BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI 2015 M.

2015 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys:

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. kovo 31 d. ataskaita (PDF)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. kovo 31 d. ataskaita (PDF)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. kovo 31 d. ataskaita (PDF)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. kovo 31 d. ataskaita (PDF)

Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. kovo 31 d. ataskaita (PDF)

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2015 m. I ketvirtį (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

2015 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys:

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. birželio 30 d. ataskaita (PDF)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. birželio 30 d. ataskaita (PDF)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. birželio 30 d. ataskaita (PDF)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. birželio 30 d. ataskaita (PDF)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. birželio 30 d. ataskaita (PDF)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. birželio 30 d. ataskaita (PDF)

Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. birželio 30 d. ataskaita (PDF)

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2015 m. II ketvirtį (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

2015 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys:

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (PDF)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (PDF)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (PDF)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (PDF)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (PDF)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (PDF)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (PDF)

Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. rugsėjo 30 d. ataskaita (PDF)

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2015 m. III ketvirtį (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

2015 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys:

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita (PDF)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita (PDF)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita (PDF)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita (PDF)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita (PDF)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita (PDF)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita (PDF)

Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. gruodžio 31 d. ataskaita (PDF)

Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2015 m. IV ketvirtį (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)