Geriausieji bibliotekininkai

Jurbarko rajono bibliotekininkai nuo 2001 metų kasmet išrenka geriausiai, inovatyviausiai per metus dirbusį bibliotekų darbuotoją. Nominacija „Geriausias metų bibliotekininkas" įteikiama tradicinės Nacionalinės bibliotekų savaitės metu kiekvienų metų balandžio mėnesio pabaigoje.

 Geriausieji metų bibliotekininkai

2016 m. Virginija Užkuraitienė, Baltraitiškės filialo vyresnioji bibliotekininkė2015 m. Rasa Miliūnienė, Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyresnioji bibliografė

Rasa Miliūnienė 

Geriausia 2015 m. bibliotekininke paskelbta Rasa Miliūnienė, jai įteiktas ir rajono savivaldybės mero Skirmanto Mockevičiaus padėkos raštas. 2015 m. ji parengė projektą Europos Komisijai, gavo paramą ir organizavo turiningą bei linksmą Europos dienos šventę Jurbarko bendruomenei. Rasos Miliūnienės iniciatyva Viešojoje bibliotekoje jau kelinti metai vyksta protmūšiai „Europrotas” ir „Auksinis protas”. Ji ne tik organizavo žaidimus, bet ir  dirbo vertinimo komisijoje bei ieškojo rėmėjų. Rasa Miliūnienė yra profesionali bibliotekininkė, įvaldžiusi informacines technologijas, padedanti jas įsisavinti senjorams ir visiems norintiems skaitytojams.

Geriausia bibliotekininke Rasa Miliūnienė paskelbta antrą kartą, pirmą kartą jis suteiktas 2009 m.

 2014 m. Erika Žievienė, Vadžgirio filialo vyresnioji bibliotekininkė

Erika1

Vadžgirio filialo vyresniąja bibliotekininke Erika Žievienė dirba tiktai ketvirti metai, baigusi Klaipėdos universitetą ir įgijusi komunikacijos ir informacijos bakalauro laipsnį. Ji iš karto išsiskyrė iš kitų darbuotojų savo komunikabilumu, naujomis idėjomis, drąsa, sugebėjimu su visais bendrauti ir visko išprašyti, ko jai reikia, viską darydama su polėkiu ir dideliu noru.

Pats mėgstamiausias Erikos darbas – renginiai. Ruošiantis renginiams, į veiklą įtraukiami  tiek suaugusieji, tiek vaikai.  Biblioteka nuoširdžiai bendradarbiauja su mokykla ir kultūros centru. 

         „Kai bibliotekoje įgyvendinami įvairūs projektai, kai siūlomi rinkti įvairiausi knygų penketukai, kada organizuojama daugybė piešinių konkursų, kai  dalyvaujama visokiose akcijose, tada ir vaiko priartinimas prie knygos bei bibliotekos aplinkos yra efektyvesnis. Tik tokiu būdu bei priemonėmis galima sudominti vaikus skaitymo magija ir pamilti bibliotekos aplinką“- teigia Erika Žievienė.

2014 metai bibliotekininkei buvo labai informatyvūs bei veiklūs. Ji dalyvavo įvairiuose mokymuose, konferencijose. Vadžgirio miestelio gyventojų buvo išrinkta seniūnaite, taip pat buvo pasiūlyta apdovanojimui  jaunimo nominacijai,  kaip jaunimo partnerė. 

         Bibliotekoje vyko įvairaus pobūdžio renginiai: naktiniai skaitymai, knygų ekranizacijų vakarai, skaitymai netradicinėse erdvėse , muzikiniai renginiai, teatro vakarai.

         Erika turi labai svarbią Dievo dovaną, ypač reikalingą bibliotekininkei – menininkės sugebėjimus. Visi grožisi Erikos paruoštomis renginių dekoracijomis, Kalėdinėmis eglutėmis iš įvairiausių priemonių, puošybos elementais, žaislais, knygų skirtukais. Tai traukia ne tik vaikus, bet ir suaugusius, kurie čia apsilanko.

Tad visiškai pelnytai Erikai Žievienei buvo suteiktas Geriausios 2014 metų bibliotekininkės vardas.

2013 m. Lina Navickienė, Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyresnioji bibliotekininkė.

Lina Navickienė

2013 metais , persikėlus į naujas Viešosios bibliotekos patalpas, ypač išryškėjo Vaikų literatūros skyriaus veikla. Vartotojų skaičius gerokai išaugo – nuo 483 2012 metais iki 724 2013 metais. Ypač turtingi metai buvo renginiais, ekskursijomis, parodomis. Prie to gana ryškiai prisidėjo vyresnioji bibliotekininkė Lina Navickienė, Vaikų literatūros skyriuje pradėjusi dirbti nuo vasario mėnesio (nuo 2007 m. dirbo Tamošių filiale). Lina turi aukštąjį išsilavinimą, 2008 m. Vytauto Didžiojo universitete neakivaizdiniu būdu įgijo edukologijos bakalauro laipsnį. Lina dirba Vaikų literatūros skyriaus skaitykloje ir žaislotekoje, organizuoja ir veda skyriaus renginius.

Lina neapsiriboja veikla tarp Viešosios bibliotekos sienų – ji vyksta ir į kaimo filialus, mokyklas, vaikų darželius, kur skaito ir pasakoja apie knygas, vaidina knygų herojus. Dažname renginyje ji persirengia lape, zuikiu ar meškute, kalbasi su vaikais knygų herojų kalba. Gausantiškių Antano Valaičio pagrindinėje mokykloje Lina vedė renginį, skirtą Tarmių metams.

Lina turi dar vieną Dievo dovaną – menišką sielą. Lankytojai neatsistebi gražiausiais karpiniais papuoštais langais, pačios gamintomis Kalėdinėmis eglutėmis iš popieriaus, įvairiais žaislais, knygų skirtukais. Tai traukia ne tik vaikus, bet ir suaugusiuosius, kurie čia apsilanko kartu su vaikais.

2012 m.  Nijolė Masiulienė, Viešosios bibliotekos direktorė

N. Masiulienė

Nijolė Masiulienė Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktore dirba nuo 1990 metų. Darbo pradžia buvo pažymėta ekonominiu sunkmečiu, todėl reikėjo įveikti daug sunkumų ir iššūkių – kovoti už filialų kaimuose išlikimą, prieš nuolatinį etatų mažinimą. Daug darbo ir sveikatos įdėta pagal projektą „Bibliotekos pažangai“ kompiuterizuojant kaimo bibliotekas, jas remontuojant, aprūpinant baldais, apsaugos priemonėmis. Dabar visus džiugina modernesnėmis tapusios bibliotekos, pasikeitęs bibliotekininkių įvaizdis.  Šiuo metu 17 kaimo bibliotekų teikia galimybę skaitytojams nemokamai naudotis internetu bei kitomis informacinių technologijų teikiamomis paslaugomis. 

Jurbarko rajono viešajai bibliotekai 2012 m. buvo ypač reikšmingi, nes, nepaisant sunkios šalies ekonominės padėties, pagaliau baigti ketverius metus vykę Viešosios bibliotekos pastato rekonstravimo darbai. Niekada nebūna didžių darbų be didžių sunkumų. Direktorė Nijolė Masiulienė privalėjo būti ir gera administratorė, ir projektuotoja, ir architektė, ir statybininkė, ir buhalterė. Ir štai 2013 m. pradžioje naujos bibliotekos durys  atvertos skaitytojams. 

Direktorė bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurių veikla artima bibliotekoms, palaiko Lietuvos bibliotekininkų draugijos, bibliotekininkų profsąjungos veiklą. Ji viena aktyviausių bibliotekos kultūrinių ir literatūrinių renginių organizatorių, žymių kraštiečių palikimo populiarintoja.   

 Bibliotekos kolektyvas pasiūlė Geriausio 2012 metų bibliotekininko vardą suteikti direktorei Nijolei Masiulienei.                                                                                                                                      2011 m. Vilija Stoškienė - Girdžių filialo vyresnioji bibliotekininkė

Vilija Stoškienė

Vilija Stoškienė Girdžių  bibliotekoje pradėjo dirbti prieš 12  metų, pareigas perėmusi iš savo mamos, ilgametės  bibliotekininkės, Elenos Damušienės. Bedirbdama mokėsi Klaipėdos kolegijos Pedagogikos fakultete, kurį baigė 2005 metais.
Girdžių biblioteka – tikras informacijos centras, kurioje yra vieša interneto prieiga, galima turiningai praleisti laisvalaikį, organizuojama vaikų kūrybinė veikla, įvairios darbelių, kraštotyrinio pobūdžio parodos. Be to, seniūnijos tinklapyje www.girdziai.lt eksponuojamos virtualios parodos, kurių 2011 m. buvo surengtos penkios. Šiame tinklapyje yra bibliotekos skiltis, kur talpinama informacija apie renginius, akcijas, naujas knygas. Taip pat Vilija yra  ir laikraštuko „Girdžiai" viena iš sudarytojų. Laikraštyje informuoja gyventojus apie renginius, talpina gyventojų skelbimus, straipsnius.
Vilija rašo puikius bibliotekos metraščius ir kronikas. Už prasmingą ir pasiaukojamą kraštotyrinę veiklą, už meilę ir pagarbą savo krašto istorijai ir žmonėms apdovanota rajono savivaldybės mero ir administracijos direktoriaus padėkos raštu.
Bibliotekoje įkūrus VIPT-ą, padidėjo galimybės plėsti paslaugų spektrą. Gyventojai skatinami mokytis naudotis kompiuteriais, ieškoti informacijos, naudotis elektroniniu paštu, elektronine bankininkyste, dalyvauti projekto „Bibliotekos pažangai" organizuojamose akcijose.
Vilija nuolat savarankiškai gilino savo žinias įvairiuose nuotoliniuose kursuose, kuriuos organizavo projektas „Bibliotekos pažangai",  todėl puikiai sugeba naudotis įvairiais interneto tinklaraščiais, socialiniais tinklais.

2010 m. Jolanta Jucikaitė - Šimkaičių filialo vyresnioji bibliotekininkė

jucikaite-1

2011 m. balandžio 29 d. ši nominacija įteikta Šimkaičių filialo vyresniajai bibliotekininkei Jolantai Jucikaitei. Jolanta bibliotekoje pradėjo dirbti prieš aštuonerius metus nešildomoje bibliotekoje miestelio pakrašty. Skaitytojų apsilankydavo mažai. Viskas pasikeitė, kai biblioteka buvo perkelta į miestelio centrą, šiltas , renovuotas patalpas. Biblioteką jau buvo galima reprezentuoti ne tik kaip vietą, kurioje kaupiamos ir išduodamos knygos, bet ir kaip vietą, kurioje galima jaukiai praleisti laiką organizuojamuose renginiuose, naudotis internetu, mokytis kompiuterinio raštingumo pradmenų. Ypatingai mėgstamas Jolantos darbo baras - kraštotyra. Jau surinkta nemažai medžiagos apie Šimkaičių apylinkes ir žymius žmones. Bibliotekoje visada pilna vaikų. Jie dalyvauja popietėse, akcijose ir labai myli bibliotekininkę, nes ji visada juos pavaišins, pabendraus kaip su lygiais. Jolanta turi meninių sugebėjimų, puikiai siuvinėja paveikslus kryželiu. Jos parodos buvo eksponuotos ir Jurbarke, ir kitose rajono vietovėse. Į biblioteką Jolanta lankytojus privilioja komunikabilumu, šiltumu, jaukia atmosfera, yra kūrybinga, darbšti, kruopšti.2009 m. Rasa Miliūnienė - Viešosios bibliotekos vyresnioji bibliografė

 2002rasa-miliuniene geriausia-metu-bibl m. Viešojoje bibliotekoje atidarius Interneto    skaityklą, Rasa Miliūnienė tapo jos šeimininke. Naujų  informacinių technologijų įsisavinimas visiems bibliotekininkams buvo tikras iššūkis, Rasai taip pat, bet ji jį priėmė ir išlaikė. Siekdama kuo geriau aptarnauti interneto skaityklos vartotojus, padėti jiems gauti reikalingą informaciją, ji mokėsi projekto „Bibliotekos pažangai" organizuotuose mokymuose bei savarankiškai nuotoliniu būdu, įgijo ECDL Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimą.
Įgytas žinias Rasa panaudoja kasdien dirbdama su skaitytojais. 2009 m. pagal projekto „Bibliotekos pažangai" programą  pradėtas kompiuterinio raštingumo mokymo kursas. Ji sėkmingai veda šiuos mokymus, žmonės ja labai patenkinti, vertina jos kantrumą.Tapti informacinių technologijų mokytoja Rasai buvo naujas iššūkis, su kuriuo ji sėkmingai susidoroja. Rasa pasižymi atsakingu požiūriu į darbą, kruopštumu, mokėjimu bendrauti su skaitytojais ir kolegomis.
Bibliotekoje dirba nuo 1983 metų.


2008 m. Nijolė Berulienė - Eržvilko filialo vyresnioji bibliotekininkė

nijole  beruliene

  2008 – ieji metai bibliotekoms ypatingi, nes jie paskelbti   Skaitymo metais su šūkiu „Skaityk. Laisvėk. Tobulėk". Eržvilko bibliotekos veikla taip pat buvo nukreipta į skaitymo skatinimą, teikiamų paslaugų populiarinimą. Vyresnioji bibliotekininkė Nijolė Berulienė pateikė rajono kultūros programai projektą „Knygos pavasaris" ir gavo finansavimą. Suorganizuotas renginių ciklas. Pirmasis -  susitikimas su rašytojais kraštiečiais Vytautu Martinkum ir Romualdu Norkum. Renginys buvo skirtas V. Martinkaus 65-mečiui ir pavadintas „Gimtinės ilgesio pašaukti". Į antrąjį projekto renginį „Knyga – fantazijos šalis" pakviesta vaikų rašytoja Nijolė Kepenienė. Pirmą kartą Eržvilke bandyta organizuoti renginį netradicinėje erdvėje – naktinius skaitymus bažnyčioje  „Iš širdies į širdį". Degančių žvakių šviesoje buvo skaitomos mėgstamiausių poetų bei savos kūrybos eilės. Renginyje dalyvavo kraštietis Julius Balšaitis, kuris bibliotekai padovanojo savo atsiminimų knygą   „Mano kaimas" ir eilėraštį, skirtą gimtajam Eržvilkui. Nijolė aktyviai bendradarbiauja su bendruomenės namais, mokykla, visur ji ir organizatorė, ir dalyvė.2007 m. Giedrė Jasinskienė (antrą kartą) - Skirsnemunės filialo vyresnioji bibliotekininkė

Giedrė Jasinskienė pagerbta Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje gavus Geriausio metų bibliotekininko nominacijos paskatinamąją premiją. Kultūros ministerijos Baltojoje salėje Giedrę pasveikino ir Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė Nijolė Masiulienė bei vyriausioji metodininkė Genovaitė Jokūbaitytė.

G. Jasinskienės pagerbimas Kultūros ministerijoje

Skirsnemunės biblioteka – bendruomenės informacijos ir laisvalaikio centras. Čia renkasi kaimo bendruomenės nariai spręsti problemų, pasitarti, vyksta seminarai, mokymai. Biblioteka sujungta su mokyklos biblioteka, čia vyksta literatūros pamokos, moksleiviai noriai leidžia laiką po pamokų, skaito, žaidžia, vyresnio amžiaus žmonės dažnai užsuka paskaityti spaudos, lūkuriuodami, kol atvyks gydytojas, pradės dirbti paštas ir pan. Ne vienas gyventojas, užsukęs praleisti laiko, tapo bibliotekos skaitytoju.

Giedrė dirba išradingai, netradiciškai, dalyvauja įvairiuose projektuose, gauna lėšų renginiams, naujai literatūrai, sugeba pritraukti įvairaus amžiaus skaitytojus. Aktyviai dalyvauja Pagėgių ir Jurbarko rajonų savivaldybių vietos veiklos grupės „Nemunas" veikloje.
Giedrė Jasinskienė bendruomenėje yra labai vertinama už aukštą bibliotekos teikiamų paslaugų lygį, naujas iniciatyvas aptarnaujant skaitytojus, kompetenciją, komunikabilumą.

2006 m. Violeta Puzinienė - Klausučių filialo vyresnioji bibliotekininkė

V. Puzinienė

Violeta Puzinienė pradėjo dirbti 1989 metais Armeniškių kaimo bibliotekoje. Gražiai sutvarkiusi šią biblioteką, po 10 metų perėjo dirbti  į Klausučių biblioteką. Nuo pat darbo pradžios pasižymėjo darbštumu, kruopštumu, sąžiningumu, estetiniu skoniu.
2005 m. įkurta vieša interneto prieiga su keturiais kompiuteriais, kurių paslaugomis naudojasi 201 vartotojas. Nors darbo krūvis ir padidėjo, Violeta randa laiko ir kraštotyros darbams, ir renginiams. Parašyta Rukšionių kaimo istorija, rašomas bibliotekos metraštis, fiksuojami svarbesni įvykiai. Sudaryta puiki kraštotyros kartoteka, pradėta rašyti „Klausučių bendruomenės centro istorija".  Mėgsta dirbti su vaikais, organizuoja viktorinas, pasakų popietes, piešinių konkursus, rengia gražias, estetiškas parodas. Biblioteką puošia pačios bibliotekininkės karpiniai.
2006 m. skelbtoje vaikų literatūros kampelių apžiūroje Klausučių biblioteka buvo tarp geriausių.


2005 m. Silvija Pužeckaitė - Žindaičių filialo vyresnioji bibliotekininkė

silvija

Silvija Pužeckaitė Žindaičių bibliotekoje pradėjo dirbti 1999 metais. Palikimą gavo tikrai ne kokį, darbas buvo apleistas. Silvija iškart labai kruopščiai ir tvarkingai pradėjo dirbti: gana greitai perindeksavo, sutvarkė knygų fondus, sukatalogavo. Noriai įsijungė į kraštotyrinį darbą: sudarė kraštotyros kartoteką, kuri buvo gerai įvertinta kraštotyros kartotekų apžiūroje, parengė puikią Žindaičių kaimo ir bibliotekos istoriją, rašo kroniką. Sugeba kiekvieną lankytoją sutikti maloniai, šiltai.
Labai gražiai bendradarbiauja su kaimo bendruomene. Išrinkta  į bendruomenės tarybą, atsakinga už kultūrinį darbą. Pradinė mokykla, kultūros įstaigų darbuotojos, bendruomenė – tai viena komanda. Visi kartu organizuoja renginius, šventes. Silvija yra ir renginių vedėja, ir skaitovė. Ji – labai nuoširdi, lengvai bendraujanti. Nors ir neturi normalių sąlygų dirbti, žiemą šalta, dirba nepilną darbo dieną, tačiau ji suspėja atlikti visus reikiamus darbus, bibliotekoje visada jauku ir norisi ten užeiti.

 2004 m. Lina Lukošienė - Vadžgirio filialo vyresnioji bibliotekininkė

L. Lukošienė

Ypač inovatyviai dirba Lina Lukošienė. Be jos neįsivaizduojama visa Vadžgirio bendruomenės veikla. Jos interneto svetainėje gražiai įsikomponuoja ir bibliotekos veikla. Nors bibliotekos patalpos gana ankštos ir šaltos, Lina visokiomis netikėtomis smulkmenomis sugeba jas paversti jaukiu kampeliu. Kartu su bendruomenės centru ji organizavo vadžgiriečių kūrybos vakarą ir interneto svetainės pristatymą. Jau tradicija tapo rašytojų, vykstančių į Novelės vakarą Veliuonoje, apsilankymas Vadžgiryje.
Gražiai dirbama su vaikais. Suorganizuota ekskursija dviračiais į generolo J.Žemaičio vadavietę - bunkerį, vyko velykinių rankdarbių popietė, sukurtas lėlių teatras (lėlės iš kartono).
Lina mėgsta ir jai sekasi dirbti kraštotyros darbą. Parengta audėjo Vinco Globio audinių paroda, išleista knygelė apie jį, rašomi bibliotekos metraščiai. Linos straipsniai spausdinami ne tik rajono, bet ir respublikiniuose leidiniuose. 2004 m. „Valstiečių laikraštyje" išspausdinta publikacija „Atgimstantis Vadžgirys" skelbtame konkurse „Kaimo ateitį kuriame patys" laimėjo antrąją vietą.
Lina draugiška, lengvai bendraujanti, visada pilna idėjų. O kur dar jos vadovaujamo Vadžgirio sakralinės muzikos ansamblio skinami laurai...


2002 m. Aldutė Masaitytė - Viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėja

masaitytes-nuotrauka

Aldutė Masaitytė Vaikų literatūros skyriaus vedėja dirba nuo 1986 metų. Darbšti, savarankiška, moka bendrauti su vaikais. Rašo projektus papildomam finansavimui gauti. 2000-2001 m. Atviros Lietuvos fondas parėmė jos parengtą projektą „Vaikų biblioteka – nepalankioje socialinėje aplinkoje gyvenančių vaikų užimtumo ir ugdymo centras", 2003 – Kultūros ir sporto rėmimo fondas – „Vaikų knygos šventė „Nė dienos be knygos".
Aldutė gražiai bendradarbiauja su Kultūros centro režisiere Birute Šneideriene bei jos vaikų teatru, miesto mokyklomis. Būdama santūri ir kukli ji be didelio išorinio triukšmo atlieka didelį darbą ugdant jaunuosius skaitytojus, sukuriant vaikų bibliotekoje jų bendravimo, užimtumo, savišvietos ir laisvalaikio centrą.


2001 m. Giedrė Jasinskienė - Skirsnemunės filialo vyresnioji bibliotekininkė

giedre

2001 m. Giedrė išrinkta pirmąja Geriausia metų bibliotekininke. Ji turi aukštąjį bibliotekinį išsilavinimą, pasižymi kruopštumu, visapusišku atsidavimu darbui ir profesijai. Dirba išradingai, netradiciškai, dalyvaudama įvairiuose projektuose gauna lėšų renginiams, naujai literatūrai. Organizuoja susitikimus su įžymiais žmonėmis, kraštiečiais, skatina kartų bendravimą ir kultūringą laisvalaikio praleidimą, telkia bendruomenę. Sugeba pritraukti įvairaus amžiaus skaitytojus, gerina bibliotekų ir bibliotekininkų įvaizdį visuomenėje.

Darbo laikas

time-1 I-V 9.00 - 18.00 time-2 VI 10.00 - 16.00

Administracija: I-IV  8.00 - 17.00; V  8.00 - 15.45; pietų pertrauka 12.00 - 12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Nedarbo dienomis knygas galima palikti knygų grąžinimo dėžėje.

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros, skaitytojai neaptarnaujami.