Finansinių ataskaitų rinkiniai 2020 m.

2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita 2020 m. kovo 31 d. (PDF) 

Finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (PDF)

Veiklos rezultatų ataskaita 2020 m. kovo 31 d. (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

2020 m. gegužės 15 d.

2020 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansines bukles ataskaita 2020 birželio 30 d. (PDF)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį  (PDF)

Veiklos rezultatu ataskaita 2020 birželio 30 d. (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

2020 m. rugpjūčio 12 d.

2020 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita 2020 m. rugsėjo 30 d. (PDF)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (PDF)

Veiklos rezultatų ataskaita 2020 m. rugsėjo 30 d. (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

2020 m. lapkričio 9 d.

2020 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti (PDF)

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaita (PDF)

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaita (PDF)

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaita (PDF)

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaita (PDF)

Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaita (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

2021 m. sausio 12 d.

Darbo laikas

time-1 I-V 9.00 - 18.00 

Administracija: I-IV  8.00 - 17.00; V  8.00 - 15.45; pietų pertrauka 12.00 - 12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Nedarbo dienomis knygas galima palikti knygų grąžinimo dėžėje.

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros, skaitytojai neaptarnaujami.