Viktoras Alekna

 Viktoras AleknaLiteratūros tyrinėtojas, prozininkas, poetas, publicistas, žurnalistas,    poliglotas (mokėjo 9 kalbas), vertėjas, visuomenės veikėjas, politinis  kalinys. 

G. 1915 m. kovo 19 d. Pašlynyje (buvęs Raseinių raj.). Baigė Raseinių gimnaziją, 1933-1937 m. studijavo lotynų kalbą, lietuvių literatūrą ir pedagogiką, kurį laiką dirbo „Naujosios Romuvos“ redakcijoje.

Mokytojavo Raseinių žydų, Alytaus, Kauno Laukuvos gimnazijose. 1945 m. suimtas, kalėjo Vorkutoje.

Tremtyje su likimo sese Leoncija sukūrė šeimą, susilaukė dvynukų, vėliau – dukters. Grįžęs 1957 m. apsigyveno Švenčionėliuose, dirbo melioracijoje, internatinėje mokykloje, 1960-1975 m. – mokytoju Jonavos ir Širvintų rajono mokyklose, 1991-1992 m. – dėstytoju Vilniaus technikos institute. Mokytojas buvo reiklus ir principingas. 1967 m. neakivaizdiniu būdu baigė lietuvių kalbos ir literatūros specialybę VU. Nuo 1976 m. gyveno Kantrimiškyje Širvintų raj., o nuo 1998-ųjų – Vilniuje.

Viktoro Aleknos pavardė pirmą kartą periodiniame leidinyje paminėta 1930 m. Vėliau, iki 2000-ųjų metų jis pasirašinėdavo slapyvardžiais, kurių turėjo susigalvojęs beveik 60. Po to dažniausiai pasirašydavo pavarde. Apie 1300 jo rašinių (dešimt apsakymų, kelios dešimtys eilėraščių) spausdinta daugiau kaip penkiasdešimtyje laikraščių ne tik Lietuvoje, bet ir Australijoje, JAV, Kanadoje. Apie jį rašė Berlyno ir Norvegijos laikraščiai.

V. Alekna vadintas Salomėjos Nėries metraštininku, nes daug metų tyrinėjo jos kūrybą. Dar kalėdamas ir gyvendamas tremtyje Vorkutoje (1945–1957 m.) pradėjo sudarinėti S. Nėries poezijos dažnumų žodyną, šį pasiaukojantį darbą tęsė grįžęs į Lietuvą ir mokytojaudamas, taip pat studijuodamas Vilniaus universitete. Akademiškai parengė poetės ,,Raštų“ tritomį (1984). Žurnalistės A. V. Škiudaitės nuomone, V. Alekna buvo bene pirmas, pasakęs visą tiesą apie S. Nėries asmenį. Parašė pasaką – savo šeimos istoriją - ,,Ąžuolas: 1854-2000“ (2000).

V. Alekna nuo 1926 m. buvo Ateitininkų federacijos sendraugių sąjungos nariu. Nuo 1991 m. priklausė Lietuvos žurnalistų sąjungai, nuo 1998 m. – Lietuvos atsargos karininkų sąjungai, nuo 1999 m. – Lietuvos rašytojų sąjungai. 1991-1998 m. Širvintų tremtinių choro narys. 1993-1998 m. buvo LKDP Širvintų skyriaus pirmininkas, 1998-2000 m. LKDP mandatų ir etikos komisijos pirmininkas, 1995-1998 m. ,,Bočių“ sąjungos Širvintų skyriaus pirmininkas, 1995-1997 m. buvo Širvintų rajono savivaldybės tarybos nariu.

1997 m. Lietuvos mokyklos 600 metų proga V. Aleknai įteiktas padėkos raštas už ilgametį pedagoginį ir metodinį darbą. 1999 m. apdovanotas Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos žymeniu ,,Už nuopelnus Lietuvai“. 2000 m. suteiktas Širvintų rajono garbės piliečio vardas. 2003 m. gavo Stasio Lozoraičio premiją, o 2006 m. už nuopelnus Lietuvai apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

Mirė 2008 m. sausio 30 d. Tremtinių namuose Valakampiuose. Palaidotas Širvintose.

Darbai:
Nepriklausomybės akto signataras kun. Alfonsas Petrulis. – V.: Voruta, 1996.- 86 p.
Salomėja: biografinė apybraiža. – V.: Dienovidis, 1996.- 360 p. (3 leidimai)
Pilkų dienų žingsneliai: eilėraščiai, 1935-1995. – V.: V. Užtupas, 1997.- 240 p.
Salomėjos Nėries gyvenimo ir kūrybos metraštis. Kn. I. – V.: Vaga, 1995.- 484 p. 

Kn. II – 1997. – 736 p.

Ūžė žalia giria: sovietų prievarta ir laisvės kovos Širvintų rajone 1940-1953 m. – V.: LGGRTC, 1999.- 488 p., [12] iliustr. lap.
Ąžuolas: vienos šeimos pasaka, 1854-2000. – V.: V. Alekna, 2000.- 200 p.
Saulėlydis: eilėraščiai. – V.: V. Alekna, 2002.- 80 p.
Oi, ta Vorkuta: atsiminimai, apmąstymai. – V.:[V. Alekna], 2002.- 274 p.
Vytauto klubas: istorija, narių biografijos. – V.: P. Kalibato indiv. įm. „Petro ofsetas“, 2002.- 176 p.
Kiuzauskas, Anna Marija. Vienintelis išsigelbėjimas buvo Lietuva...: atsiminimai / iš vokiečių kalbos vertė Viktoras Alekna. – V.: Vilniaus 1-oji politechnikos mokykla, 2003.- 74 p.

Akimirkos: straipsnių rinkinys. – V.: Ciklonas, 2006. – 216 p.

Beržų šešėlyje: eilėraščiai. – V.: Ciklonas, 2007. – 100 p.

Akimirkos 2: [straipsnių rinkinys].- V.; [Viktoras Alekna], 2008.- 220 p.

Raseinių gimnazija: 1919-1949. – V. : Petro ofsetas, 2009. – 360 p.

Sudarė:

Nėris, Salomėja. Raštai. 3 tomai / parengė ir paaiškinimus parašė V. Alekna. – V.: Vaga, 1984.
Salomėjos Nėries poezijos dažnumų žodynas / Kn.: Literatūra ir kalba, T. XVI. – V.: Vaga, 1980, p. 167 – 423.
Mičiulis, Juozas. Lietuvos istorija / 1940-2000 laikotarpį parašė ir visą knygą redagavo V. Alekna. – V., 2002.

 Šaltiniai:

http://www.rasytojai.lt/writers.php?id=323&;sritis=rasytojai

 http://193.219.47.10/mokslo-lietuva/node/911

 http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2008/02/06/atmi_01.html

Darbo laikas

time-1 I-V 9.00 - 18.00 

time-2 VI 10.00 - 16.00

Administracija: I-IV  8.00 - 17.00; V  8.00 - 15.45; pietų pertrauka 12.00 - 12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Nedarbo dienomis knygas galima palikti knygų grąžinimo dėžėje.

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros, skaitytojai neaptarnaujami.