Nemokamos paslaugos

Spaudinių išdavimas į namus; garsinių knygų ir knygų Brailio raštu išdavimas;  naudojimasis spaudiniais skaitykloje; konsultacijos ieškant informacijos; atsakymai į užklausas; informacijos
teikimas telefonu; tarpbibliotekinis abonementas (TBA – knygų skolinimasis iš didžiųjų šalies bibliotekų); spaudinių pristatymas į namus neįgaliesiems; skaitytojų mokymas naudotis katalogais, duomenų bazėmis, kompiuteriais ir internetu; renginiai,  literatūros parodos; vieša interneto prieiga; ekskursijų po biblioteką organizavimas.