Finansinių ataskaitų rinkiniai 2019 m.

 2019 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita 2019 m. kovo 31 d. (PDF) 

Finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (PDF)

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. kovo 31 d. (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

2019 m. gegužės 15 d.

2019 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita 2019 m. birželio 30 d. (PDF).

Finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per paskutinį laikotarpį (PDF).

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. birželio 30 d. (PDF).

Aiškinamasis raštas (PDF)

2019 m. rugpjūčio 14 d.

2019 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finasinės būklės ataskaita 2019 m. rugsėjo 30 d. (PDF)

Finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per paskutinį laikotarpį (PDF)

Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. rugsėjo 30 d. (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

2019 m. lapkričio 15 d.