NETEKTIS - PASAULĮ PALIKO IRENA VAZNELIENĖ

Vazneliene

Irena Vaznelienė

Nekrologas

   2018 m. birželio 18 d. šią ašarų pakalnę apleido bibliotekininkė Irena Vaznelienė-Safonovaitė.

   Velionė gimė 1941 m. sausio 1 d. Raseiniuose. Bibliotekininkės kelią 1962 m. pradėjo Šakių rajone, kaip Marytės Melnikaitės vardo kolūkio bibliotekos Naujališkių kaime, vedėja.

    1962 m. Irena dėl šeimyninių aplinkybių persikėlė į Viešvilę ir dirbo čia iki 2000m. gruodžio 19 d., kol buvo atleista dėl sveikatos būklės. 1967 m. neakivaizdiniu būdu baigė Vilniaus valstybinį V. Kapsuko universitetą, įgijo aukštąjį išsilavinimą, mokslinio bibliotekininko-bibliografo specialybę.

    Bibliotekininkė Irena pasižymėjo sumanumu, buvo apsiskaičiusi, komunikabili. Darbo patirtimi dalindavosi su kolegėmis. 1970 m. buvo apdovanota jubiliejiniu medaliu „Už šaunų darbą“, 1983 m. - Kultūros ministerijos garbės raštu, 1987 m. Darbo veterano medaliu, gavusi Lietuvos Komunistų partijos Jurbarko rajono komiteto ir Jurbarko rajono vykdomojo komiteto Garbės raštus, jos nuotrauka pabuvojo rajono Garbės lentoje. 1974 m. Viešvilės bibliotekai suteiktas „Puikiai dirbančios bibliotekos“ vardas, 1984 ir 1985 m. biblioteka užėmė pirmąsias vietas socialistiniame lenktyniavime. Bibliotekininkė aktyviai dalyvaudavo visuomeninėje veikloje. Turėdavo savo nuomonę ir nebijodavo jos išreikšti.

   Irena Vaznelienė su vyru užaugino du puikius sūnus. Prižiūrėjo sergantį vyrą, pati daug metų kovojo su sunkia liga, kol teko apsikeisti vaidmenimis – vyrui slaugyti žmoną.

   Ireną pažinojusios kolegės prisimins ją kaip išskirtinę asmenybę.

Darbo laikas

time-1 I-V 9.00 - 18.00 time-2 VI 10.00 - 16.00

Administracija: I-IV  8.00 - 17.00; V  8.00 - 15.45; pietų pertrauka 12.00 - 12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Nedarbo dienomis knygas galima palikti knygų grąžinimo dėžėje.

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros, skaitytojai neaptarnaujami.