2011 m. ataskaita

Trumpa 2011 metų veiklos ataskaita

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos patalpų renovavimas ir modernizavimas
- vienas svarbiausių pastarųjų metų tikslų. Statybos darbai pradėti 2008 m., 2011 m. įsisavinta apie 80 procentų projektui reikalingų lėšų. Jam užbaigti Valstybės investicijų programa dar turi skirti apie 2.5 mln. litų. Kultūros ministras Arūnas Gelūnas lankėsi dabartiniame bibliotekos pastate bei naujajame objekte ir pažadėjo surasti reikalingas lėšas, kad 2012 m. statyba būtų baigta ir Viešosios bibliotekos darbuotojai bei skaitytojai įsikeltų i naują modernų  pastatą, atitinkantį Misijos ir Vizijos keliamus reikalavimus.

Didelis postūmis gerinant filialų materialinę bazę įvyko 2008-2009 metais, tačiau 2010-2011 metai tapo tikru išbandymu, nes dėl sudėtingos ekonominės padėties sumažėjo asignavimai visoms veiklos sritims ir numatytų tikslų įgyvendinimui. Ypatingai atsiliepė lėšų naujiems dokumentams įsigyti sumažinimas. Dėl to žymiai sumažėjo vartotojų skaičius, gyventojų
informacinių poreikių tenkinimas tapo problemišku. Todėl vieša interneto prieiga bibliotekose tapo ypatingai aktuali. Projektas „Bibliotekos pažangai" tapo tikru išsigelbėjimu šiame ekonominės krizės kontekste tiek užtikrinant nemokamą viešą interneto prieigą gyventojams, tiek keliant bibliotekininkų kvalifikaciją, tiek mokant gyventojus naudotis informacinėmis technologijomis.

 Bibliotekų skaičius

Iš viso - 26:

centrinė - 1;

miestų filialų - 1 (Smalininkų m.);

kaimo filialų – 24 :

iš jų:

sujungtų bibliotekų - 1 (Skirsnemunės fil.)

Fondo būklė

   Yra 2011 m. 

   pradžioje

   fiz. vnt.        

   Gauta

   per metus

   fiz. vnt.        

   Nurašyta

   per metus

   fiz. vnt.         

   Yra 2011 m.

   pabaigoje

   fiz. vnt. 

   281880    14072    20145    275807

Vartotojų aptarnavimas

 

Gyventojų skaičius 

Vartotojų skaičius

Sutelkimo proc.

Viešojoje bibliotekoje 11315 1891 16,7
Filialuose 20157 7274 36,1
Iš viso 31472 9165 29,1

 Skaitytojų skaičius lyginant su 2010 m. sumažėjo 333, nes sumažėjo ir gyventojų skaičius 547 gyventojais. Tačiau žymiai padidėjo vartotojų apsilankymų skaičius (2010 m. - 137621, 2011 m. - 146102, t. y. 8481 apsilankymu daugiau) ir jiems išduotų dokumentų skaičius (2010 m. - 158208 fiz. vnt., 2011 m. - 276540fiz. vnt., t. y. 18332 fiz. vnt daugiau). Didžiąją dalį (62,4 proc.) visų išduotų dokumentų sudarė periodiniai leidiniai. 

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius vartotojams

 Viešosios bibliotekos vartotojams skirta 15 kompiuterizuotų darbo vietų, įjungtų į bendrą tinklą, turinčių prieigą prie interneto. Smalininkų m. filiale įrengtos 2 kompiuterizuotos vietos vartotojams. Kaimo filialuose 59 kompiuterizuotos vietos  vartotojams: Armeniškiuose – 2, Eržvilke – 3, Girdžiuose – 2, Juodaičiuose – 4, Jurbarkuose – 3, Klausučiuose – 3, Pilies I – 3, Raudonėje – 3, Rotuliuose – 1,Seredžiuje – 2, Skirsnemunėje - 3, Šimkaičiuose – 3, Tamošiuose -1 Vadžgiryje – 1, Veliuonoje – 3, Viešvilėje – 4, Žindaičiuose – 2. Visur yra interneto ryšys, išskyrus Rotulių filialą. 

Kompiuterizuotų darbo vietų skaičius bibliotekos darbuotojams

Darbuotojams rajono bibliotekose skirta 42 kompiuterizuotos darbo vietos: Viešojoje bibliotekoje – 25 (iš jų 3 Vaikų literatūros skyriuje), Smalininkų m. filiale – 1, kaimo filialuose - 16. Projektas „Bibliotekos pažangai" visuose viešosios interneto prieigos taškuose įrengė kompiuterizuotas darbo vietas bibliotekų darbuotojams.

  


 

Darbo laikas

time-1 I-V 9.00 - 18.00 time-2 VI 10.00 - 16.00

Administracija: I-IV  8.00 - 17.00; V  8.00 - 15.45; pietų pertrauka 12.00 - 12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Nedarbo dienomis knygas galima palikti knygų grąžinimo dėžėje.

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros, skaitytojai neaptarnaujami.