio kamuolį.
Sutikimo pabaigoje vyko tikra spaudos konferencija – vaikai uždavė T. Dirgėlai daugybę klausimų. Štai vienas iš jų: „Ką darytumėte, jei pasaulyje neliktų parkerių?“, į kurį buvo atsakyta: „Ir toliau rašyčiau kompiuteriu“.
Po susitikimo vaikai neskubėjo skirstytis – bendravo su svečiais, T. Dirgėla dalijo autografus.

Projektą remia Lietuvos kultūros taryba

2018-05-14

SKELBIAMAS KONKURSAS VYRIAUSIOJO BUHALTERIO PAREIGOMS UŽIMTI

Iki 2018 m. gegužės 15 d. skelbiamas konkursas Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyriausiojo buhalterio (pakaitinio darbuotojo) (pareigybės lygis A2) pareigoms užimti. Prašymai (su gyvenimo aprašymu) dalyvauti konkurse teikiami elektroniniu paštu Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. .

Daugiau informacijos telefonu (8 447) 72 519 arba (8 447) 72 517.

 

Pareigybės aprašymas

 

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos

direktorė Rasida Kalinauskienė

Tel. (8 447) 72 519, mob. 8 612 20997

El. p. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

Svetainė: www.jurbarko-rvb.lt

PAULIUS ŠIRVYS eilėse, dainose, prisiminimuose

Literatūrinė Česlovo Stonio kompozicija ''AMŽINAI, AMŽINAI NERAMUS"

Susitikimas su Selemonu Paltanavičiumi

Balandžio 24 d. įvyko pirmasis projekto „Rašytojai ir jaunieji iliustruotojai bibliotekoje“ susitikimas – bibliotekoje visą dieną svečiavosi rašytojas, gamtininkas, fotografas, laidų vedėjas Selemonas Paltanavičius. Įvyko du susitikimai su Jurbarko Vytauto Didžiojo pagrindinės mokyklos pradinukais ir dar vienas – su suaugusiais skaitytojais.
Vaikams S. Paltanavičius pasakojo, kokį kelią knyga nukeliauja nuo rašytojo iki skaitytojo. Svečias pralinksmino klausytojus sakydamas, kad rašytojas panašus į grybą – sunku pasakyti, kaip atsiranda ir vienas, ir kitas. Pati mieliausia rašytojui yra jo pirmoji knygelė „Žalio miško istorijos“ – ją išleidus patikėjo, kad gali būti rašytojas.
S. Paltanavičius sakė, kad į klausimą, kada susidomėjo gamta, atsako: „Niekada, aš jau gimiau ja domėdamasis“.
Kaip visada, vaikams kilo daug klausimų, į kuriuos rašytojas mielai atsakė: koks mėgstamiausias  gyvūnas? (visi gyvūnai, o pats tobuliausias – mažas rupūžiukas); kokią knygą vaikystėje labiausiai mėgo (Vinco Pietario „Lapės gyvenimas ir mirtis“) ir kt. S. Paltanavičius sakė, kad iki dabar skaito A. Lindgren, T. Janson, H. Ch. Anderseno knygas.
Suaugusiųjų auditorijai svečias pasakojo apie knygų rašymą, apie Nacionalinę ekspediciją, atsakė į gausius klausimus.
Projektą remia Lietuvos kultūros taryba.

2018-04-24

Padėka už dalyvavimą veiksmo savaitėje "BE PATYČIŲ 2018"

Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka prisijungė prie inicijuojamos akcijos "Savaitė be patyčių"

Viešosios bibliotekos darbuotojai išklausė mokymus apie pirmos pagalbos suteikimą

Balandžio 10 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir filialų  darbuotojai dalyvavo mokymuose apie pirmosios pagalbos suteikimą. Mokymus vedė Jurbarko rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro darbuotojos. Dėkojame visuomenės sveikatos priežiūros specialistei Danutei Kriščiūnienei ir visuomenės sveikatos stiprinimo specialistei Robertai Armanavičiūtei už įdomiai pateiktą infomaciją. 

2018-04-10

Informacija skaitytojams

Švenčiant Kultūros dieną balandžio 13 d. nuo 14 val. skaitytojai Viešojoje bibliotekoje nebus aptarnaujami. Atsiprašome už nepatogumus. 

2018-04-09

Viešojoje bibliotekoje vyksta kompiuterinio raštingumo ir interneto pradžiamokslio kursai

Nuo kovo 20 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje organizuojami kompiuterinio raštingumo ir interneto pradžiamokslio kursai vyresnio amžiaus gyventojams.
Mokoma tiesiogiai gauti valdžios institucijų informaciją ir pateikti savo prašymus, naudotis komercinės, šviečiamosios ir kultūrinės informacijos paieška, šiuolaikinėmis ryšio priemonėmis bendrauti su šeima ir draugais, neišeinant iš namų užsisakyti bibliotekoje norimą knygą ar nusipirkti bilietus į teatrą, pažiūrėti televizijos laidos pakartojimą, sumokėti mokesčius, apsipirkti ar užsiregistruoti pas gydytoją internetu ir pan. Kursus lanko 23 dalyviai. Kursai vyksta dviem grupėm, todėl balandžio 4-5 d. bei 11-12 d. 10-12 val. ir 15-17 val. skaitytojai suaugusiųjų Interneto skaitykloje nebus aptarnaujami, nes tuo metu vyksta kursai. Kopijavimo, spausdinimo, skenavimo paslaugos teikiamos Vaikų literatūros skyriaus Interneto skaitykloje.
Kursus veda vyresnioji bibliografė Rasa Miliūnienė. 
2018-04-05

Įvykių kalendorius

Kovas 2019
Pr An Tr Ke Pe Še Se
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Darbo laikas

time-1 I-V 9.00 - 18.00 time-2 VI 10.00 - 16.00

Administracija: I-IV  8.00 - 17.00; V  8.00 - 15.45; pietų pertrauka 12.00 - 12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Nedarbo dienomis knygas galima palikti knygų grąžinimo dėžėje.

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros, skaitytojai neaptarnaujami.