Finansinių ataskaitų rinkiniai 2015 m.

2015 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita 2015 m. kovo 31 d. (PDF)

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. kovo 31 d. (PDF)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (PDF)

 Aiškinamasis raštas (PDF)

2015 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita 2015 m. birželio 30 d. (PDF)

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. birželio 30 d. (PDF)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (PDF)

 Aiškinamasis raštas (PDF)

2015 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita 2015 m. rugsėjo 30 d. (PDF)

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. rugsėjo 30 d. (PDF)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (PDF)

 Aiškinamasis raštas (PDF)

2015 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis (PDF)

Finansinės būklės ataskaita 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis (tęsinys) (PDF)

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis (PDF)

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis (PDF)

Pinigų srautų ataskaita 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis (PDF)

Pinigų srautų ataskaita 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis (tęsinys) (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

13-ojo VSAFAS 1 priedas Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį

12-ojo VSAFAS 1 priedas Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

8-ojo VSAFAS 1 priedas Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

6-ojo VSAFAS 6 priedas Informacija apie išankstinius apmokėjimus

17-ojo VSAFAS 7 priedas Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas

17-ojo VSAFAS 8 priedas Informacija apie pinigus ir jų ekvivalentus

17-ojo VSAFAS 12 priedas Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas

17-ojo VSAFAS 13 priedas Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionalinę ir užsienio valiutomis

20-ojo VSAFAS 4 priedas Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

20-ojo VSAFAS 5 priedas Finansavimo sumų likučiai

20-ojo 2 priedas Pagrindinės veiklos kitos pajamos

25-ojo VSAFAS 1 priedas Informacija pagal veiklos segmentus

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Darbo laikas

time-1 I-V 9.00 - 18.00 time-2 VI 10.00 - 16.00

Administracija: I-IV  8.00 - 17.00; V  8.00 - 15.45; pietų pertrauka 12.00 - 12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Nedarbo dienomis knygas galima palikti knygų grąžinimo dėžėje.

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros, skaitytojai neaptarnaujami.