Finansinių ataskaitų rinkiniai 2016 m.

2016 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita 2016 m. kovo 31 d. (PDF)

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. kovo 31 d. (PDF)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

2016 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita 2016 m. birželio 30 d. (PDF)

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. birželio 30 d. (PDF)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

2016-08-16

2016 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita 2016 m. rugsėjo 30 d. (PDF)

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. rugsėjo 30 d. (PDF)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

2016-11-15

2016 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis (PDF)

Finansinės būklės ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis (tęsinys) (PDF)

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis (PDF)

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis (PDF)

Pinigų srautų ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis (PDF)

Pinigų srautų ataskaita 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis (tęsinys) (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

13 VSAFAS 1 priedas Nematerialiojo turo balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (PDF)

12 VSAFAS 1 priedas Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (PDF)

8 VSAFAS 1 priedas Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (PDF)

6 VSAFAS 6 priedas Informacija apie išankstinius apmokėjimus (PDF)

17 VSAFAS 7 priedas Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas (PDF)

17 VSAFAS 8 priedas Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus (PDF)

17 VSAFAS 12 priedas Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas (PDF)

17 VSAFAS 13 priedas Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis (PDF)

20 VSAFAS 2 priedas Pagrindinės veiklos kitos pajamos (PDF)

20 VSAFAS 4 priedas Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (PDF)

20 VSAFAS 5 priedas Finansavimo sumų likučiai (PDF)

25 VSAFAS 1 priedas Informacija apie veiklos segmentus (PDF)

2017-03-21


Darbo laikas

time-1 I-V 9.00 - 18.00 

time-2 VI 10.00 - 16.00

Administracija: I-IV  8.00 - 17.00; V  8.00 - 15.45; pietų pertrauka 12.00 - 12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Nedarbo dienomis knygas galima palikti knygų grąžinimo dėžėje.

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros, skaitytojai neaptarnaujami.