Pristatyta J. Galbuogienės knyga

Rugpjūčio 12 d. Viešojoje bibliotekoje įvyko Julijos Galbuogienės naujausios knygos „Rugpjūčio žvaigždė“ pristatymas.
Renginį pradėjo jaunoji dainininkė Urtė Gineitytė. Vyresnioji bibliotekininkė Jūratė Korsakaitė vedė renginį ir gražiai pristatė įdomiausius autorės gyvenimo ir kūrybos epizodus. Jos nuomone, Julijos Galbuogienės kūryba yra kraštotyra, užrašyta eilėmis. Eilėraščius iš knygos skaitė literatų klubo „Švieselė“ prezidentė Ona Čirvinskienė, Raimonda Vaičaitytė, autorės dukra Rasa Dilienė.
Renginį  pagyvino Skirsnemunės mėgėjų teatro nariai Mindaugas Dilys ir Sonata Paulienė. Jie atliko keletą dainų Julijos Galbogienės eilėraščių tekstais.
2016-08-16