Finansinių ataskaitų rinkiniai 2017 m.

2017 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. kovo 31 d. (PDF)

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. kovo 31 d. (PDF)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

2017-04-24

2017 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. birželio 30 d. (PDF)

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. birželio 30 d. (PDF)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

2017-08-08

2017 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. rugsėjo 30 d. (PDF)

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. rugsėjo 30 d. (PDF)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Aiškinamasis raštas (PDF)

2017-10-26

2017 m. IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis (PDF)

Finansinės būklės ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis (tęsinys) (PDF)

Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis (PDF)

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis (PDF)

Pinigų srautų ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis (PDF)

Pinigų srautų ataskaita 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis (tęsinys) (PDF)

Aiškinamasis raštas (PDF)

13 VSAFAS 1 priedas Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį (PDF)

12 VSAFAS 1 priedas Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį (PDF)

8 VSAFAS 1 priedas Atsargų vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį (PDF)

6 VSAFAS 6 priedas Informacija apie išankstinius apmokėjimus (PDF)

6 VSAFAS 4 priedas Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos (PDF)

17 VSAFAS 7 priedas Informacija apie per vienus metus gautinas sumas (PDF)

17 VSAFAS 8 priedas Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus (PDF)

17 VSAFAS 12 priedas Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas (PDF)

17 VSAFAS 13 priedas Informacija apie įsipareigojimų dalį (įskaitant finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimus nacionaline ir užsienio valiutomis (PDF)

20 VSAFAS 4 priedas Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį (PDF)

20 VSAFAS 5 priedas Finansavimo sumų likučiai (PDF)

25 VSAFAS 1 priedas Informacija pagal veiklos segmentus (PDF)

2018-03-21


Darbo laikas

time-1 I-V 9.00 - 18.00 

time-2 VI 10.00 - 16.00

Administracija: I-IV  8.00 - 17.00; V  8.00 - 15.45; pietų pertrauka 12.00 - 12.45

Prieššventinėmis dienomis dirbame viena valanda trumpiau.

Nedarbo dienomis knygas galima palikti knygų grąžinimo dėžėje.

Paskutinė mėnesio darbo diena - švaros, skaitytojai neaptarnaujami.