Finansinių ataskaitų rinkiniai 2018 m.

2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. kovo 31 d. (PDF)

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. kovo 31 d. (PDF)

Finansavimo sumų pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

2018-05-15

2018 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansų būklės ataskaita 2018 m. birželio 30 d. (PDF)

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. birželio 30 d. (PDF)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

2018-08-24

2018 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansų būklės ataskaita 2018 m. rugsėjo 30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 rugsėjo 30 d.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Aiškinamasis raštas

2018-10-25

2018 m.IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis (PDF)

Finansinės būklės ataskaita 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis tęsinys (PDF)

Veiklos rezultatų ataskaita 2018 gruodžio 31 d. duomenimis

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2018 gruodžio 31 d. duomenimis

Pinigų srautų ataskaita 2018 gruodžio 31 d. duomenimis 

Aiškinamasis raštas 2018 m.

13 VSAFAS 1 Priedas Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį

12 VSAFAS 2 Priedas Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeiti,as per ataskaitinį laikotarpį

8 VSAFAS 1 Priedas Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

6 VSAFAS 1 Priedas Informacija apie išankstnius mokėjimus

17 VSAFAS 7 Priedas Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas

17 VSAFAS 8 Priedas Informacija apie pinigus ir pinigų ekivalentus

17 VSAFAS 12 Priedas Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

17 VSAFAS 13 Priedas Informacija apie įsipareigojimuų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus nacionaline ir užsienio valiutomis)

20 VSAFAS 4 Priedas Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

20 VSAFAS 5 Priedas Finansavimo sumų likučiai

25 VSAFAS 1 Priedas Informacija pagal veiklos segmentus

2019-03-20


Darbo laikas

time-1 I-V 9.00 - 18.00 

time-2 VI 10.00 - 16.00

Administracija: I-IV  8.00 - 17.00; V  8.00 - 15.45; pietų pertrauka 12.00 - 12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Nedarbo dienomis knygas galima palikti knygų grąžinimo dėžėje.

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros, skaitytojai neaptarnaujami.