BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIAI 2020 M.

2020 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys:

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. kovo 31 d. ataskaita (PDF)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. kovo 31 d. ataskaita (PDF)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. kovo 31 d. ataskaita (PDF)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2020 m. kovo 31 d. ataskaita (PDF)

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčio dalies lėšų, skiriamų programoms finansuoti 2020 m. kovo 31 d. (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

2020 m. balandžio 10 d.