Finansinių ataskaitų rinkiniai 2013 m

2013 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita 2013 m. kovo 31 d. (PDF)

Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m. kovo 31 d. (PDF)

 Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

2013 m.  II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita 2013 m. birželio 28 d. (PDF)

Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m. birželio 28 d. (PDF)

 Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)


2013 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita 2013 m. rugsėjo 30 d. (PDF)

Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m. rugsėjo 30 d. (PDF)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

 2013 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita 2013 m. gruodžio 31 d. (PDF)

Finansinės būklės ataskaita 2013 m. gruodžio 31 d. (PDF) (tęsinys)

Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m. gruodžio 31 d. (PDF)

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2013 m. gruodžio 31 d. (PDF)

Pinigų srautų ataskaita 2013 m. gruodžio 31 d. (PDF)

Pinigų srautų ataskaita 2013 m. gruodžio 31 d. (PDF) (tęsinys)

Finansavimo sumos pagal šaltinį,tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)