Žymūs krašto žmonės

Žymūs kraštiečiai

 

Akutaitis Rimantas. Fotografas.

Alekna Gintautas. Teleoperatorius, fotografas, keliautojas.

Alekna Viktoras (1915–2008). Literatūrologas, rašytojas.

Aleksa Gasparas. Rašytojas, gydytojas, visuomenininkas.

Aleksandravičius Zigmas (1911–1965). Kompozitorius, vargonininkas, pedagogas.

Ambrozaitienė Gertrūda. Pedagogė, liaudies menininkė.

Ambrozaitis Kazimieras (1892-1957). Filosofijos mokslų daktaras.

Ambrozaitis Kazys (1859-1898-1947). Kunigas, mecenatas, visuomenininkas.

Ambrukaitis Jonas. Socialinių mokslų daktaras, profesorius.

Andriušytė Rasa – žr. Žukienė.

Anuškevičiūtė Aušrelė. Dailininkė.

Arbačiauskas Stasys. Literatas.

Arlauskaitė Diana. Nacionalinės kategorijos dziudo trenerė, dailininkė.

Astrauskaitė Genė. Literatė.

Astrauskienė Gražina. Literatė, tapytoja, dainininkė.

Ašmonaitienė Laimutė. Tautodailininkė.

Atkočaitytė Daiva. Filologijos mokslų daktarė.

 

Babickas Petras (1903-1991). Rašytojas, vertėjas, žurnalistas, fotografas, redaktorius, kino operatorius, radijo laidų organizatorius, pedagogas, dailininkas, kraštotyrininkas, muziejininkas, diplomatas, keliautojas.

Babilius Juozas. Rezistentas, LLA organizatorius.

Bačiūnas Juozas (1893-1969). Visuomenininkas, leidėjas.

Bagdanskis Eugenijus Algimantas. Habilituotas technologijos mokslų daktaras.

Bajerčius Konstantinas (1903-1946). Rašytojas, rezistentas, pedagogas.

Bakienė Ringailė – žr. Saladytė.

Bakšys Vincas. Muzikos pedagogas, vienos gražiausių sodybų šeimininkas.

Bakutis Vaidotas. Tapytojas.

Balašaitis Antanas. Humanitarinių mokslų daktaras.

Balčaitis Alvydas (1944-2007). Muzikantas, pedagogas, skulptorius.

Balšaitis Julijonas. Pedagogas, nusipelnęs treneris.

Baltrušaitis Eugenijus Remigijus. Rašytojas, dramaturgas.

Baltrušaitis Jurgis (1873-1944). Poetas, diplomatas.

Baltrušaitis Vladas (1912-1975). Operos solistas, chorvedys, vargonininkas.

Baltrūnas Aleksandras (1949-2005). Docentas, matematikas.

Banaitienė Michalina (1913-2004). Dailininkė, pedagogė.

Banaitis Juozas (1908-1967). Chorvedys, pedagogas, kultūros veikėjas.

Banaitis Valdas. Psichiatras.

Banys Jonas Pranas. Fizinių mokslų daktaras, docentas.

Banys Kazimieras. Biomedicinos mokslų daktaras, Mažosios Lietuvos sodybos-muziejaus įkūrėjas.

Baranauskienė Julija (1927–2004). Tautodailininkė, literatė.

Barčas Antanas (1928-1990). Aktorius.

Barčas Matas (1912-1948). Rezistentas.

Baršauskienė Margarita. Pedagogė, kraštotyrininkė.

Bartkutė Birutė. Chorvedė, folkloristė, floristė.

Bartusevičienė Vilija. Pedagogė, literatė.

Bastys Deividas. Dainininkas.

Bastys – Imsrys Pranas (1905–1977). Pedagogas, žurnalistas, rašytojas, visuomenės veikėjas.

Bastys Pranciškus (1915-1939-1984). Kunigas, vertėjas, altruistas.

Bataitytė Albina. Filologė, pedagogė.

Batoras Stanislovas (1868-1937). Vargonininkas, chorvedys.

Beiša Virgilijus. Biomedicinos mokslų daktaras, docentas.

Beleckas Juozas Kazys (1905-1942). Žurnalistas, literatas.

Beniušienė Birutė. Gidė, literatė.

Bernadišienė Petronėlė (1910-1993). Humanitarinių mokslų daktarė, docentė.

Beržinskaitė Roberta. Dziudo sportininkė.

Bikinas Juozas (1875-1898-1956). Kunigas, Seimo narys, slaptų lietuviškų mokyklų steigėjas, spaudos bendradarbis ir platintojas.

Bikulčienė Petronėlė. Humanitarinių mokslų daktarė, docentė.

Biliotavičiūtė Giedrė. Verslininkė, literatė, emigrantė.

Biliūnaitė Zita - žr. Sodeikienė.

Biliūnas Kazimieras (1919-1979). Birbynininkas, obojininkas, pedagogas.

Bilminiūtė Elena – žr. Čiurlienė.

Byla Jurgis (1890-1948). Teisininkas, karininkas, visuomenininkas.

Blynskis Henrikas. Dailininkas.

Bosaitė Inesa. Dailininkė, pedagogė, fotografė, keliautoja.

Brazaitytė Aušra. Dailininkė, literatė.

Brazas Juozapas. Inžinierius statybininkas, tautodailininkas.

Bružas Antanas (1893-1970). Žurnalistas, vargonininkas.

Bružas Rimas. Žurnalistas, dokumentininkas, rašytojas.

Budraitis Tadas (1897-1923-1962). Kunigas, chorvedys, pedagogas.

Budrys Dzidas (1903-0971). Ekonomikos mokslų daktaras, profesorius.

Budvytienė Rima. Grafikė.

Budzinauskas Juozas. Keramikas, skulptorius.

Buivydas Jonas (1894-1968). Literatas, visuomenininkas.

Bukšnys Jonas. Vargonininkas, giesmininkas, chorvedys, politkalinys.

Buožius Mykolas (1911-1991). Kunigas, bibliofilas.

Burba Romas. UAB ,,Alytaus naujienos“ direktorius ir laikraščio vyr. redaktorius.

Bush Alma. Menininkė.

Butkienė Vitalija. Žr. Pilipauskaitė.

Butkus Izidorius (1825-1948-2018). Kunigas, politkalinys.

Butkus Povilas. Vargonininkas, chorvedys.

Butkutė Aldona – žr. Stempužienė.

 

Cukuras Valdemaras (1915-1938-1997). Kunigas; filosofijos, sociologijos, teologijos daktaras.

Cvirka Petras (1909-1947). Rašytojas.

 

Čečkauskas Antanas (1929-1996). Pedagogas, literatas.

Čepelė Juozas. Technologijos mokslų daktaras, docentas.

Čepinskas Gediminas. Medicininės biofizikos profesorius.

Čepliauskas Vytautas (1933-2011). Muzikologas, dirigentas, chorvedys, pedagogas, rašytojas.

Čerkeliūnas Antanas (1885-1952). Urėdas, spaudos bendradarbis, Jurbarko progimnazijos direktorius.

Červinskienė - Gaškienė Elena ( 1920-2003). Filologijos mokslų daktarė.

Čimielius Antanas (1916-1941-1946). Kunigas, ateitininkas, politkalinys.

Čirvinskienė Onutė. Literatė.

Čiurlienė Elena (1892-?). Šokėja, pianistė, pedagogė.

Čižauskas Jonas (1886-1974). Vargonininkas, chorvedys, dainininkas, kompozitorius.

Čyžas Valentinas. Literatas.

 

Dailidėnienė Laura. Kostiumų dizainerė.

Dambrauskienė Alina. Pedagogė, popchoro vadovė, kompozitorė.

Danisevičiūtė Albina (1941-2003). Korespondentė, literatė.

Daugirtienė Danutė. Pedagogė, kraštotyrininkė.

Deikus Juvencijus Stanislovas. Technologijos mokslų daktaras, profesorius.

Dirginčiutė Danutė. Operos dainininkė.

Dirmauskas-Dirmėnas Bronius (1912-1961). Poetas.

Dyčmonas Jurgis. Redaktorius, technikos mokslų daktaras, docentas.

Dobrovolskienė Vilija. Pedagogė, literatė.

Dokšus Aleksandras (1927-2014). Mokytojas, literatas.

Dosinas Alvydas. Technologijos mokslų daktaras, docentas.

Dovidaitytė Rita. Pedagogė, chorvedė, vargonininkė.

Dovidavičius Donatas. Skulptorius.

Dovydaitienė Ema. Literatė, tremtinė.

Drotvinas Leonardas (1924-1983). Filologijos mokslų docentas.

Drotvinas Vincentas (1929-2015). Humanitarinių mokslų daktaras, profesorius.

Dumčius Aivaras. Imtynininkas, sporto klubo „Pantera“ įkūrėjas.

Džiaugys Vladislovas. Žemės ūkio mokslų daktaras.

 

Eiza Gediminas. Jurbarko futbolo klubo „Vulkanas“ prezidentas.

Elinas-Eglinis Mejeris (1910-2000). Rašytojas, publicistas

Elzbergas Jovitas. Teisininkas.

Enčeris Artūras. Nacionalinės kategorijos treneris, sporto klubo „Kumite“ prezidentas.

Endrijaitis Jonas. Pedagogas, rašytojas, žurnalistas.

Endrijaitis Rimantas. Nusipelnęs krepšinio treneris, sporto meistras.

Endriukaitienė Romualda. Med. felčerė, literatė, tapytoja.

 

Fainšteinas Benas. Tapytojas, literatas.

Foktaitė Alma. Literatė.

Foktienė Irena Julija. Literatė, vertėja.

Fromas-Gužutis Aleksandras (1922-1900). Rašytojas, vienas iš lietuviškos dramaturgijos pradininkų.

 

Gabalienė Aldona (1926-2005). Literatė.

Gadliauskas Mikalojus (1818-1890). Rašytojas, vertėjas, liaudies gydytojas.

Gailius Antanas. Poetas, vertėjas.

Gailius Artūras. Lietuvos automobilininkų sąjungos viceprezidentas.

Galbuogienė Julija. Literatė.

Galnaitytė Elzė Danutė (1929-2013). Humanitarinių mokslų daktarė, docentė.

Galnaitytė Angelė (-). Bibliotekininkė, muziejininkė. Maironio lietuvių literatūros muziejaus padalinio - Vandos ir Balio Sruogų namų-muziejaus direktorė.

Garšva Pranas (1915-1993). Kunigas marijonas, redaktorius.

Gaučas Eugenijus (1947-1997). Gydytojas, literatas.

Gedminas Antanas (1927-1978). Grafikas, tapytojas, dailėtyrininkas.

Gedminienė Ona (1902-1983). Tautosakininkė.

Gerulaitis Šarūnas. Mokytojas metodininkas, vadovėlių autorius.

Gerulaitis Virginijus. Fizinių mokslų daktaras, docentas.

Gervylius Petras. Politkalinys, Jurbarko tremtinių ir politkalinių klubo steigėjas.

Giedraitienė Iliuminata (1892-1966). Pedagogė, literatė.

Giedraitis Antanas (1921-1954). Pedagogas, rezistentas, politkalinys.

Giedraitis - Giedrius Antanas (1892-1977) Pedagogas, rašytojas.

Giedraitis Gintautas (1956-1985). Irkluotojas.

Giedraitis Juozas (1910-2008). Karininkas, teisininkas, publicistas, JAV visuomenės veikėjas.

Girdzijauskaitė Eglė. Vadybos ir verslo administratorė

Girdzijauskas Bronius. Nacionalinės kategorijos arbitras.

Girdzijauskas Jonas. Literatas.

Girdzijauskas Juozas. Literatūrologas, habilituotas mokslų daktaras, profesorius.

Girdzijauskas Petras. Inžinierius statybininkas, politkalinys, rezistencijos tyrinėtojas, knygų autorius.

Girdzijauskas Stasys Albinas. Technologijos mokslų daktaras, informatikos mokslų docentas, afilijuotasis profesorius.

Girdzijauskas Vytautas. Rašytojas, redaktorius.

Girdžius Pranas Dom. (1902-1997). Poetas, eseistas, pedagogas.

Girdžiūtė Irena. Interjero apipavidalintoja, tapytoja, dailės terapeutė.

Glinskis Konstantinas (1886-1938). Lietuvių teatro kūrėjas.

Globis Stasys. Pedagogas, Gargždų garbės pilietis.

Greičius Vincas (1887-1950). Pedagogas, vargonininkas, chorvedys.

Grigaravičiūtė Inesa. Gydytoja, aktorė, koučingo specialistė.

Grigas Kazys (1924-2002). Tautosakininkas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras.

Grinaveckienė Elena (1928-1999). Filologijos mokslų daktarė.

Grinevičius Zigmas (1938-1966-1993). Kunigas, vienuolis marijonas, bibliofilas, kraštotyrininkas.

Grybaitė Rasa. Dailininkė monumentalistė, vitražistė.

Grybas Vincas (1890-1941). Skulptorius.

Grybas Vladas (1927-1954). Poetas, žurnalistas.

Gudaitis Vytautas Antanas. Ambasadorius.

Gudavičius Juozapas (1973-1939). Kompozitorius, dirigentas.

Gudavičius-Gudas Pranas (1876-1956). Gydytojas, politikas, visuomenės veikėjas.

Gudavičiutė Janina – žr. Stankevičienė.

Gudienė Vilma. MA FF dėstytoja, biomedicinos mokslų docentė, daktarė.

Gustaitienė Aleksandra (1905-1995). Aktorė, režisierė.

Gustas Juozas (1906-1933-1958). Kunigas salezietis, politkalinys.

 

Hodelis Jonas (1878-1947). Vargonininkas, chorvedys.

 

Ignatavičius Eugenijus. Rašytojas.

Ignatonis (Ignatavičius) Jeronimas (1902-1968). Pedagogas, rašytojas.

Imsrys Pranas. Žr. Bastys.

Indra (Padleckis) Juozas (1918-1968). Kompozitorius, dirigentas, dainininkas.

 

Janušas Antanas. Muzikantas, bandonistas.

Janušas Gaudentas. Dainininkas.

Januška Jonas Antanas (1935-2007). Agronomas, kolekcininkas, verslininkas, politikos veikėjas.

Januška Steponas. Dainininkas, kompozitorius, lektorius.

Jarmala Stasys (Vincas Ulevičius)(1908-19490). Eržvilko gimnazijos direktorius, visuomenininkas pogrindžio kovos ir spaudos organizatorius.

Jarmalaitė Birutė – žr. Stacevičienė.

Jasiulienė Genovaitė. Tautodailininkė.

Jokimaitis Rimantas. Istorikas, vadovėlių autorius.

Jokimas Antanas. Inžinierius architektas, dėstytojas.

Jokūbaitis Stasys. Žurnalistas, ,,Valstiečių laikraščio“ vyr. redaktorius.

Jokubaitis Vytautas. Matematikos mokslų kandidatas.

Jolsonas Alas (1886-1950). Dainininkas, aktorius, komikas.

Jonaitis Leonas. Žemės ūkio inžinierius, docentas.

Jonikienė Lilija. Literatė.

Jonikis Pranciškus. Fotografas mėgėjas, literatas.

Jonušauskienė Dalė. Chorvedė.

Jurkšas Arūnas. Sportininkas lengvaatletis.

Jurkšas Bronislavas (1914-1991). Kunigas, vargonininkas, chorvedys.

Juška Antanas (1819-1880). Kunigas, tautosakininkas, leksikografas.

Juška Ričardas. Jurbarko rajono savivaldybės meras.

Juškaitienė Danutė Joana – žr. Žilaitytė.

Juškaitis Jonas (1933-2019). Rašytojas, vertėjas.

Juškys Edmundas. Pedagogas, ambasadorius.

Juškys Pranas (1871-1939). Knygnešys.

Juzėnienė Janina. Literatė.

Juzikėnas Vytautas (1945-1984). Skulptorius.

 

Kačinskas Šarūnas Benediktas. Technologijos mokslų daktaras, docentas.

Kačiulis Justinas (1914-1990). Filologas, redaktorius, LKLI jaunesn. moksl. bendradarbis.

Kairaitienė Anelė. Bibliotekininkė, literatė.

Kalibatas Darius. Istorikas, pulkininkas, dėstytojas.

Kalinauskaitė Kristina. Dailininkė tekstilininkė, dizainerė.

Kaminskas Antanas. Habilituotas technologijos mokslų daktaras, profesorius.

Kanišauskas Saulius. Filosofas, docentas.

Karvelienė Angelė. Literatė.

Kasiulis Antanas (1925-2010). Mokytojas, politkalinys, visuomenininkas, choro dainininkas.

Kasiulis Pranas. Žurnalistas, redaktorius, literatas.

Kasperavičius Juozas (1912-1947). Karininkas, rezistentas.

Katinas Mindaugas. Gimnastikos treneris, docentas.

Kauneckis Jonas (1899-1967). Žurnalistas, rašytojas.

Kavoliutė Filomena. Geografė, daktarė, docentė.

Kazakevičius Antanas. Jurbarko rajono Garbės pilietis.

Kazlauskas Albinas Antanas. Literatas.

Kenstavičius Jonas Petras. Miškininkas, profesorius.

Kievišienė Gintauta. Logopedė, literatė.

Kilikauskas Romas. Karo aviacijos pulkininkas, LR krašto apsaugos viceministras.

Kionies Klaudija. Asociacijos „Klaipėdos regionas“ vykdančioji direktorė.

Kisielius Antanas. Partizanas, politkalinys, knygos autorius.

Kisielius Juozas (1910-). Kunigas, teologas, salezietis.

Klangauskas Gediminas. Pedagogas, kraštotyrininkas.

Kleinienė Aldona (1931-2013). Literatė, tremtinė.

Klimašauskienė Joana. Literatė.

Kliukienė Regina. Etnokultūros specialistė, kraštotyrininkė.

Kriaučiūnienė Aldona. Dailininkė tekstilininkė.

Kubilius Jonas (1921-2011). Lietuvos MA tikrasis narys, matematikos profesorius, Jurbarko rajono Garbės pilietis, rezistentas.

Kučinskas Jonas. Biomedicinos mokslų docentas LŽŪA.

Kulikauskas Gediminas. Istorikas, rašytojas.

Kumetis Jonas (1861-1949). Vargonininkas, knygnešys, kraštotyrininkas.

Kunca Jonas (1919-2006). Gydytojas, visuomenininkas, rašytojas.

Kunca Petras. Smuikininkas, pedagogas, profesorius.

Kunca Romualdas Audrūnas. Dailininkas, mokytojas ekspertas.

Kursevičius Vytautas. Teisininkas, literatas.

Kutkevičius Vytautas. Literatas.

Kuzmickis Jonas (1913-1936-1982). Kunigas, teologas, pedagogas, rašytojas, publicistas.

Kvedys Vytautas. Žurnalistas, literatas.

Kveselienė Sofija. Pedagogė, literatė.

Kvietkauskienė Angelė. Literatė.

Kviklys Mečislovas (1902-1942). Buvęs gimnazijos direktorius, visuomenės veikėjas.

 

Labanauskienė Andžela. TV laidų vedėja.

Laiconas Erikas. Speleologijos pradininkas Lietuvoje, instruktorius, ekspertas.

Lapė Adolfas. Orkestro dirigentas.

Lapė Laurynas. Trimitininkas.

Lapėnas Saulius. Architektas, politinis ir visuomenės veikėjas, bardas.

Lapienė Danutė. Chorvedė, pedagogė.

Lapinskas Darius. Kompozitorius, dirigentas, koncertmeisteris.

Laurinavičiūtė-Petrošienė Lina. KU doc. dr. etnologė.

Lažauninkas Petras. Dainininkas, muzikantas, dainų autorius.

Lekutis Vytautas. Bibliofilas, kraštotyrininkas.

Lenkauskienė Dalia. Vertėja, redaktorė.

Levinas Chanovas. Fotografas, žurnalistas.
Levinskaitė Loreta. Chorvedė, dirigentė.

Liakas Vytautas. Docentas, biomedicinos mokslų daktaras.

Liorencas Eduardas. Vargonininkas, politkalinys.

Liutvinavičius Stasys. Kraštorininkas, mokytojas ekspertas, literatas.

Lobačiuvienė Vilija. Vyriausia Lietuvos ragana, rašytoja.

Lozuraitis Albinas. Filosofijos mokslų daktaras.

Lukauskienė Marijona. Skulptorė, unikalios sodybos šeimininkė.

Lukinavičius Gražvydas. Biochemijos mokslų daktaras.

Lukošienė Izabelė. Bibliotekininkė, literatė, dramaturgė.

Lukošienė Lina. Edukologė, muzikė, ansamblių vadovė, visuomenininkė.

 

Macaitis Jonas (1921-1989). Filologas, leksikografas, redaktorius.

Mačianskas Jonas (1939-2004). Policininkas, rašytojas.

Mačiulis Jonas (1919-1992). Rašytojas.

Mačiulytė Rima. Grafikė.

Mačiūnas Leonas Laimutis. Chirurgas, habil. biomedicinos mokslų daktaras, profesorius.

Malinauskas Juozas (1921-2002). Gydytojas, vertėjas.

Marcinkevičius Juozas. Istorikas, humanitarinių mokslų daktaras.

Marcinkevičius Kazimieras (1842-1915). Kunigas, Jurbarko bažnyčios statytojas, knygnešystės organizatorius.

Marcinkevičiutė Rima – žr. Urmetzer.

Marcinkus Romualdas (1907-1944). Lakūnas, futbolininkas.

Marcinkevičius Vladas (1903-1994). Medžio drožėjas.

Marčiulynas Kęstutis. Aktorius, režisierius, vienuolis zen budistas Bo Haeng Sunimas.

Martinaitis Antanas. Skulptorius, veterinarijos gydytojas.

Martinkus Bronislavas. Profesorius ekonomistas.

Martinkus Vytautas. Rašytojas, redaktorius, filosofijos mokslų daktaras, profesorius.

Martišius Stanislovas Algimantas. Ekonomikos mokslų daktaras.

Martišius Vaclovas Petras. Psichologas, docentas.

Masaitis Albinas Jonas. Politkalinys, filologas, rašytojas, redaktorius.

Masaitytė Zenona (1918-2003). Pedagogė, literatė, kraštotyrininkė.

Masteika Romas (1937-2009). Žurnalistas, kraštotyrininkas, rašytojas.

Matusevičienė Leonida (1908-1981). Mokytoja, etnografė, etnografinio ansamblio ,,Veliuonietis“ įkūrėja, choreografė.

Matusevičiūtė Ona (1908-2002). Filologė, pedagogė, bibliografė, politkalinė, literatė.

Matusonis Jonas. Dimisijos pulkininkas leitenantas.

Mažeikaitė Rita. Žydų paminklų restauratorė, literatė.

Mejeris Elinas – Eglinas (1910-1972). Rašytojas, publicistas.

Melninkaitis Andrius. Fizikos mokslų daktaras.

Merkevičius Stanislovas. Žemės ūkio inžinierius, docentas.

Meškaitytė Lidija (1926-1993). Liaudies dailininkė.

Mickus Antanas (1898-1973). Fotografas, politkalinys.

Mickus Arvydas. Kultūristas, Lietuvos čempionas.

Mičulė Aušra. Folkloristė.

Mikelaitis Gediminas. Humanitarinių mokslų daktaras, literatūrologas.

Mikelis Antanas. Redaktorius, rašytojas humoristas.

Mikutaitis Petras (1906-1963). Pedagogas, literatūrologas, politkalinys, docentas.

Mikutaitis Pranciškus (1890-1988). Liaudies menininkas.

Mileris Zenonas (1914-1946). Lietuvos kariuomenės viršila, rezistentas.

Mitrauskaitė Laura. Sambo imtynininkė.

Mockevičienė Birutė. Literatė.

Mockevičius Paulius. MMA ju-jitsu imtynininkas.

Morlencas Aurelijus. Muzikantas.

Morlencas Zigmas. Tautodailininkas.

Mozurkaitė Bronė – žr. Narkevičienė Bronė.

Mureika Petras. Aviatorius, dainų autorius, literatas.

 

Nacevičius Vincas (1875-1943). Vargonininkas, chorvedys, lietuvybės skleidėjas.

Narkevičienė Bronė. Docentė, Socialinių mokslų daktarė.

Nedzinskienė Birutė (1955-1994). Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarė.

Nekrošaitė Teresė. Lengvaatletė, trenerė.

Nikžentaitis Alvydas. Istorikas, habilituotas mokslų daktaras.

Nomicienė Irena. Liaudies instrumentinės muzikos specialistė.

Norkus Romualdas. Žurnalistas, poetas, eseistas, vertėjas, redaktorius.

Novakauskas Jonas (1908-1993). Kompozitorius, fleitininkas.

 

Ordinas Rimantas. Tautodailininkas.

Orlovskytė Angelė (1955-2014). Keramikė.

 

Padleckas Stasys (1907-1986). Vargonininkas, chorvedys, dirigentas.

Pancernienė Valentina. (1931-2005). Pedagogė, literatė.

Patašius Algimantas. Technologijos mokslų daktaras, docentas.

Patronaitis Robertas. Fotomenininkas mėgėjas.

Paulaitis Petras (1904-1986). Pedagogas, rezistentas, politkalinys.

Paulauskas Jonas (1923-2003). Kalbininkas leksikografas, humanitarinių mokslų daktaras, filologijos mokslų kandidatas.

Paulauskas Lionginas. Inžinierius mechanikas, technikos mokslų kandidatas.

Pauliukaitis Algirdas (1925-2000). Režisierius.

Pauliukas Mindaugas. Tapytojas.

Pečiulis Marius. Istorikas, muziejininkas.

Pečiulytė Sigita. Matematikos mokslų daktarė, docentė.

Perminienė Leonilija. Socialinių mokslų daktarė.

Petraitis Antanas (1861-1887-1933). Kunigas, salezietis, astronomas.

Petravičius Liucijus (?). Literatas.

Petrikytė Birutė. Dainininkė.

Petrošienė Lina. Humanitarinių mokslų daktarė.

Petrukaitis Pijus (1917-1958). Poetas, politinis darbuotojas.

Pilipauskaitė Vitalija. Literatūrologė, poetė.

Pilyponis Justinas (1907-1947). Prozininkas.

Piročkinas Arnoldas. Kalbininkas, habilituotas mokslų daktaras, profesorius, Jurbarko rajono Garbės pilietis.

Plienaitienė Valė Teresė. Tautodailininkė, medikė.

Pocius Antanas (1884-1953). Vargonininkas, dirigentas, chorvedys, kompozitorius, pedagogas.

Pocius Jonas. Vargonininkas, muzikos mokytojas.

Pojavis Andrius. Muzikantas, dainininkas.

Povilaitis Augustinas (1900-1941). Politikas, visuomenės veikėjas.

Požėla Vladas (1913-1937-1997). Kunigas, tremtinys.

Pranaitienė Janina. Literatė.

Prūsaitytė Silvija. Sambo imtynininkė.

Puišytė Aldona Elena. Poetė, vertėja.

Puniškytė Kristina. Orientacininkė.

 

Račas Antanas (1940-2014). Politinis, visuomenės veikėjas, seimo narys, signataras, Lietuvos samariečių bendrijos steigėjas.

Radavičius Antanas. Urologas, docentas.

Radzevičius Vladas (1908-1970). Redaktorius, publicistas.

Ralienė Genovaitė. Literatė.

Ralytė Nijolė. Pianistė koncertmeisterė, docentė.

Ramonas Stasys. Žurnalo steigėjas, rašytojas.

Raudonis Albinas (1934-2010). Žurnalistas, literatas.

Ričkuvienė Irena. Inžinierė-statybininkė, vyriausybės atstovė Tauragės apskrityje.

Ročka Marcelinas (1912-1983). Literatūrologas.

Rudzinskas Valerijus. Kunigas, poetas, „Pilnų namų bendruomenės“ steigėjas.

 

Sabaliauskaitė Bernadeta. Chemijos inžinerijos mokslų daktarė.

Sabaliauskas Antanas (1905-1932-1987). Kunigas, misionierius, rašytojas.

Sabaliauskas Vincas (?). Literatas.

Sabaliauskas Zigmas. Fotokorespondentas.

Sabataitis Vytautas. Medžio drožėjas.

Sabonaitis Stanislovas. Bandonistas, muzikos mokytojas.

Sadauskaitė Zenė. Literatė, pedagogė, defektologė.

Saladytė Ringailė. „Gražioji jurbarkietė 1996“, bibliotekininkė.

Salys Antanas. Žurnalistas, redaktorius, literatas.

Samienė Danutė. Režisierė, literatė.

Samys Arūnas. Muzikos mokytojas.

Santvaras Stasys (1902-1991). Poetas, operos solistas, dramaturgas, libretistas.

Sebeckas Antanas. Miškų ūkio inžinierius, politikas.

Semaška Liudvikas (1925-1948-1996). Kunigas, Sąjūdžio veikėjas.

Skrickis Gerardas. Antikvaras, kraštotyrininkas.

Skridlaitė Gražina. Geologė, docentė.

Sleževičius Kazys (1890-1953). Geofizikas, meteorologas; šių mokslų pradininkas Lietuvoje.

Smirnovas Mindaugas. Dziudo imtynininkas, treneris.

Sodeika Antanas (1890-1979). Operos solistas, pedagogas, profesorius.

Sodeika Stasys (1897-1980). Operos solistas, dėstytojas.

Sodeika Steponas (1903-1964). Operos solistas, dėstytojas.

Sodeikienė Zita. Dailininkė, iliustratorė, dailėtyrininkė, poetė.

Stacevičienė Birutė. Pedagogė, folkloro ansamblio vadovė ir E. Pliaterytės muziejaus įkūrėja.

Staneika Leonardas (1914-1982). Aktorius.

Stankaitienė Leonida. Literatė, tremtinė.

Stankaitis Gintautas Vincentas. Teisininkas, rašytojas, poetas.

Stankevičienė Janina. Muzikologė.

Stankevičienė Rasa. Literatė.

Stankus Stasys. Redaktorius, Raseinių garbės pilietis.

Stasas Henrikas. Literatas.

Statkevičius Raimondas. Futbolistas, treneris, Nacionalinės futbolo akademijos direktorius, stadionų saugumo ekspertas..

Statkevičius Vladas (1911-1999). Pedagogas, Garbės kraštotyrininkas.

Staugaitis Romualdas (1924-1996). Tremtinys, Jurbarko politkalinių ir tremtinių Jurbarko skyriaus organizatorius, knygos autorius.

Stempužienė Aldona. Dainininkė, JAV lietuvių radijo diktorė, ,,Tėvynės garsų“ radijo laidos vedėja.

Steponavičius Dainius. Žemės ūkio inžinierius, docentas.

Stonienė Severina. Agrarinių mokslų daktarė, dėstytoja.

Stonys Justinas. Inžinierius, dėstytojas, filosofijos mokslų daktaras, Senovinės technikos muziejaus įkūrėjas ir vadovas.

Stonytė Danguolė. Žurnalistė, redaktorė.

Stonytė Meilė. Dziudo ir sambo imtynininkė, Lietuvos dziudo rinktinės narė.

Stoškus Albinas Tomas. Kraštotyrininkas.

Stoškus Jonas (1913-1950). Rezistentas.

Stoškus Kęstutis. Fotomenininkas.

Stoškus Krescensijus Antanas. Filosofas, docentas.

Strašinskas Jonas. Bibliotekininkas, literatas.

Stravinskas Antanas (1927-2007). Istorikas, Lietuvos kraštotyros draugijos įkūrėjas.

Stravinskienė Eugenija (1928-2004). Redaktorė, vertėja, memuaristė.

Striaukas Jurgis Algimantas. Muzikas, pedagogas, kraštotyrininkas, rezistentas.

Sveikata Juozas Algimantas (1943-2008). Technikos mokslų docentas.

 

Šabaniauskas Antanas (1903-1987). Dainininkas, lietuviškos estrados pradininkas.

Šačkus Justinas. Pedagogas

Šaferis Viktoras. Biochemikas, mokslų daktaras, profesorius.

Šakaitienė Janina. Pedagogė, literatė.

Šarkauskas Kastytis Kiprijonas. Technologijos mokslų daktaras, profesorius.

Šauklys Viktoras Vincentas (1908-1934-2003). Kunigas, marijonas, teologas, rašytojas, vertėjas, redaktorius, politkalinys.

Šauklys Vytautas (1949-2014). Pedagogas, redaktorius, poliglotas, poetas, muzikantas.

Šileris Sigitas. Kapitonas, dėstytojas, rašytojas, generalinis konsulas Kaliningrade.

Šimaitis Ramutis. VGTU profesorius, habilituotas daktaras.

Šimaitis Viktoras (1917-1993). Poetas, pedagogas.

Šimboras Gintautas. Laikraščio ,,Šviesa“ redaktorius.

Šimelionienė Aida. Psichologė, VU doktorantė.

Šimelionis Artūras. Kriminalistas.

Šimkus Augustinas (1887-1978). Kunigas, teologas, poliglotas.

Šimkus Stasys (1887-1943). Kompozitorius, choro dirigentas, pedagogas, atlikėjas, publicistas.

Šimulynas Šarūnas (1939-1999). Skulptorius, rašytojas.

Šinkūnaitė Laima. Menininkė, docentė.

Šlėgaitis Česlovas. Karininkas.

Šličkutė Rūta. Muzikos mokytoja, dainininkė, dainų autorė.

Šneiderienė Birutė. Režisierė.

Šoblinskaitė Violeta. Rašytoja, dramaturgė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė, Meno kūrėjų asociacijos narė.

Špokas Liudvikas Algirdas. Habilituotas technologijos mokslų daktaras, profesorius.

Štulas Edmundas. Tautodailininkas, kalvis.

Šukaitis Saulius. Kalnų turistas, buriuotojas, kapitonas.

Šukienė Danutė. Pedagogė.

Šulcas Fabijonas (1898-1984). Dailininkas, pedagogas.

Šuravinas Teodoras(1889-1966). Pedagogas, literatas, vertėjas.

Švedas Antanas (1923-2002). Režisierius.

Švedienė Aldona – žr. Stempužienė.

Švėgžda Otonas. KTU docentas.

 

Tamošaitis Antanas (1894-1940). Teisininkas, politikas, pedagogas.

Tamošaitis Izidorius (1931-1943). Kunigas, filosofas, pedagogas, redaktorius.

Tamošaitis Justinas. Geografijos mokslų daktaras.

Tamošaitis Mindaugas. Istorikas, pedagogas, humanitarinių mokslų daktaras.

Tamošaitis Pranas (1931-2007). Birbynininkas, kompozitorius, profesorius, ansamblių vadovas.

Tamulaitis Gintautas. Habilituotas fizinių mokslų daktaras, profesorius.

Tamulis Antanas (1923-1945). Rezistentas.

Tamulis Kazys (1926-1951). Rezistentas.

Tautkuvienė Marija Elena. Chorvedė.

Tamulienė Danutė žr. Dirginčiutė.

Telišauskienė Elena (1933-2008). Literatė.

Telišauskienė Jolanta. Choreografė.

Tiškevičius Logoiskis II Jonušas (1774-?). LDK bajoras, grafas, generolas.

Tiškevičius Logoiskis Tadas (1774-1852). LDK bajoras, grafas, pulkininkas.

Tytmonas Alfredas (1937-1998) Docentas, filosofijos mokslų daktaras.

Toliušis Juozas (1843-1911) Dvaro valdytojas, bibliofilas.

Toliušis Juozas (1897-1941) Veterinaras, kooperatininkas.

Toliušis Zigmas (1889-1971). Advokatas, visuomenininkas, seimūnas, polit. kalinys.

Tumas Juozas – Vaižgantas (1869-1893-1933). Kunigas, rašytojas.

Tumėnas Stasys. Redaktorius.

 

Ulevičius Vincas – žr. Stasys Jarmala.

Unt Cecilija Rasa. Estijos lietuvių bendruomenės pirmininkė.

Untulytė Eglė. Menininkė, pedagogė, visuomenininkė, kultūros darbuotoja.

Urbaitis Telesforas (1932-2002). Istorikas, pedagogas, Mokslininkų rūmų direktorius.

Urbanavičius Vytautas. Istorikas, humanitarinių mokslų habilituotas daktaras, Jurbarko rajono Garbės pilietis.

Urmetzer Rima. Rašytoja.

 

Vabalaitė Auksė. Fotomenininkė mėgėja.

Vagusevičienė Ilona. LŽUŪ docentė, agronomė.

Vaičekauskas Vilhelmas (1936-2009). Aktorius.

Vainienė Rasa. Medicinos mokslų daktarė.

Vaišnienė Daiva. Kalbininkė, docentė.

Vaišnorienė Audronė. Literatė.

Vaitkus Liudas. Muzikos mokytojas, orkestro vadovas.

Vaižgantas – žr. Tumas.
Vakselis Aleksandras (1915-2003). Karininkas, visuomenės veikėjas.

Valaitis Antanas (1906-1998). Garbės mokytojas, ateitininkas, pavasarininkas, politkalinys, karys savanoris.

Valiulienė Birutė. Teisėja.

Valotka Eugenijus (1938-2015). Rašytojas humoristas.

Vasarevičius Saulius. Technikos mokslų docentas, daktaras, profesorius.

Vasiliauskas Benediktas (1907-1977). Muzikantas, dirigentas, chorvedys, pedagogas.

Vasiliauskas Kęstutis. Kompozitorius, pedagogas, literatas, dailininkas.

Velička Algimantas. Gydytojas.

Velička Benediktas (1894-1932). Chorvedys, redaktorius, literatas.

Velička Gasparas (1907-1962). Aktorius, režisierius, dramaturgas.

Velička Petras (1911-1991). Fotografas, redaktorius, vertėjas.

Velonskis Simas. Verslininkas.

Veverskis Aleksandras (1923-1944) Poetas, politinis kalinys.

Veverskis Kazys (1913-1944). Lietuvos laisvės armijos steigėjas.

Veverskis Pranas (1916-1999). Rašytojas.

Vėžbavičius Petras. Pedagogas, Raseinių rajono politinis veikėjas, tremtinys.

Videika Juozas. Tautodailininkas skulptorius.

Viduolytė Gabija. Dailininkė tekstilininkė,muziejininkė-edukatorė.

Vikšraitis Vidmantas. Pramonininkas.

Virakas Jonas (1905-1988). Architektas, pedagogas, tremtinys.

 

Zairys Aloyzas (1940-2009). Politikas, Jurbarko rajono Garbės pilietis.

Zalonius (Zdanius-Zdanavičius) Jonas (1913-1975). Kompozitorius.

Zamalaitis Adolfas Povilas. Teisininkas, LTU docentas, mokslų daktaras.

Zapasnikienė Birutė. Zooinžinierė, biomedicinos mokslų daktarė.

Zdanavičiūtė Aleksandra – žr. Gustaitienė.

Zinkevičius Remigijus. Technikos mokslų daktaras, LŽŪU docentas.

Zorachas Viljamas (1887-1966). Skulptorius, tapytojas, rašytojas.

 

Žabaliūnienė Danutė. Biomedicinos mokslų daktarė, LŽUŪ docentė.

Žarys Romualdas (1953-2013). Tautodailininkas.

Žaromskienė Aldona (1934-2006). Dailininkė tekstilininkė.

Ždankus Narimantas Titas. Habil. Technologijos mokslų daktaras, profesorius, LŽŪU senatorius, Lietuvos taikomųjų mokslų akademijos akademikas.

Želvytė Sandra. Sambo imtynininkė.

Žemaitis Jonas (1909-1954). Lietuvos partizanų vadas, generolas.

Žemliauskas Vidmantas. Akordeonistas, muzikos pedagogas, kompozitorius, ansamblių vadovas.

Žemliauskienė Jadvyga. Akordeonistė, muzikos pedagogė.

Žibaitienė Regina Danutė. Pedagogė, poetė.

Žickis Alvydas. Kraštovaizdžio architektas, VGTU docentas.

Žičkus Jonas (1924-2007). Rezistentas, literatas.

Žilaitytė-Juškaitienė Joana Danutė (1932-2009). Žurnalistė, rašytoja.

Žilius Vitas (1911-1961). Dirigentas, orkestro vadovas.

Žilys Juozas. Teisininkas, socialinių mokslų daktaras, MRU profesorius.

Žiūraitis Vytautas Tomas (1915-1939-1990). Vienuolis dominikonas, kunigas, teologas, spaudos bendradarbis, knygų autorius, filosofijos mokslų daktaras.

Žukauskienė Lineta. Lietuvos kino studijos filmų prodiuserė.

Žukienė-Andriušytė Rasutė. Meno istorikė, kritikė, humanitarinių mokslų daktarė, VDU docentė.

 

Parengė vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Jūratė Korsakaitė

Darbo laikas

time-1 I-V 9.00 - 18.00 

time-2 VI 10.00 - 16.00

Administracija: I-IV  8.00 - 17.00; V  8.00 - 15.45; pietų pertrauka 12.00 - 12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Nedarbo dienomis knygas galima palikti knygų grąžinimo dėžėje.

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros, skaitytojai neaptarnaujami.