Kraštotyros darbai

Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčios vargonininkai ir giesmininkai. Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčios vargonininkų ir giesmininkų (iki 2001 m.) trumpos biografijos, nuotraukos.

Dainos, dainuotos Monikos Butkuvienės, gyvenančios Juodaičių kaime, 1979 m.

Naujininkų ir Sarakiskių kaimų istorija, 1992 m.
 
Skirsnemunės apylinkės istorija, 1993 m.

Šimtasis žurnalo vaikams „Saulutė“ numeris. Yra žurnalo bendradarbių sąrašas ir biografijos. Iš poeto Jono Juškaičio asmeninio archyvo su jo prierašu.

Bibliotekų metraščiai

Viešvilės pagrindinė mokykla, 2003-2004 m.m.
Viešvilės pagrindinė mokykla, 2001 m.
Vadžgirio bibliotekos metraštis, 1990 m.
Vadžgirio bibliotekos metraštis, 1991 m.
Vadžgirio bibliotekos metraštis, 1992 m.
Vadžgirio bibliotekos metraštis, 1993 m.
Vadžgirio bibliotekos metraštis, 1994 m.
Vadžgirio bibliotekos metraštis, 1995 m.
Vadžgirio bibliotekos metraštis, 1996 m.
Vadžgirio bibliotekos metraštis, 2003 m.
Vadžgirio bibliotekos metraštis, 2005 m.
Vadžgirio bibliotekos metraštis, 2006 m.
Tamošių bibliotekos metraštis
Stakių bibliotekos metraštis, 2001 m.
Smalininkų bibliotekos metraštis, 1997-1998 m.m.
Smalininkų bibliotekos metraštis, 1994-1996 m.m.
Smalininkų bibliotekos metraštis, 1989-1993 m.m.
Šimkaičių bibliotekos metraštis, 2003 m.