Novelės vakarų kronika

1976 m. Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus pirmininko Vytauto Martinkaus iniciatyva įvyko pirmasis novelės vakaras. Su duona ir druska sutikti svečiai : Juozas Aputis, Romualdas Granauskas, Vytautas Martinkus, Bitė Vilimaitė, Petras Venslova, kraštietis Jonas Mačiulis, Kauno literatūros muziejaus darbuotojos. Veliuonos etnografinio ansamblio moterys parodė P. Cvirkos „Kurpius" inscenizaciją. Rašytojams atminimui įteiktos knygelės „Jurbarkas", jie apjuosti juostomis.

1977 m. Dalyvavo rašytojai: Juozas Baltušis, Laimonas Inis, J. Buitkus, Vytautas Martinkus, Rimantas Šavelis.

Citata: „O mylėjo jį visi, kas mylėjo gyvenimo grožį, taurumą, širdies šilumą, atvirumą. Gerbė visi, kas vertino ryškias ir giliai įsimenančias rašytojo asmenybės spalvas, didžią valią, drąsą, polėkį, nepalenkiamą troškimą laisvės ir laimės savo kraštui". (Apie rašytoją J. Baltušį iš spaudos.)

1978 m. Dalyvavo rašytojai: Saulius Kondrotas, Vytautas Misevičius, J. Buitkus, J. Janonytė, Algirdas Pocius, A. Sprindis, J. Būtėnas - literatūros kritikas, pažinojęs P. Cvirką nuo 1929 m. Klojimo teatre pasirodė Kauno dirbtinio pluošto gamyklos etnografinis ansamblis.

Citata: „Su Petru Cvirka susipažinau 1929 m. Kauno moksleivių "Žiburėlio" bendrabutyje. Cvirka tuo metu lankė mokyklą, bet savo piešinių nemėgo rodyti. Mėgdavo pasakoti įvairiausias istorijas apie mokytojus, draugus. Man teko būti liudininku, kaip Cvirka rašė romanus „Frank Kruk", „Žemė maitintoja". Prieš pradėdamas rašyti mėgdavo papasakoti man būsimos knygos siužetą. Kalbos daug taisyti neteko, nes rašė gana taisyklingai gimtąja kalba. Kartu gyvenant su Cvirka dažnai tekdavo išsikalbėti apie tėvus, kaimynus, vaikystės dienas, pergyvenimus. P. Cvirkos kelias į mokslą buvo vargingas. „Jei ne mokytojas Vincas Petronis, tai iš manęs būtų išėjęs koks pienininkas ar valsčiaus raštininkėlis",- taip sakė P. Cvirka. Vos išeidavo nauja knyga, ją paskirdavo savo mokytojui." (Iš literatūros kritiko J. Būtėno kalbos)

1979 m. Dalyvavo rašytojai: Bitė Vilimaitė, Jonas Mačiulis, Petras Venslova, R. Klimas. Aktoriai: Kazimiera Kymantaitė, Tomas Vaisieta, Regina Paliukaitytė. B. Vilimaitė perskaitė savo novelę „Rubenso metai". LTSR liaudies artistė K. Kymantaitė kalbėjo apie susitikimus su P. Cvirka, perskaitė ištrauką iš romano „Žemė maitintoja". LTSR liaudies artistas T. Vaisieta meistriškai su sodriu humoru perskaitė ištraukas iš romanų „Žemė maitintoja" ir „Frank Kruk". Šiltai sutikta ir Valstybinio dramos teatro aktorė R. Paliukaitytė. Savo kūrybą skaitė jauni rašytojai P. Venslova ir R. Klimas. Dainavo Veliuonos etnografinis ansamblis, vadovė Leonida Matusevičienė.

Citata: „Kas nematė Veliuonos, Klangių, nepabuvojo tarp tų lankų, kalvelių, neperėjo Skardupio ir Šienalupio upokšnių krantais iki pat Nemuno slėnio, nebendravo su Petro Cvirkos gentainiais, nesiklausė jų dainuojančios kalbos ir negavo „paragauti" jų subtilaus humoro, tas gerai nepažino rašytojo P. Cvirkos ir jo kūrybos". (Veliuoniškis Jonas Mačiulis)

1980 m. Dalyvavo rašytojai: A. Baltrūnas, J. Bulota, V. Martinkus, V. Girdzijauskas, R. Samulevičius. Aktoriai: T. Vaisieta, J. Valančienė, V. Eidukaitis. Ant Dubysos kranto prie rajono ribos sutinkti svečiai. Veliuonos etnografinio ansamblio vadovė L. Matusevičienė ir sodybos – muziejaus šeimininkas K. Staniulis su obuoliais, sūriu ir medumi sutiko svečius Klangiuose prie Cvirkų sodybos vartų. Nuo šių metų visi rašytojai pažadėjo palikti P. Cvirkos kolūkio pirmininkui dovaną – knygą su autografu.

1981 m. Dalyvavo rašytojai : Jonas Mikelinskas, Vladas Dautartas, Algimantas Mikuta, A. Tamaliūnas. Kauno Spalio 50-mečio dirbtinio pluošto gamyklos kultūros rūmų vaikų folklorinis ansamblis į ratelį suko ir rašytojus, ir žiūrovus.

1982 m. Dalyvavo rašytojai: Vytautas Petkevičius, K. Jonušas, Saulius Šaltenis, A. Karpiukas, V. Martinkus. Aktoriai: R. Bružas, T. Vaisieta. Linksmino Vilniaus valst. universiteto Kauno vakarinio fakulteto folklorinis ansamblis.

Citata: „Žmogus padaro tiek, kiek spėja. Galima tik svajoti: jei P. Cvirka būtų parašęs neparašytas knygas, jei jis šiandien galėtų padėti dirbti darbus tėviškės žmonėms... Jei jis galėtų paspausti rankas savo gentainiams. Paspausti rankas reikėtų visiems ir visur – kur jau įsikūnijo ar įsikūnija rašytojo tikėjimas, jo viltys dėl to paprasto, „visų užguito lygumų ir balų lietuvio" ateities, dėl „rytdienos šviesos", kurioje P. Cvirka regėjo Tėvynės likimą. Pažintis su P. Cvirkos kūryba mums visiems – ne atsitiktinumas. Anksčiau ar vėliau ji įvyksta." (Vytautas Martinkus)

1983 m. Dalyvavo rašytojai: Algirdas Pocius, Romas Sadauskas, Jurgis Gimberis, Eugenijus Ignatavičius, Petras Bražėnas, Aleksas Dabulskis. Aktoriai K. Kymantaitė ir J. Ȍepaitis skaitė Petro Cvirkos kūrinius.

Citata: „Norint žingsniuoti Petro Cvirkos takais, reikia iš anksto ruoštis, reikia pažadinti visus savo jausmus. Negalima ateiti į pasimatymą su tikru draugu tarp kitko, važiuojant pro šalį. Argi būtų patenkintas jis, Cvirka, nesusikaupusiu pakeleiviu?". (A. Račiulaitytė, Jurbarko rajono laikraščio „Šviesa" red. pavaduotoja)

Darbo laikas

time-1 I-V 9.00 - 18.00 

time-2 VI 10.00 - 16.00

Administracija: I-IV  8.00 - 17.00; V  8.00 - 15.45; pietų pertrauka 12.00 - 12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Nedarbo dienomis knygas galima palikti knygų grąžinimo dėžėje.

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros, skaitytojai neaptarnaujami.