Kraštotyra

Biblioteka kraštotyros fonde kaupia informaciją apie kraštą - jo praeitį, dabartį ir ateities vizijas, bei informaciją bei dokumentus apie kraštiečius.

    Kraštas - Jurbarko rajonas.

    Kraštietis - žmogus, kuris: